Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmassa on suuria puutteita – valmistelussa palattava lähtöruutuun

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman (MISU) lausuntokierros päättyy tänään. MISU:ssa määritellään toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja hiilensidonnan vahvistamiseksi maataloudessa, metsätaloudessa sekä muussa maankäytössä. WWF esittää, että suunnitelman valmistelua jatketaan perustavanlaatuisten puutteiden korjaamiseksi.

Hyvinvoiva luonto sitoo ilmakehästä hiilidioksidia. Tapamme käyttää maata kuitenkin heikentää hiilensidontaa ja aiheuttaa päästöjä. Kerroimme toukokuun alussa julkaistussa uutisessamme, miksi suomalaisella maa- ja metsätaloudella – sekä niiden muutoksia ohjaavalla MISU:lla – on ilmastonmuutoksen hillinnässä keskeinen rooli.

WWF:n asiantuntijat ovat löytäneet maa- ja metsätalousministeriön valmistelemasta MISU-luonnoksesta perustavanlaatuisia ongelmia ja puutteita.

MISU:ssa tavoitellaan Sanna Marinin hallituksen linjauksen mukaisesti vähintään 3 miljoonan tonnin hiilidioksidiekvivalentin suuruista ilmastovaikutusta vuoteen 2035 mennessä. Ilmastohyöty määritellään vertaamalla toimenpidekokonaisuutta arvioituun perusuraan, joka kuvaa päästöjen ja hiilensidonnan kehitystä ilman MISU-toimenpiteitä.

”Perusuralla Suomen hakkuiden oletetaan kasvavan voimakkaasti”, sanoo WWF:n johtava metsäasiantuntija Mai Suominen.

”Näin hallitus voi väittää, että MISU tuottaa ilmastohyötyä, vaikka todellisuudessa esimerkiksi metsien hiilinielu ei vahvistuisi.”

Epävarmuutta aiheuttaa myös Venäjän tuonnin loppuminen. Venäläisen puun ja viljan korvaaminen täysimääräisesti kotimaisilla raaka-aineilla vaikuttaisi merkittävästi Suomen hiilinielujen kehitykseen.

”Ongelmallinen ja vanhentunut perusura-arvio kaipaa päivitystä, jotta maankäytön todellinen ilmastovaikutus saadaan näkyviin”, peräänkuuluttaa WWF:n ilmastovastaava Bernt Nordman. Hän muistuttaa myös, että MISU:n tavoitetaso on lähtökohtaisesti riittämätön.

“Suomen maa- ja metsätaloudessa voidaan ja tulisi tehdä paljon enemmän ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.”

Jatkovalmistelusta ryhtiä maankäyttösektorin ilmastotoimiin

WWF alleviivaa lausunnossaan, että monista MISU-luonnoksen toimenpiteistä on sovittu jo aikaisemmin. Kun nämä esitetään MISU:ssa uusina lisätoimina, vaikuttavat suunnitelman ilmastohyödyt todellista suuremmilta. Luonnoksesta myös puuttuu paljon vaikuttavia toimenpiteitä, kuten suurten hiilivarastojen vaaliminen metsiä suojelemalla.

WWF:n mielestä MISU-luonnoksen puutteet ovat niin suuria, että valmisteluun tarvitaan jatkoaikaa. Painopiste tulisi nyt siirtää aidosti uusiin toimenpiteisiin, joita toteutettaisiin seuraavien 3–4 vuoden aikana.

“Seuraava hallitus tulee joka tapauksessa päivittämään MISU:n”, muistuttaa Nordman. MISU kuuluu uuden ilmastolain mukaisiin suunnitelmiin.

WWF esittää, että toimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi hyödynnetään tieteellistä arviointia samoin kuin Kansallisen keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) kohdalla tehtiin. Päivitetystä luonnoksesta tulisi järjestää uusi kuulemiskierros ennen hallituksen käsittelyä.

Lue WWF Suomen lausunto täältä.

Teksti: Lotta Närhi

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Sinua saattaa kiinnostaa