31 luonnonsuojelun kohokohtaa vuodelta 2021

Saimme vuonna 2021 paljon aikaan. Autoimme uhanalaisia lajeja kotimaassa ja maailmalla, vaikutimme päättäjiin ja ihmisten käyttäytymiseen, työskentelimme erilaisten elinympäristöjen hyväksi, jalkauduimme kenttätöihin ja saimme valtavasti väkeä mukaan. Nämä saavutukset ovat mahdollisia tukijoidemme ansiosta. Katso kokonaiset 31 hyvää uutista kuluneelta vuodelta.

1.–3. Sinnikäs suojelutyömme kantoi hedelmää Nepalissa

Olemme jo vuosien ajan tukeneet Nepalissa lajien ja niiden elinympäristöjen suojelua, ja pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Selaa saavutuksia alla olevasta karusellista.

4. Vaikutimme saimaannorppaa suojeleviin kalastusrajoituksiin

Vaikutimme saimaannorpan suojaksi säädettyjen kalastusrajoitusten laajentamiseen. Toukokuussa voimaan tulleen uuden asetuksen myötä laajennettiin entisestään aluetta, jolla verkkokalastus on kielletty keväisin. Myös aiemmin ympärivuotisesti sallittujen muikkuverkkojen käyttö kiellettiin juhannukseen asti. Verkkokalastus on ilmastonmuutoksen ohella suurin uhka erittäin uhanalaisen saimaannorpan selviytymiselle. Verkot uhkaavat varsinkin kuutteja eli norpan poikasia niiden ensimmäisen elinvuoden aikana.

5.–8. Autoimme Suomen luontoa kentällä

Jalkauduimme vuoden aikana usein kenttätöihin suomalaiseen luontoon ja jopa merenpinnan alle. Kentällä tehtävä työ on ympäristönsuojelua konkreettisimmillaan, ja kädenjälkensä (toisinaan myös traktorin tai kauhakuormaajan jäljen) näkee heti. Selaa saavutuksia alla olevasta karusellista.

10.–12. Tuimme trooppisia metsiä ja niissä eläviä lajeja

Kaksi kolmasosaa maapallon eläin- ja kasvilajeista sekä miljoonat ihmiset elävät trooppisissa metsissä. Teimme tänäkin vuonna paljon töitä näiden tärkeiden elinympäristöjen ja niiden asukkaiden auttamiseksi. Selaa saavutuksia alla olevasta karusellista.

13. Suomalaiset näyttivät tukensa soiden ja uhanalaisten riistalajien suojelulle

Karhu avarassa suomaisemassa Kuhmossa.

Kaksi tukemaamme kansalaisaloitetta keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja pääsi eduskunnan käsittelyyn. Suomen Luonnonsuojeluliiton käynnistämä Irti turpeesta -kansalaisaloite vaatii ilmastoa ja suoluontoa kuormittavan turpeen energiakäytön lopettamista vuoteen 2025 mennessä. Toinen eduskuntaan edennyt aloite ajaa uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä. Aktiivisten lintuharrastajien käynnistämä aloite sai taakseen lisäksemme myös muiden ympäristöjärjestöjen tuen. Aloitteella ei haluta syyllistää metsästäjiä, vaan mahdollistaa uhanalaisten riistalajien kantojen elpyminen takaisin elinvoimaiselle ja metsästystäkin kestävälle tasolle.

14.–16. Autoimme Pohjolan uhanalaisia lajeja

Uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen suojeleminen on työmme ytimessä myös kotimaassa. Pohjoisen luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, sillä se on ilmastonmuutoksessa erityisen haavoittuva. Selaa saavutuksia alla olevasta karusellista.

17. Pilotoimme laamojen käyttöä laumanvartijoina

Suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki Jingo-laaman kanssa.

Selvitimme uudessa hankkeessamme laumanvartijaeläinten käyttöä lammastiloilla. Veimme laamoja kesäksi kahdelle lammastilalle osana yhteistyökumppaniemme kanssa toteuttamaamme hanketta. Maailmalta on hyviä kokemuksia laamojen käyttämisestä petovahinkojen vähentämiseksi. Laama ei pakene uhan edessä, vaan tarpeen tullen se puolustautuu. Vahinkojen vähentäminen voi auttaa ihmisten ja suurpetojen rauhanomaisemmassa rinnakkaiselossa. Lisäksi laumanvartijaeläinten käyttö voi edesauttaa lampaiden laidunnusta luonnonlaitumilla. Luonnonlaidunnuksen lisääntyminen puolestaan vaikuttaa positiivisesti uhanalaisten perinneympäristöjen tilaan.

18.–21. Hienoja uutisia WWF-kollegoiltamme ympäri maailmaa

WWF Suomena meillä on omat prioriteettialueemme, mutta kansainvälisenä verkostona toimimme kaikkialla maailmassa. Tänäkin vuonna kollegamme ympäri maailmaa saivat valtavasti hyvää aikaan. Kokosimme tähän muutamia esimerkkejä. Selaa saavutuksia alla olevasta kuvakarusellista.

