Ympäristöystävällisten sijoitusten määrä on kasvanut – tästä siinä on kyse

Vastuullisuus näkyy yhä vahvemmin sijoitusmarkkinoilla. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää rahavirtojen siirtymistä kohti kestävämpiä ratkaisuja. WWF:n ja Mandatumin ilmasto-opas kertoo, miten sijoittaa ympäristövastuullisesti.

Jokainen sijoittaja voi omilla valinnoillaan hillitä ilmastonmuutosta. Se edellyttää, että rahavirrat siirtyvät uusiutuvaan energiaan ja yrityksiin, joilla on uskottava suunnitelma päästöjen vähentämiseksi ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi.

Tänä keväänä ilmestynyt kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti varoittaa, että ilmastonmuutos etenee nopeasti ja sen vaikutukset näkyvät jo esimerkiksi kuivuutena, polttavina helteinä, rajuina myrskyinä ja tulvina. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii nopeita päästöjen leikkauksia ja investointien uudelleen kohdistamista.

”Fossiilisiin energiamuotoihin ei enää pidä investoida, jotta emme lukitse itseämme saastuttavaan teknologiaan”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat vaikuttaa myös sijoitusten arvoon. On arvioitu, että epäonnistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tulisi olemaan myös suuri taloudellinen riski. IPCC-raportti painotti ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen tehtäviä investointeja.

Ukrainan sodan myötä eurooppalaiset maat joutunevat arvioimaan uudelleen energiastrategioitaan. Tulevina vuosina se voi tarkoittaa kasvavia investointeja uusiutuvaan energiaan.

Vastuullinen sijoittaminen yhä suositumpaa

Topias Kukkasniemi työskentelee finanssiyhtiö Mandatumissa seniorisalkunhoitajana. Vuodesta 2015 alkaen hän on ollut kehittämässä vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä työkaluja. Tämä tarkoittaa, että hän analysoi sijoituskohteiden vastuullisuutta esimerkiksi sosiaalisen vastuun, yrityksen hyvän hallinnon, ilmasto- ja ympäristövastuun sekä monien muiden vastuullisuusaspektien kautta.

Vuosien aikana hän on nähnyt, miten vastuullisuudesta on tullut keskeisempi asia niin yksityissijoittajille kuin instituutioille. Vastuullisesti sijoitettujen varojen osuus on noussut viime vuosien aikana.

”Vuonna 2015 oli tietoa ilmastonmuutoksesta ja ympäristökysymyksistä, mutta ei niinkään siitä, miten ne voisi huomioida sijoittamisessa. Yksityissijoittajan oli vaikeampi saada tietoa siitä, miten arvioida sijoituskohteen vaikutusta ympäristöön tai ilmastonmuutokseen liittyviä taloudellisia riskejä.”

Nyt tietoa, vastauksia, apua ja työkaluja on alati enemmän. Mandatumin ja WWF:n yhteistyössä tekemä Riskeistä mahdollisuuksiin – sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan on ollut runsaassa käytössä sen jälkeen, kun sen päivitetty versio ilmestyi vuonna 2020. Opas on tarkoitettu sekä yksityishenkilöille että niin kutsutuille institutionaalisille sijoittajille, kuten säätiöille.

WWF on koonnut nettisivuilleen myös kuusi vinkkiä, joilla yksityissijoittajat voivat päästä alkuun ympäristöystävällisessä sijoittamisessa.

Ilmastoystävällisiä sijoituskohteita on runsaasti

Sijoittajilla on entistä suurempi vastuu ja aiempaa paremmat mahdollisuudet ohjata yrityksiä sovittamaan liiketoimintansa yhteen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden kanssa. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n mukaan Euroopan on oltava hiilineutraali vuonna 2030 ja koko maailman vuonna 2050, jotta Pariisin sopimuksen tavoite rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen voisi toteutua.

Ilmastovastuullisten sijoituskohteiden, kuten uusiutuvaan energiaan panostavien yritysten, ympärillä oli vuonna 2020 kova buumi ja moni teki hyviä sijoitustuottoja tuolloin. Buumi on nyt laantunut ja sen myötä monien alan yhtiöiden osakekurssit ovat tasaantuneet.

”Näemme edelleen houkuttelevia sijoituskohteita. Nyt vain on oltava valikoivampi sen suhteen, mihin sijoittaa”, Topias Kukkasniemi kertoo.

Mandatum sijoittaa sellaisiin yhtiöihin, jotka tekevät jo tulosta ja joilla on toimiva liiketoimintamalli.

”Uusiutuvan energian alalla on myös paljon yhtiöitä, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet, mutta ei tällä hetkellä vielä välttämättä liikevaihtoa. Me olemme niiden kanssa varovaisia, mutta monet sijoittajat ovat valmiita maksamaan niistä paljonkin. Riski on silloin isompi.”

Kun haluaa olla torjumassa ilmastonmuutosta sijoituksilla, kannattaa kohteiksi valita joko yrityksiä, jotka kehittävät ratkaisuja ja luovat kestävää kehitystä sekä toisaalta siihen, millainen hiilijalanjälki sijoituskohteella on ja miten se on kehittynyt.

Mandatumilla vastuullisuus on integroituna sijoitusprosessiin ja se on mukana kaikkien sijoituskohteiden analyysissa.

”Arvioimme vastuullisuuden vaikutusta sijoituskohteen arvoon, ja sen ohella myös arvioimme sijoituskohteena olevan yrityksen vaikutusta ilmastoon ja ympäristöön, kestävään kehitykseen sekä ympäröivään yhteiskuntaan”, Kukkasniemi avaa.

Lupaisitko selvittää sijoitustesi ilmastoriskit?

Tee lupaus maapallolle!

Sillä miten syömme, liikumme, kulutamme, on suuri vaikutus ympäristölle. Earth Hour on oiva tilaisuus pohtia omia valintoja ja alkaa toimia jatkossa kestävämmin – ei vain tunnin ajan, vaan tunnista toiseen. Tee siis lupaus maapallolle haaste kaverisi mukaan somessa!

Mikä on tapasi vaikuttaa?

Tee lupaus maapallolle!

Sillä miten syömme, liikumme, kulutamme, on suuri vaikutus ympäristölle. Earth Hour on oiva tilaisuus pohtia omia valintoja ja alkaa toimia jatkossa kestävämmin – ei vain tunnin ajan, vaan tunnista toiseen. Tee siis lupaus maapallolle haaste kaverisi mukaan somessa!