WWF:n ja Fazerin yhteistyö jatkuu kestävän ruuantuotannon edistämiseksi

Fazer on sitoutunut kestävän ruuantuotannon edistämiseen ja jatkaa monivuotista yhteistyötään WWF Suomen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on etsiä keinoja ja huomioida entistä laajemmin Fazerin toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Fazerin yksi painopiste on kasvipohjaisen tuotevalikoiman lisääminen.

Ruuantuotannolla on merkittävä vaikutus ympäristöön. Fazerilla on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, jotka toteuttamalla ruokaelämyksistään tunnettu yhtiö rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.

Luonnon monimuotoisuutta uhkaavat muun muassa ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus, maan käytön muuttuminen ja vesistöjen rehevöityminen. WWF:n kanssa solmitun jatkosopimuksen tavoitteena on auttaa Fazeria luonnon monimuotoisuuteen liittyvien keskeisten vaikutustensa tunnistamisessa ja niiden pienentämisessä.

”Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme jatkuvasti niin, että ne tukevat yhä kestävämpiä valintoja tekevien kuluttajien ja ympäristön hyvinvointia. Elintarvikeyhtiönä voimme vaikuttaa tähän valmistamalla ruokaa vain kestävästi kasvatetuista ja vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista”, sanoo Joséphine Mickwitz, Fazerin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja.

Kasvipohjaisilla tuotteilla voidaan pienentää ruuan ympäristövaikutuksia merkittävästi

Fazer on mukana WWF:n koordinoimassa lähes 30 yrityksen ja muun toimijan Kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin kannattaa investoida nyt -kannanotossa, jonka tavoitteena on luoda kasvipohjaisella ruualla Suomeen talouskasvua ja lisätä vientiä.

”Kasvipainotteinen ruokavalio on ympäristön kannalta yksi vaikuttavimmista valinnoista, jonka jokainen meistä voi tehdä. Innovoimalla ja investoimalla kasvipohjaisuuteen rakennamme elintarvikealan kasvua ja tulevaisuutta”, jatkaa Mickwitz.

Vastuullisuustyö on jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä

Globaali ympäristökriisi, uudet teknologiat ja vauhdilla muovautuvat kuluttajatrendit muuttavat ruuan tuotantotapoja, jakelua ja kuluttajien suhtautumista ruokaan. Odotukset eri suunnista kasvavat ja vaativat kekseliäisyyttä ja ketteryyttä.

”WWF Suomen kanssa voimme yhdessä tarkastella nykyisiä toimintatapojamme, lisätä asiantuntemustamme ja saada työkaluja toimintamme sekä tuotteidemme kehittämiseen”, jatkaa Mickwitz.

Fazer haluaa yritysyhteistyöllä kannustaa myös omaa henkilöstöään, asiakkaitaan ja muita sidosryhmiään vastuullisempiin toimintatapoihin. Esimerkiksi Fazer Café -kahvilaketjussa on päätetty siirtyä käyttämään ainoastaan WWF:n Kalaoppaan vihreän listan kaloja ja äyriäisiä vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Yrityksillä on tärkeä rooli luontokadon pysäyttämisessä, sillä esimerkiksi ruuan ympäristövaikutukset ovat todella merkittäviä. Siksi onkin hienoa, että voimme jatkaa yhteistyötämme Fazerin kanssa, joka on sitoutunut panostamaan kasvipohjaisiin tuotteisiin”, WWF:n yritysyhteistyön johtaja Annemi Usva-Vänttinen sanoo.

Kestävä ruuantuotanto kumpuaa teoista ja kunnianhimoisista tavoitteista

Fazerilla vastuullisuustyötä ohjaa neljä painopistealuetta: ilmasto ja kiertotalous, vastuulliset tuotteet ja innovaatiot, vastuullinen hankinta sekä ihmiset ja hyvinvointi.

Fazer on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) ja sen ilmastotavoitteet noudattavat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja tähtäävät ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Yhtiö keskittyy fossiilittomien polttoaineiden käytön ja energiatehokkuuden kasvattamiseen.

Ruokahävikin vähentäminen on yksi keino vähentää ruokajärjestelmän vaikutusta ilmastoon ja ympäristöön. Fazerin tavoitteena on vähentää 50 % ruokahävikkiä vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö hyödyntää raaka-aineet tehokkaasti ja jalostaa sivuvirtoja uudelleenkäytettäviksi raaka-aineiksi ja uusiksi tuotteiksi, ja valmistaa muun muassa kauran kuorista ksylitolia. Fazer leipomoissa optimoidaan leivontamääriä entistä tarkemmin ja kannustetaan kuluttajia vähentämään ruokahävikkiä päivittäisillä valinnoilla eri kampanjoissa.

Itämeren alueen merkittävänä viljanostajana ja myllyviljojen käyttäjänä Fazer tekee aktiivisesti työtä ympäristövaikutustensa pienentämiseksi ja on osallistunut Itämeren suojeluun vuodesta 2013 lähtien. Fazerin kehittämän, ja yhteistyössä sopimusviljelijöiden kanssa toteutettavan viljavisio -viljelyohjelman tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki Suomessa ja Ruotsissa kuluttajatuotteissa käytetty vilja täyttää Fazerin kymmenen kestävän viljelyn periaatetta.

Yksi Fazerin tärkeimmistä raaka-aineista on kaakao. Fazer for Better Cocoa-ohjelma varmistaa, että Fazerin käyttämän kaakaon tuotantotavat ja toimitusketjut ovat vastuullisia. Fazerin käyttämä kaakao on 100 prosenttisesti vastuullisesti hallinnoiduista lähteistä hankittua ja ulkoisen tarkastajan toimesta tarkastettua. Kaakaon jäljitettävyyden lisääminen on yksi yhtiön keskeisimmistä tavoitteista.

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.