Nämä neljä asiaa voimme menettää, jos emme suojele tiikereitä

Tiikerit ja niiden elinympäristöt hyödyttävät ihmisiä, villieläimiä ja ilmastoa tavoilla, joita ei heti tule ajatelleeksi.

Tiikeri on yksi tunnetuimmista lajeista koko maapallolla. Historian saatossa näiden suurten kissaeläinten  merkitys on ollut valtava Aasian kulttuuriperinnölle, ja myös monet länsimaiset brändit ovat ottaneet karjuvan tiikerin symbolikseen. Luonnossa tiikerillä ei mene yhtä hyvin. Viimeisen sadan vuoden aikana noin 96 prosenttia maailman villeistä tiikereistä on hävinnyt. Myös kissapedon elinalueet ovat kutistuneet vain murto-osaan entisestä.

”Elinympäristöjen kato ja salametsästys ovat ajaneet tiikerin ahdinkoon, ja ovat edelleen lajin suurimpia uhkia. Vanhoissa uskomushoidoissa tiikerin ruumiinosien uskotaan virheellisesti parantavan sairauksia, ja ruumiinosat voivat olla myös haluttuja statussymboleita”, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Tanja Pirinen.

Jos menetämme tiikerit kokonaan, menetämme paljon muutakin kuin legendaarisen kissaeläimen. Jos emme suojele tiikereitä, olemme vaarassa menettää nämä asiat.

1 Tiikerin suojelu turvaa miljoonien ihmisten vedensaannin

Tiikerin elinalueella Aasiassa sijaitsee yhdeksän maanosan tärkeintä vesistöä, jotka tarjoavat makeaa vettä jopa yli 800 miljoonalle ihmiselle. Tiikerien kotimetsien suojelu onkin erittäin kustannustehokas ratkaisu ehkäistä kuivuutta, vähentää tulvia ja hillitä ilmastonmuutoksen seurauksia. Tiikeri on Aasiassa yksi merkittävimmistä kannustimista suojelualueiden perustamiselle ja niiden ylläpitämiselle. Esimerkiksi eteläisessä Intiassa sijaitseva Srivilliputhur Megamalain tiikerien suojelualue turvaa samalla yli 1000 neliökilometriä arvokasta jokiekosysteemiä.

Tiikerit viihtyvät veden äärellä.

2 Monipuoliset metsät hyötyvät tiikerin suojelusta

Tiikerit ovat sopeutuneet monenlaisiin elinympäristöihin aina ikivihannista monsuuni-ilmaston metsistä Siperian koivuvaltaisille metsämaille. Tiikerin suojelu turvaa myös nämä kirjavan erilaiset metsät, jotka ovat korvaamattomia luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja. Metsät tarjoavat happea, ravintoa ja suojaa niin kasveille, eläimille kuin ihmisille. Metsät myös sitovat hiilidioksidia ja auttavat siten hillitsemään ilmastonmuutosta. Metsien terveyshyödyt ihmisille ovat kiistattomia: ne suojaavat meitä niin uusilta pandemioilta kuin tutuilta kansantaudeilta.

3 Tiikerin suojelu auttaa muitakin lajeja selviytymään

Tiikerien suojelualueet ovat turvasatama kaikille muillekin eläin- ja kasvilajeille, myös  uhanalaisille lajeille. Hyvä esimerkki löytyy Intiasta, missä Manasin kansallispuistossa tiikerien kanta on kasvussa. Manasin ruohomaat ja metsät ovat koti myös maailman pienimmälle ja harvinaisemmille sikaeläimelle, erittäin uhanalaiselle pikkusialle. Manasissa elää myös äärimmäisen uhanalainen kurkilintu bengalintrappi. Tutumpia tiikerin kanssa samoja elinalueita jakavia lajeja ovat amurinleopardi, oranki ja aasiannorsu. Nämä kaikki lajit olisivat suuremman uhan alla, ellei tiikeriä suojeltaisi.

Nepalissa Khatan metsäkäytävä on koti tiikerien lisäksi monille muille lajeille. Automaattikameroihin on tallentunut alueen lajikirjoa: samaan kameraan ikuistui tiikerin lisäksi nämä aksiskauriit ja lehtiapina.

4 Legendaarinen symboli ihmisille ympäri maailman

Tiikeri tunnetaan kaikkialla maailmassa – myös siellä, missä kissapeto ei luontaisesti elä. Jos tiikerinsuojelu epäonnistuu, tiikeri uhkaa jäädä myyttiseksi hahmoksi, jonka näkee enää vain eläintarhassa tai lastenkirjojen kuvissa. Maailma ilman tiikereitä olisi kulttuurisesti köyhempi paikka.

Miten tiikerin tulevaisuus turvataan?

Vuonna 2022 vietetään aasialaisen kuukalenterin mukaan tiikerin vuotta. Helmikuussa alkanut kuukalenterin vuosi on merkittävä myös tiikerin suojelulle. Kun tiikerin vuotta juhlittiin edellisen kerran 12 vuotta sitten, uhanalainen laji oli sukupuuton partaalla. Tuolloin valtiot, joiden alueilla tiikereitä elää, päättivät pelastaa tiikerit. Ne asettivat tavoitteekseen tuplata tiikereiden määrän. Myös WWF tekee töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

”Kovan työn tuloksena tiikerikannat ovat alkaneet elpyä, ja myöhemmin tänä vuonna selviää, onko tavoite saavutettu”, suojeluasiantuntija Tanja Pirinen kertoo.

Tiikerinsuojelussa olennaista on puuttua elinympäristöjen häviämiseen ja salametsästykseen. WWF suojelee tiikeriä yhteistyössä tiikerivaltioiden kanssa esimerkiksi suitsimalla tiikerinosien laitonta kauppaa, kampanjoimalla tietoisuuden lisäämiseksi sekä turvaamalla tiikerien kotimetsiä.

Haluatko auttaa?

Auta Kissaeläin-kummina

Uhanalaisten kissaeläinten tulevaisuus on veitsenterällä. Ikonisten lajien ahdingon syynä on elinalueiden hävittäminen, salametsästys ja ilmastonmuutos. Katso, mitä kaikkea tuellasi saadaan aikaan.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Kissaeläin-kummina

Uhanalaisten kissaeläinten tulevaisuus on veitsenterällä. Ikonisten lajien ahdingon syynä on elinalueiden hävittäminen, salametsästys ja ilmastonmuutos. Katso, mitä kaikkea tuellasi saadaan aikaan.