22.–23. Teimme monenlaista yhteistyötä ympäristön parhaaksi

Yhteistyöllä voidaan saada aikaan muutoksia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia. Tänäkin vuonna työskentelimme niin yritysten kuin muiden organisaatioiden kanssa, ja se kannatti. Selaa saavutuksia alla olevasta kuvakarusellista.

24.–27. Innostimme ihmisiä toimimaan kanssamme

Parempi tulevaisuus tehdään yhdessä. Vuonna 2021 onnistuimme osallistamaan ihmisiä ja organisaatioita monin eri tavoin. Selaa saavutuksia alla olevasta kuvakarusellista.

28.–31. Vaikutimme…

28. …ympäristön ja luonnon huomioimiseksi kehityspolitiikassa

Suomen hallitus julkaisi toukokuussa pitkään toivomamme linjauksen, jonka mukaan Suomen kehityspolitiikan yhdeksi painopisteeksi nostetaan ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelu. Tämä tarkoittaa, että Suomi kohdentaa aikaisempaa enemmän rahoitusta ja resursseja ympäristönsuojeluun kehittyvissä maissa, joissa luonnon monimuotoisuuden voimakas heikkeneminen uhkaa erityisesti köyhissä oloissa elävien ihmisten hyvinvointia ja toimeentuloa. Monimuotoinen luonto on tärkeässä roolissa niin ilmastonmuutoksen hillinnässä kuin siihen sopeutumisessa. Lisäksi se voi ehkäistä pandemioiden kehittymistä.

29. …Itämeren suojelun toimintaohjelmaan

Itämeren rantavaltiot ja EU hyväksyivät lokakuussa Itämeren suojelemiseksi laaditun toimintaohjelman. Toimintaohjelmassa on tärkeitä kirjauksia: siinä asetetaan tavoitteeksi suojella 30 prosenttia Itämeren pinta-alasta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi vedenalaisen melun vähentämiseen ollaan vihdoin tarttumassa. Jotta Itämeren hyvä tila saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä, toimintaohjelma ei saa jäädä pelkäksi suunnitelmaksi. Toimintaohjelman toteuttaminen on Itämeren rantavaltioiden vastuulla.

30. …ilmastokokouksessa, jossa otettiin myös edistysaskeleita

Ilmasto-asiantuntijamme osallistui Glasgow’n ilmastokokouksessa vaikuttamistyöhön paikan päällä. Vaikka olimme yleisesti ottaen pettyneitä kokouksen lopputulokseen, otettiin kokouksessa myös todellisia edistysaskeleita. Ilmastokokouksessa tehtiin lopulta monia historiallisia päätöksiä Pariisin sopimuksen toimeenpanosta. Pidämme esimerkiksi tärkeänä sitä, että ilmastokriisin ja luontokadon yhteys tuodaan selvästi esiin kokouksen loppulauselmassa.

31. …WWF Nuorten kanssa ympäristöasioihin

Lähes 50 nuorta Suomesta ja muista maista tapasi marraskuussa Euroopan Parlamentin jäseniä ja vaati tiukkaa lakia estämään metsäkatoa aiheuttaneiden tuotteiden tuloa EU-markkinoille. Eat4Change-hankkeessamme toimivat nuoret vaikuttajat toivat nuorten ääntä ruokajärjestelmää käsitteleviin tilaisuuksiin COP26-ilmastoneuvotteluissa. Suomessa WWF Nuoret eli 45 nuoren vaikuttajan ryhmä toimii kanssamme Turussa, Helsingissä ja Tampereella. He selvittivät, kuinka kannustaa nuoria kasvipainotteiseen syömiseen, ja tuottivat näihin tarpeisiin vastaavaa materiaalia: podcast-jaksoja, reseptejä ja tietoiskuja. Yhdessä WWF Nuorten kanssa järjestimme webinaarin Viljasta villikalaan – suomalaiset yritykset kestävien proteiiniratkaisujen suunnannäyttäjinä. Webinaariin ilmoittautui yli 120, ja livenä sitä seurasi reilut 60 osallistujaa. Lisäksi WWF Nuoret toteuttivat kampanjan, jossa he kannustivat muita nuoria käyttämään äänioikeuttaan luonnon hyväksi kevään kuntavaaleissa.

Kiitos tuestasi! Työmme jatkuu

Vaikka saavutimme vuoden aikana paljon, kohtasimme toki myös haasteita ja takaiskuja. Maapallon luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla, ja tilanne on kriittinen. Nykyinen tapamme elää uhkaa luontoa ja sitä kautta myös meitä ihmisiä. Olemme täysin riippuvaisia luonnon meille tarjoamista ekosysteemipalveluista, kuten puhtaasta vedestä, ruuasta ja ilmasta sekä lääkeaineita tarjoavista lajeista. Siksi jatkamme työtämme ensi vuonna entistäkin sinnikkäämmin. Kiitos kun olet mukana!

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.

Katso, miten voit auttaa

Tue työtämme luonnon hyväksi

Ole kanssamme ratkaisemassa maapallon vakavimpia ympäristöongelmia ja rakentamassa tulevaisuutta, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Tuellasi mahdollistat ympäristönsuojelutyömme. Voit auttaa pitkäjänteisesti kummina, kertalahjoituksella tai vaikka perustamalla syntymäpäiväkeräyksen. On monia tapoja auttaa – löydä omasi.