WWF ja Posti kolmivuotiseen yhteistyöhön luonnon monimuotoisuuden hyväksi

WWF Suomi ja Posti julkistavat kolmivuotisen yhteistyön 3. maaliskuuta maailman luontopäivänä. Posti haluaa edistää tieteeseen pohjautuvia käytännön ratkaisuja luontokadon ehkäisemiseksi.

Yrityksillä on merkittävä rooli luontokadon pysäyttämisessä ja syy toimia, sillä luonnon monimuotoisuus on yhteiskuntien, ihmisten hyvinvoinnin sekä kaiken liiketoiminnan ja talouden perusta. Yritysten tulisikin arvioida omat haitalliset vaikutuksensa luontoon ja minimoida ne.

Isolla osalla yrityksistä ei kuitenkaan ole vielä tavoitteita tai mittareita luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi.

Tänään, 3. maaliskuuta vietetään maailman luontopäivää. Samalla WWF Suomi ja Posti julkistavat kolmivuotisen yhteistyön. Kumppanuuden tavoitteena on parantaa yrityspäättäjien tietoisuutta yritysten käytännön keinoista luontokadon torjumiseksi, tukea WWF:n työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi sekä vahvistaa Postin omaa luontokadon vastaista työtä. Postin päämääränä on kasvattaa omaa osaamistaan sekä jakaa tietoa sidosryhmille ja toimialalle.

”Tukeudumme ilmastotyössämme ilmastotieteeseen ja otamme jatkuvasti käyttöön teknisiä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Haluamme valjastaa tämän saman ajattelun myös luontokadon haasteiden ratkaisemiseksi. Samalla haluamme jakaa omia kokemuksiamme ja oppejamme kaikille suomalaisille yrityksille sekä tietysti itse oppia lisää muilta, jotta voisimme kaikki olla pysäyttämässä luontokatoa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti”, sanoo Postin ilmasto- ja luontojohtaja Anna Heino.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on tieteen todistama tosiasia. Käynnissä on ennennäkemätön ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto. Tällä hetkellä uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja kuolee sukupuuttoon jopa noin tuhat kertaa nopeampaa verrattuna siihen, miten lajeja katoaisi sukupuuttoon ilman ihmisten vaikutusta. Yritysten rooli luontokadon ratkaisijoina on monella tapaa ajankohtainen. Viime vuosina luontokato on tunnistettu ilmastonmuutoksen ohella globaaliksi kriisiksi, ja siitä on alettu puhua myös yrityksissä yhä laajemmin yritysvastuun yhteydessä.

”Tärkeintä on lähteä ratkaisukeskeisesti liikkeelle. Yritysten kannattaa ensimmäiseksi selvittää oman toiminnan vaikutus luontoon ja sitä kautta suunnitella, mitata ja toimia luontokadon ehkäisemiseksi. Olennaista on myös ymmärtää yrityksen toiminnan riippuvuus luonnosta, esimerkiksi ekosysteemipalveluista. Luontokato on kaikille yhteinen kriisi, jonka vuoksi myös yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää”, sanoo Postin vastuullisuuspäällikkö Anniina Helkala.

WWF julkisti 17. helmikuuta raportin Finnish Businesses and the Biodiversity Crisis, joka valottaa Suomen yrityskentän vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja sitä, kuinka pitkälle suomalaiset yritykset ovat päässeet työssään luonnon hyväksi. WWF julkaisi myös alkuvuodesta 2023 Biodiversity Risk Filter -työkalun, joka on yrityksille ja sijoittajille tarkoitettu globaali työkalu, jota voidaan hyödyntää luontovaikutuksiin liittyvien riskien tunnistamisessa.

WWF:n ja Postin yhteistyössä korostuvat keskinäinen asiantuntijayhteistyö ja kehitys- ja viestintähankkeet.

“Yritykset tiedostavat luontokadon olevan uhka yhteiskunnalle ja liiketoiminnalle, mutta useimmilta puuttuu ymmärrys omien luontovaikutusten merkityksestä. Yhteistyöllä ja strategisella sitoutumisella yritysvastuun kehittämiseen päästään kuitenkin eteenpäin. Posti on tehnyt vaikuttavaa, tieteeseen pohjautuvaa ilmastotyötä jo pitkään, ja onkin hienoa edistää yhdessä ratkaisuja luontokadon torjumiseksi”, sanoo WWF:n asiakkuuspäällikkö Juuso Lautiainen.

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.