WWF:n talkoolaiset kohentavat kalojen elinoloja Evon retkeilyalueella

WWF:n talkoolaiset saapuvat elokuun lopulla Evon retkeilyalueelle Hämeenlinnaan, missä he kohentavat alueen virtavesien tilaa viikon ajan. Talkooleiri alkaa Suomen luonnon päivänä lauantaina 27. elokuuta ja päättyy 3. syyskuuta. Leiri on osa laajaa Freshabit LIFE IP -hanketta.

Leirimaisemassa mutkittelevat, Evon retkeilyalueelta alkunsa saavat Luuta- ja Evojoet ovat Kokemäenjoen vesistön latvavesiä. Talkoolaiset pääsevät kunnostamaan näiden paikallisesti merkittävien jokien uomia.

”Virtavesikunnostuksen tavoitteena on elinympäristön monimuotoisuuden ja eliöstön tilan parantaminen. Luuta- ja Evojokien kalastoon kuuluvat ahven, hauki, made, kivennuoliainen, särki, salakka ja taimen. Kaikki lajit hyötyvät Evolla tehtävistä kunnostustöistä, mutta toki Etelä-Suomen sisävesissä erittäin uhanalainen taimen on näissäkin vesistöissä ehkä se yleisölle kiinnostavin laji”, kertoo projektipäällikkö Jari Ilmonen Metsähallituksen Luontopalveluista leiriläisten tärkeästä työstä.

WWF:n talkooleirin vetäjä Jenny Jyrkänkallio-Mikkola korostaa talkootyön merkitystä vesien kunnossapidossa.

”Arvostan kaikkien vapaaehtoisten työpanosta vesistöjemme eteen. Suomessa on hyvin suuri määrä vesistöjä, ja siksi niiden hoitamiseen tarvitaan vapaaehtoistyön lisäksi yksityisiä maanomistajia, ojitusyhteisöjä, vesiosakaskuntia ja valtiota. Vesipuitedirektiivin mukaan kaikkien vesistöjemme tulee olla hyvässä ekologisessa tilassa vuoteen 2027 mennessä, minkä lisäksi vesistöjen hyvää tilaa tulee myös ylläpitää. Latvavedet, kuten pienet purot ja norot, ovat monimuotoisuuden kannalta hyvin arvokkaita ja hoitamisen arvoisia elinympäristöjä.”

Freshabit LIFE IP – veden valtakunnassa tapahtuu

Freshabit LIFE IP -hanke on Metsähallituksen Luontopalvelujen koordinoima, poikkeuksellisen laajaa yhteistyökumppaniverkostoa vaativa luonnonsuojeluhanke. Seitsemän vuotta kestänyt hanke päättyy syyskuussa 2022. Hankkeen avulla on ennallistettu eli palautettu lähemmäs luonnontilaa erilaisia sisävesiä, kuten järviä, jokia, kosteikkoja, soita ja puroja noin 20 miljoonalla eurolla. Euroopan unionin myöntämä LIFE-tuen osuus on huomattava osa hankkeen budjetista, jopa 60 prosenttia.

Kiinnostaako sinua WWF:n vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä ja käytännön mahdollisuuksia toimia luonnon hyväksi. Löydä oma tapasi osallistua WWF:n tapahtumakalenterista.

Tutustu vapaaehtoistoimintaamme!

Kiinnostaako sinua WWF:n vapaaehtoistoiminta?

Vapaaehtoistyö tarjoaa ikimuistoisia elämyksiä ja käytännön mahdollisuuksia toimia luonnon hyväksi. Löydä oma tapasi osallistua WWF:n tapahtumakalenterista.