Suden kannanhoidolliset kaatoluvat täytäntöönpanokieltoon – ”Näyttäisi, että näiden susien henki säästyi tältä talvelta”

Kaikki tälle talvelle myönnetyt neljä suden kannanhoidollista kaatolupaa on laitettu hallinto-oikeuksissa täytäntöönpanokieltoon juuri ennen kuin metsästyksen oli määrä alkaa helmikuun alussa. Mukana oli näin myös syrjäinen Saunajärven susilauma, jolle asetettu kaatolupa herätti paljon keskustelua julkisuudessa.

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi viime vuoden lopulla asetuksen, joka salli enintään 20 suden kannanhoidollisen metsästyksen helmikuun alusta lähtien. WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) ja Luonto-Liitto lähettivät Euroopan komissiolle yhteisen kantelun ministeriön asetuksesta, sillä järjestöjen mielestä asetus rikkoo EU:n luontodirektiiviä sekä luontodirektiivin tulkinnasta annettuja tuomioistuinten ratkaisuja.

Juuri ennen kuin metsästyksen oli määrä alkaa, viimeinenkin asetettu kaatolupa asetettiin hallinto-oikeudessa täytäntöönpanokieltoon.

”Hallinto-oikeuksien käsittelyajat kaatoluvista tulleille valituksille saattavat kestää useampia kuukausia. Näyttää siltä, että näiden susien henki säästyi tältä talvelta”, kommentoi asiaa WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Suden tappaminen on kiellettyä EU:n luontodirektiivin artiklan 12 perusteella. Jäsenvaltio voi poiketa tästä pääsäännöstä artiklan 16 nojalla seuraavin edellytyksin: suden suotuisaa suojelutasoa tai sen ennalleen saattamista ei vaaranneta, ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua susikysymysten, kuten kotieläinvahinkojen, ratkaisemiseksi ja jos kannanhoidollinen metsästys voidaan toteuttaa tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti.

”Susi on Suomessa erittäin uhanalainen laji, joten sen ei voida katsoa olevan suotuisalla suojelun tasolla”, toteaa WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen.

Järjestöjen tekemän kantelun pääasiallinen vaikutus kantaa tulevaisuuteen, jos komissio käynnistää asiassa rikkomusmenettelyn Suomea vastaan. Viime kädessä luontodirektiiviä tulkitsee EU:n tuomioistuin.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Sinua saattaa kiinnostaa