Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen

Maapallo tarvitsee hyvinvoivia ja monipuolisia luonnonympäristöjä, joissa elää runsas kasvi- ja eläinlajien kirjo. Se on kaiken elämän edellytys. Ihmisen aiheuttama luonnon monimuotoisuuden massiivinen köyhtyminen on ajanut monet lajit todelliseen ahdinkoon.

Luonnon köyhtymiset syyt

Tilanne on kriittinen. Maapallon luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävällä vauhdilla. Hallitustenvälisen luontopaneeli IBPESin mukaan sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Käynnissä on ennennäkemätön ihmisen aiheuttama sukupuuttoaalto, joka uhkaa myös taloutta, ruuantuotantoa ja ihmisten terveyttä.

Elinympäristöjen häviäminen ja heikentyminen ovat suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle. Luontoa hävitetään etenkin maatalouden alta, mutta myös asutuksen, teiden ja muun rakennetun ympäristön tieltä. Esimerkiksi sademetsiä raivataan soija- ja palmuöljyviljelmiksi sekä karjan laitumiksi, mikä aiheuttaa luonnon köyhtymistä ja eroosiota. Suurin osa maailmassa tuotetusta soijasta käytetään eläinten rehuksi. Ruuantuotannon ja -kulutuksen muuttaminen kestävämmäksi onkin merkittävässä asemassa luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Valtavia uhkia lajeille ja luonnon monimuotoisuudelle ovat myös ilmastonmuutos, salametsästys ja ylikalastus. Ilmaston lämmetessä lukuisien lajien on sopeuduttava täysin uusiin olosuhteisiin selviytyäkseen. Salametsästys ja ylikalastus ovat ajaneet useiden lajien kannat sukupuuton partaalle.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on vielä mahdollista pysäyttää, mutta toimiin on ryhdyttävä välittömästi. Tiedämme oman toimintamme vaikutukset luonnolle, joten nyt meiltä kysytään selkärankaa toimia.

Karettikilpikonna ui koralliriutan yläpuolella. Taustalla kalaparvi. Aurinko välkkyy veden pinnan läpi.

Olemme vaarassa menettää monia ainutlaatuisia luonnonympäristöjä ja niissä eläviä lajeja ihmisen toiminnan vuoksi. Koralleja uhkaa ilmastonmuutos, kun meret happanevat ja lämpenevät.

Luonnon köyhtymisen vaikutukset

Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan maapallon lajien ja eliöyhteisöjen kirjoa. Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on oma tehtävänsä luonnossa ja paikkansa ravintoketjussa. Tärkeiden lajien, kuten petoeläinten, väheneminen tai katoaminen voi sekoittaa kokonaisen ekosysteemin. Seuraukset voivat olla arvaamattomat myös ihmisille. Suojelemalla luonnon monimuotoisuutta suojelemme myös kaikkia ihmisen elämälle, terveydelle ja hyvinvoinnille elintärkeitä asioita ­– esimerkiksi puhdasta vettä, hengityskelpoista ilmaa, ruokaa ja lääkeaineita tarjoavia lajeja.

Maapallolla on luokiteltu jo yli 40 000 lajia uhanalaisiksi ja määrä kasvaa vuosi vuodelta. Näiden uhanalaisten lajien yksilömäärien vähentyminen johtaa populaatioiden heikentymiseen ja pahimmillaan sukupuuttoon. Vain hyvin pieni osa lajeista tunnetaan tällä hetkellä niin hyvin, että niiden uhanalaisuutta voitaisiin arvioida. Jotkut lajit kuolevat sukupuuttoon ennen kuin niitä edes löydetään. Käynnissä olevaa ihmisen aiheuttamaa massasukupuuttoa kutsutaan yleisesti kuudenneksi sukupuuttoaalloksi.

Lue esimerkkejä luonnon köyhtymisen vaikutuksista elinympäristöille ja lajeille kuvagalleriasta:

Mitä WWF tekee?

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentämisen ohella WWF:n tärkein päämäärä. WWF:n, mutta myös YK:n, EU:n ja Suomen tavoite on saada luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtymään vuoteen 2030 mennessä. Emme tule pääsemään tavoitteeseen, elleivät valtiot välittömästi tee poliittisia päätöksiä ympäristön puolesta. Pyrimme pysäyttämään luontokadon esimerkiksi seuraavin keinoin:

 • Suojelemme lajeja ja niiden elinympäristöjä eri puolilla maapalloa

  Työskentelemme hallitusten, yritysten ja paikallisten yhteisöjen kanssa estääksemme elinympäristöjen tuhoutumista ja torjuaksemme ilmastonmuutosta. Toteutamme konkreettisia kenttähankkeita lajien suojelemiseksi ympäri maailmaa. Toimimme ainutlaatuisten ekosysteemien hyväksi esimerkiksi arktisella alueella, Isolla valliriutalla ja Himalajalla. Suomessa työskentelemme erityisesti metsien, Itämeren, sisävesien, perinneympäristöjen, arktisen alueen ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Suojelun lisäksi ennallistamme lajien elinympäristöjä, Suomessa esimerkiksi perinneympäristöjä ja kosteikoita.

 • Vaikutamme osana WWF:n maailmanlaajuista verkostoa poliittiseen päätöksentekoon

  Osallistumme kansainvälisiin luonto- ja ilmastoneuvotteluihin. Vaadimme valtioiden hallituksilta toimia luonnon hyväksi.

 • Edistämme ympäristöystävällistä ruuantuotantoa ympäri maailmaa

  Myös kulutuksemme ja ruokavalintamme vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja lajien säilymiseen. Ympäristöystävällisessä tuotannossa esimerkiksi neitseellisiä sademetsiä ei raivattaisi pelloiksi tai palmuöljyplantaaseiksi.

 • Työskentelemme pysäyttääksemme salametsästyksen ja ylikalastuksen

  Vaadimme valtioilta tiukempia toimia salametsästyksen, laittoman kaupan ja ylikalastuksen pysäyttämiseksi. Toimimme yhteistyössä valtioiden hallituksien kanssa laittomien eläinmarkkinoiden sulkemiseksi ja kuluttajien tietoisuuden lisäämiseksi.

Mitä sinä voit tehdä?

Auta WWF-kummina

Luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ellemme toimi välittömästi, elinympäristöjen tuho, lajien sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat vaikeuttamaan kaikkea elämää maapallolla.

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta WWF-kummina

Luontoa tuhotaan nyt nopeammin kuin koskaan ihmiskunnan historiassa. Ellemme toimi välittömästi, elinympäristöjen tuho, lajien sukupuuttoaalto ja ilmastonmuutoksen vaikutukset tulevat vaikeuttamaan kaikkea elämää maapallolla.

Syö vastuullisesti!

WWF:n Kalaopas auttaa Sinua tekemään vastuullisia kalavalintoja. Opas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.

Tutustu kalaoppaaseen

Syö vastuullisesti!

WWF:n Kalaopas auttaa Sinua tekemään vastuullisia kalavalintoja. Opas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Oppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.