WWF:n talkoolaiset raivaavat pahasti pusikoituneen Utin linnoituksen jälleen näkyviin

Pahasti puuston alle peittynyt Utin linnoitus kaipaa raivausta, jotta linnoituksen rakenteet säilyisivät sortumatta. WWF:n vapaaehtoiset luovat myös tärkeitä elinympäristöjä alueella viihtyville kasveille ja hyönteisille. 

Aivan Kuutostien kupeessa sijaitseva Utin linnoitus on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja kiinteä muinaisjäännös Kouvolassa. Muodoltaan tähtimäinen ja halkaisijaltaan yli satametrinen kivirakennelma on osa Kotkasta Savonlinnaan ulottuvaa linnoitusketjua, jonka venäläiset rakensivat 1700-luvun lopulla Pietarin suojaksi. Tätä nykyä linnoituksen vallit ovat pahasti vesakon ja taimikon peitossa, mikä uhkaa murentaa linnoituksen rakenteita. Tämän estämiseksi WWF:n talkoolaiset raivaavat linnoituksen vallit ja niiden lähiympäristöä viiden päivän ajan 18. heinäkuuta alkaen. Talkoot järjestetään yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. 

”Linnoitus on päässyt sellaiseen kuntoon, että sitä on lähes vaikea erottaa nuorten pihlajien, koivujen ja muun kasvuston alta. Jos puusto vielä kasvaa ja juuristot levittäytyvät, linnoituksen kivi joutuu todella koville ja murenee”, kuvaa WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela. 

Talkoolaiset parantavat raivaamalla ja niittämällä myös alueen arvokkaan niittylajiston olosuhteita. Utin linnoituksen paahteisessa ympäristössä viihtyvät erilaiset kuivien ketojen kasvit sekä kasveista hyötyvät hyönteiset. 

Tällaisissa kulttuuriympäristöissä voi esiintyä samanlaista lajistoa kuin vanhan karjatalouden luomissa perinnemaisemissa. Utin linnoituksen lähiympäristöstä löytyy paikoin esimerkiksi silmälläpidettäväksi luokiteltua kissankäpälää ja ketoneilikkaa sekä vaarantunutta keltamataraa. Raivauksen avulla saamme lisää elintilaa myös monille niittyjä suosiville perhosille – lähistöllä on tehty havaintoja muun muassa silmälläpidettävästä ketokultasiivestä”, Korpela kertoo.  

Utin linnoitus Kouvolassa

Utin linnoitus on kauttaaltaan pienpuuston peitossa. Talkoilla rakennelman vallit halutaan jälleen palauttaa näkyville.

Uusi talkookohde

Utin linnoitus on ensimmäistä kertaa WWF:n talkooleirikohteena. Tavoitteena on, että historialliset vallit pääsisivät uuteen loistoonsa ja voisivat houkutella matkailijoitakin tutustumaan kulttuurikohteeseen. Kun paikka raivataan nyt reilun parikymmenhenkisen talkoojoukon voimin, tulevina vuosina sen hoito on vaivattomampaa. 

Linnoitus sijaitsee tätä nykyä valtion mailla, joten sen ylläpidosta vastaa Metsähallitus. 

”Utin linnoitus on todella hieno paikka ja siellä on helppo piipahtaa ohikulkumatkalla. Talkookohteena se on erikoinen siinä mielessä, että historiallisesti arvokasta linnoitusta ei voi raivata miten sattuu. Muurissa on myös sortumavaaraa, joten työssä täytyy olla varovainen, sanoo suunnittelija Anita Muuronen Metsähallituksesta.  

WWF:n ja Metsähallituksen järjestämä talkooleiri Utin linnoituksessa kestää 18.–23. heinäkuuta. Kesän loput leirit järjestetään Nuuksion kansallispuistossa (30.7.–6.8.), Sundholmissa Houtskarissa (13.–20.8.) sekä Hämeenlinnan Evolla 27.8.–3.9.

Kiinnostaako sinua WWF:n vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä ja käytännön mahdollisuuksia toimia luonnon hyväksi. Löydä oma tapasi osallistua WWF:n tapahtumakalenterista.

Tutustu vapaaehtoistoimintaamme!

Kiinnostaako sinua WWF:n vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä ja käytännön mahdollisuuksia toimia luonnon hyväksi. Löydä oma tapasi osallistua WWF:n tapahtumakalenterista.