© Päivi Rosqvist / WWF
Sinua tarvitaan
WWF tekee monipuolista työtä rakkaan, mutta sairaan meremme pelastamiseksi. Kummius on säännöllistä työmme tukemista sopivaksi katsomallasi summalla.
© Pauliina Heinänen / WWF
Liity öljyntorjuntajoukkoihin
WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa ja öljyyntyneiden eläinten hoidossa. Kun öljyonnettomuus tapahtuu, WWF hälyttää öljyntorjujat paikalle viranomaisen kutsusta.
©  Ismo Marttinen / WWF
YHDESSÄ SAAMME PALJON AIKAISEKSI
Vuonna 2015 WWF Suomi teki jälleen aktiivista ja monipuolista suojelutyötä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ilman tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme nämä saavutukset eivät olisi olleet mahdollisia. Lämmin kiitos!