WWF:n kyselytutkimus: Lähes puolet EU-kansalaisista toivoo päätöksiä eläinperäisen ruuan kulutuksen vähentämiseksi

Suuri osa suomalaisista ja muiden EU-maiden kansalaista toivoo maansa hallitukselta ja EU:lta päätöksiä, jotka edistäisivät vastuullisten ruokavalintojen tekemistä. Tukea toivotaan muun muassa eläinperäisen ruuan kulutuksen vähentämiseen, selviää WWF:n kyselytutkimuksesta. WWF muistuttaa, että Suomessa seuraavan hallituksen tulee edistää muutosta kasvipainotteiseen ruuantuotantoon ja -kulutukseen.

WWF:n kyselytutkimukseen vastanneista EU-kansalaisista 48 prosenttia kertoo toivovansa Euroopan unionilta ja maansa hallitukselta toimia eläinperäisten tuotteiden kulutuksen vähentämiseksi. Suomessa näin toivoo 45 prosenttia vastaajista. Lisäksi 50 prosenttia kaikista EU-vastaajista olisi valmis korottamaan sellaisten ruokien hintoja, joiden tuotannosta aiheutuu suurta haittaa luonnolle.

“Suomessa päättäjät pystyisivät tukemaan vastuullisempaa ruuan kulutusta esimerkiksi investoimalla kasvipohjaisen ruuantuotannon kehittämiseen, elintarvikeosaamiseen ja innovaatioihin”, sanoo WWF Suomen ruoka-asiantuntija Elisa Niemi.

Savanta ComResin toteuttamaan tutkimukseen osallistui vastaajia 12 Euroopan unionin maasta (Belgia, Espanja, Itävalta, Kreikka, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Viro). Lisäksi kysely toteutettiin myös Iso-Britanniassa ja Meksikossa. Yhteensä kyselyyn vastasi yli 19 000 ihmistä tämän vuoden kesä-heinäkuussa.

Kestämätön ruuantuotanto on suurin yksittäinen syy luonnon monimuotoisuuden romahtamiseen maailmanlaajuisesti. WWF:n viime viikolla julkaisema Living Planet -raportti osoittaa, että selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat kutistuneet keskimäärin 69 prosenttia vuodesta 1970. Eläintuotanto vie suurimman osan ruuantuotantoon käytössä olevasta maa-alasta. Myös kasvihuonekaasupäästöistä merkittävä osa tulee ruuantuotannosta.

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset toivovat muiden vastaajien keskiarvoa enemmän, että hallitus tai Euroopan unioni tukisi taloudellisesti ruoka-alan yrityksiä ympäristöystävällisten valintojen helpottamiseksi. Lisäksi 73 prosenttia suomalaisista toivoo päättäjiltä toimia, joilla laskettaisiin ympäristöystävällisen ruuan hintaa. Suomesta vastaajia kyselytutkimuksessa oli 1007.

“Viime viikkojen uutisoinnin perusteella hallitus ilmeisesti julkaisee Ilmastoruokaohjelman, joka ei varsinaisesti pyri vähentämään eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Seuraava hallitus ei voi enää viivytellä”, sanoo Elisa Niemi.

Suomessa noin neljännes ilmastopäästöistä syntyy ruuantuotannosta. Kyselytutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen merkitys vastaajille on kasvanut. Suomalaisista 43 prosenttia ja kaikista EU-vastaajista 60 prosenttia kertoo kokevansa ilmastonmuutoksen tällä hetkellä merkittävämpänä kysymyksenä kuin vuosi sitten.

Niemi muistuttaa, että kasvipohjaista ruuantuotantoa ja elintarvikealaa tukemalla tuleva hallitus edistäisi ilmasto- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden lisäksi myös Suomen kilpailukykyä ja kansanterveyttä.

“Ilmastonmuutosta ei voida ratkaista eikä luontokatoa pysäyttää muuttamatta tapaa, jolla tuotamme ja kulutamme ruokaa. Ympäristöhyötyjen ja taloudellisten mahdollisuuksien lisäksi kasvipohjainen ruuantuotanto edistäisi omavaraisuuttamme. Kuluttajat näyttävät olevan valmiita muutokseen, nyt tarvitaan vielä politiikkaa, joka tarttuu näihin mahdollisuuksiin.”

Tutustu kyselytutkimuksen tuloksiin täällä.

Kysely toteutettiin Euroopan unionin tuella osana Eat4Change-hanketta. Lue lisää.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.