Suomen ylikulutuspäivä on huomenna

Suomalaiset ylittävät maapallon kantokyvyn rajat kolmessa kuukaudessa. Jos kaikki kuluttaisivat kuin suomalaiset, tarvittaisiin noin neljä maapalloa.

Suomalaiset ovat kuluttaneet laskennallisesti oman osansa maapallon vuodessa tuottamista luonnonvaroista perjantaina 31. maaliskuuta. Ylikulutuspäivänä luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon biokapasiteetin eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Maaliskuulle osuva ylikulutuspäivä tarkoittaa sitä, että suomalaisten kulutus ylittää kestävän kulutuksen rajat noin nelinkertaisesti.

”Viimeisimpien laskelmien mukaan suomalaiset kuluttavat oman osansa maapallon luonnonvaroista maailman maista 16. nopeiten. Jos kaikki kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvittaisiin noin neljä maapalloa”, sanoo WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

Suurimmat syyt suomalaisten ylikulutukseen ovat energiantuotanto, liikenne ja ruuantuotanto. Jotta kulutuksemme voitaisiin saada kestävälle tasolle, tarvitaan seuraavalta hallitukselta tiukkoja ja pitäviä linjauksia.

”Kulutamme paljon, joten meillä on velvollisuus olla etujoukoissa ratkaisemassa ongelmaa. Suomi on yhdessä muiden maailman maiden kanssa sitoutunut YK:n Montrealin luontokokouksen tavoitteisiin ja siten ekologisen jalanjäljen huomattavaan pienentämiseen”, sanoo Nikula.

”Yksi ratkaisu on lopettaa ympäristölle haitallisten tukien maksaminen ja ohjata rahoitus ympäristöä hyödyttäviin toimiin. Tulevan hallituksen pitäisi korvamerkitä luonnolle vuosittain summa, joka vastaa yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta.”

WWF:n tammikuussa Gaia Consulting Oy:lla teettämän selvityksen mukaan valtio maksaa ympäristölle haitallisia tukia vuodessa noin 3,6 miljardia euroa. Määrä ei ole muuttunut kymmeneen vuoteen, vaikka ymmärrys ympäristökriiseistä on lisääntynyt.

Ylikulutus syynä ilmastokriisille ja luontokadolle

Ylikulutus on juurisyy maailmanlaajuisille kriiseille, ilmastonmuutokselle ja luontokadolle. Siksi myös ratkaisut ylikulutuksen lopettamiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luontokadon pysäyttämiseen ovat osittain samoja. Kuluttamisen tapoja muuttamalla voimme lisätä hyvinvointia ja samalla vähentää luonnolle ja ilmastolle aiheuttamiamme haittoja. Muutoksia tarvitaan ennen kaikkea yhteiskunnallisella tasolla.

”Meillä on jo runsaasti ratkaisuja kestävän hyvinvoinnin rakentamiseen. Niiden käyttöönottoa kuitenkin hidastavat verotuksen, taloudellisten kannusteiden sekä luonnonvarojen käytön haittoja koskevan sääntelyn heikkoudet. Esimerkiksi energiasektorilla päästökauppa on käynnistänyt murroksen, ja vastaavia ohjauskeinoja tulisi ottaa voimakkaammin käyttöön kaikkien luonnonvarojen käytön osalta”, Nikula tiivistää.

Global Footprint Network laskee maailman maiden ylikulutuspäivät vuosittain tuoreimpien YK:n tilastotietojen perusteella. Ylikulutuksen vaihtelu selittyy pääasiassa ruuantuotannon ja -kulutuksen sekä energiantuotannon ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen vaihtelulla.


Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Jussi Nikula, suojelun neuvonantaja, p. 040 595 9002, jussi.nikula@wwf.fi
Totti Toiskallio, viestinnän asiantuntija, p. 044 723 5424, totti.toiskallio@wwf.fi

HUOM. Eri vuosien ylikulutuspäivät eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä päivämäärät lasketaan aina viimeisimmän saatavilla olevan YK:n tilastotiedon perusteella. Keskenään vertailukelpoiset Suomen ylikulutuspäivät viime vuosina ovat: 7.4.2017, 11.4.2018, 13.4.2019, 6.4.2020, 9.4.2021 ja 31.3.2022.