Miten sijoittaa ympäristöystävällisesti? Näillä vinkeillä pääset alkuun

Jokainen sijoittaja voi omilla valinnoillaan hillitä ilmastonmuutosta. Keräsimme kuusi vinkkiä, joilla yksityissijoittaja pääsee alkuun luontoystävällisessä sijoittamisessa. 

Jos omistat osakkeita tai suunnittelet sijoittavasi, on tärkeää tutustua sinua kiinnostavien yhtiöiden toimintaan ja rahastojen sijoituspolitiikkaan. Sijoitusneuvojalle, -salkunhoitajalle tai pankille kannattaa esittää vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä.  

Voit myös harkita sulkea sijoituskohteista kokonaan pois erityisen saastuttavia toimialoja. Kun vertaat saman toimialan yhtiöitä keskenään, pystyt erottamaan niistä ympäristöystävällisimmät ja tekemään tietoisia valintoja.  

”Kotitalouksien sijoituksista kertyy Suomessa kymmenien miljardien eurojen potti. Kestävää kehitystä voidaan tukea sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin. Sijoittajat voivat myös aktivoitua yhtiökokouksissa, sillä yksikin osake tuo puheoikeuden ja mahdollisuuden äänestää yhtiökokouksen asialistalla olevista kohdista”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.  

Finanssiyhtiö Mandatumin seniorisalkunhoitaja Topias Kukkasniemi näkee vastuullisen sijoittamisen myös järkevänä riskienhallintana sijoittajalle. Vastuullinen yhtiö voi usein olla myös hyvä sijoitus. 

”Yhtiöiden vastuullisuudella ja laadukkuudella on yhteys.  Laadukkuudella viitataan tyypillisesti kannattavuuteen, hyvään johtamiseen ja liiketoiminnan vakauteen. Vastuullisuusasioiden analysointi auttaa siis löytämään hyviä yhtiöitä.”  

WWF ja Mandatum ovat tehneet yhdessä oppaan vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneille yksityishenkilöille ja niin kutsutuille institutionaalisille sijoittajille, kuten säätiöille. Riskeistä mahdollisuuksiin – sijoittajan opas ilmastokriisien hallintaan ja luettavissa netissä.

Näin alkuun luontoystävällisessä sijoittamisessa

  1. Mieti omat tavoitteesi. Miten haluat vaikuttaa sijoittamisella? Jos tavoitteenasi on vaikuttaminen ilmastonmuutoksen torjuntaan, kannattaa valita sijoituskohteita, jotka eivät tuhoa luontoa ja joilla on selkeät ilmastotavoitteet.
  2. Tunnista sijoituksesi merkittävimmät riskit, esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan liiketoiminnan osuus.
  3. Jos sijoitat suoraan osakkeisiin, arvioi käytetäänkö yhtiön liiketoiminnassa ja hankintaketjussa fossiilisia polttoaineita. Onko yhtiöllä selkeä ja aikataulutettu suunnitelma siirtymisestä hiilineutraaliin toimintaan?
  4. Jos sijoitat rahastojen kautta, selvitä rahastojen hiilijalanjälki ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan liiketoiminnan osuus sijoituksista. Tarjolla on myös erilaisia ympäristönäkökulmat huomioivia rahastoja, joita voit harkita.
  5. Miten sijoitustesi vaikutukset jakautuvat? Tee arvio siitä, kuinka suuri osa sijoitussalkkusi omistuksista suuntautuu liiketoimintoihin, joilla on ympäristönäkökulmasta positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia.
  6. Arvioi, toteutuvatko sijoitussalkussasi Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Kiinnostaako sinua lukea lisää luontoystävällisestä sijoittamisesta? Lue tästä jutusta, mistä oikein on kyse. 

Lupaisitko selvittää sijoitustesi ilmastoriskit?

Tee lupaus maapallolle!

Sillä miten syömme, liikumme, kulutamme, on suuri vaikutus ympäristölle. Earth Hour on oiva tilaisuus pohtia omia valintoja ja alkaa toimia jatkossa kestävämmin – ei vain tunnin ajan, vaan tunnista toiseen. Tee siis lupaus maapallolle haaste kaverisi mukaan somessa!

Mikä on tapasi vaikuttaa?

Tee lupaus maapallolle!

Sillä miten syömme, liikumme, kulutamme, on suuri vaikutus ympäristölle. Earth Hour on oiva tilaisuus pohtia omia valintoja ja alkaa toimia jatkossa kestävämmin – ei vain tunnin ajan, vaan tunnista toiseen. Tee siis lupaus maapallolle haaste kaverisi mukaan somessa!