WWF:n ja Länsi-Uudenmaan maanomistajien työ vesistöjen suojelemiseksi sai jatkoa – uudessa hankkeessa alueelle toteutetaan noin 10 erilaista vesienhallinnan kokonaisuutta

WWF ja Länsi-Uudenmaan maanomistajat ovat tehneet yhteistyötä vesien suojelemiseksi pian viiden vuoden ajan. Tänä aikana vesiensuojelukohteita, kuten kosteikkoja, on rakennettu yhteensä 21 Inkoon-, Ingarskilan- ja Siuntionjokien valuma-alueille. Merkittävä työ sai jatkoa uudessa VALUTA 2 -hankkeessa.

WWF:n ja paikallisten maanomistajien työ vesien suojelemiseksi Länsi-Uudellamaalla saa jatkoa. Vuoden 2024 syksyyn saakka jatkuvassa hankkeessa WWF tulee toteuttamaan noin kymmenen erilaista vesienhallinnan kokonaisuutta, joilla hallitaan valuma-alueilta vesistöihin virtaavaa vettä. Kokonaisuudet pitävät sisällään muun muassa kosteikkoja, kaksitasouomia ja pohjakynnyksiä. Tavoitteena on vähentää tulvaongelmia, uomaeroosiota ja vesistöjen kuormitusta.

”Vesienhallinta on tärkeää, sillä Suomessa on tehty aikoinaan paljon ojituksia, purouomien suoristuksia, kosteikkojen kuivatusta ja muita toimenpiteitä, jotka nykyään aiheuttavat sen, että muun muassa pellot tulvivat”, toteaa WWF:n suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen.

Kun runsaat vesimäärät siirtyvät vauhdilla valuma-alueen yläosista alavirtaan ilman vettä hidastavia rakenteita, on riskinä, että ne nousevat pelloille. Pelloilta tulvavedet puolestaan huuhtovat jokiin ravinteita, jotka kulkeutuvat lopulta Itämereen.

”Vesienhallinta hyödyttää luontoa erityisesti vesistöjen ravinnekuormitusta vähentämällä, mutta esimerkiksi kosteikot luovat yleensä myös uuden elinympäristön. Muun muassa vesilinnut voivat löytää alueelta itselleen levähdys- ja ruokailupaikan tai jopa lisääntymisalueen”, Kaasonen sanoo.

”Luonnon lisäksi hyötyvät maanomistajat, sillä peltojen tulviminen ei ole myöskään viljelijän etu”, Kaasonen jatkaa.

Hänen mukaansa tilanteeseen voidaan puuttua hidastamalla veden virtausta ja varastoimalla vettä esimerkiksi kosteikkojen avulla.

”Menneisyyden toimia ei ole syytä jäädä murehtimaan. Syyttelystä ei ole hyötyä kenellekään. Pitää katsoa eteenpäin! Jo yksikin oikeaan paikkaan sijoitettu toimenpide voi auttaa vesienhallinnan kanssa paikallisesti, ja pitkäjänteisellä työllä on mahdollista saada aikaan laajempi muutos, esimerkiksi koko jokivesistössä.”

Viisi vuotta vesiensuojelutyötä

WWF:n vesiensuojelutyö Länsi-Uudellamaalla täyttää kesällä viisi vuotta, ja tähän mennessä kohteita on toteutettu yhteensä 21. Työt Inkoon-, Ingarskilan- ja Siuntionjokien valuma-alueilla alkoivat Vesiensuojelu 4K -hankkeessa vuonna 2018. Alueen maa- ja metsätalouden vesistöjen ravinnekuormitusta on vähennetty kosteikoilla, peltojen tulvimista on hillitty tulvatasanteisilla kaksitasouomilla ja purojen sekä ojien uomaeroosioon on puututtu virtausta hidastavien pohjakynnysten avulla.

Hankealueella todettiin suuri tarve valuma-aluetason vesienhallinnalle, joten työtä jatkettiin VALUTA-hankkeen voimin marraskuuhun 2022 asti. Nyt arvokasta työtä vesistöjen suojelemiseksi jatketaan VALUTA 2 -hankkeessa vuoden 2024 lokakuuhun saakka.

VALUTA 2 -hankkeessa viisivuotista työtä vesistöjen suojelemiseksi juhlistetaan tulevana kesänä rakentamalla lisää vesienhallintaa edistäviä kohteita. Vesienhallinnasta on hyötyä sekä luonnolle että maanomistajille.

”Haluan lämpimästi kiittää kaikkia tähän mennessä kanssamme yhteistyötä tehneitä maanomistajia, sillä heidän upea asenteensa on mahdollistanut tämän työn. Ensi kesänä rakennetaan taas kosteikkoja ja kaksitasouomia, mikä on paras mahdollinen tapa juhlistaa puolen vuosikymmenen hyvin sujunutta yhteistyötä”, Kaasonen iloitsee.

VALUTA 2 -hanke rahoitetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.

 

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Itämeri-kummina

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Suojelemme Itämerta ja sen lajeja pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Sinun tuellasi se on mahdollista.