Hyviä uutisia Pariisista: Suuri enemmistö YK:n muoviroskaneuvotteluihin osallistuneista valtioista haluaa sitovia sääntöjä muovisaastumisen lopettamiseksi

Perjantaina päättyneiden muoviroskaneuvottelujen tulos on positiivinen: Selvä enemmistö valtioista ilmoitti tukevansa sitovia kansainvälisiä sääntöjä muoville, ja kansainvälisen muoviroskasopimuksen ensimmäisen luonnoksen valmistelu voidaan aloittaa. 

Lähes 180 valtion edustajat sekä iso joukko muita toimijoita neuvotteli viime viikon ajan 28.5.–2.6. Pariisissa YK:n muoviroskasopimuksesta. Neuvottelut olivat toiset viisistä neuvotteluista, joiden tuloksena on tarkoitus saada aikaan kansainvälinen muoviroskasopimus vuonna 2024. 

Neuvottelujen tulos on rohkaiseva, sillä niihin osallistuneista lähes 180 valtiosta 135 kannattaa kaikkia valtiota velvoittavia sitovia sääntöjä muoville. WWF on vaatinut, että muoviroskasopimukseen tulee saada sitovia sääntöjä, sillä vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet maailmanlaajuisen muoviroskaongelman ratkaisemiseksi ovat osoittautuneet tehottomiksi. 

”On ilahduttavaa, että valtaosa osallistuneista valtioista kannattaa sitovaa sopimusta, sillä ilman globaaleja sitovia sääntöjä muovisaasteongelmaa ei saada ratkaistua”, sanoo WWF:n meriasiantuntija Iiris Kokkonen. 

Lisäksi valtioista 94 olisi valmiita kieltämään kaikkein haitallisimmat muovituotteet tai luopumaan niistä asteittain. WWF:n teettämän raportin mukaan kaikkein saastuttavimpiin muovituotteisiin lukeutuvat muun muassa kertakäyttöaterimet ja –astiat, savukkeiden muovia sisältävät filtterit, sekä kosmetiikkaan lisätty mikromuovi. 

”Monet saastuttavimmista muovituotteista ovat ihmiselle tarpeettomia, ja ne tulisi kieltää sopimuksessa kokonaan. Niille tuotteille, joiden kieltäminen ei ole mahdollista, tulee laatia suunnitelma asteittaisesta luopumisesta tai kehittää korvaavia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Lisäksi on tärkeää sopia toimenpiteistä, joilla muovin kierrätysastetta saataisiin kasvatettua ja muovin päätyminen luontoon estettyä”, Kokkonen sanoo.  

Täysin ongelmitta muoviroskaneuvottelut eivät sujuneet, sillä ryhmä valtioita pyrki jarruttamaan neuvotteluiden etenemistä aiheuttaen lähes puolet viikosta kestäneen pattitilanteen. Afrikan alueellinen muovikoordinaattori Zaynab Sadan WWF:ltä painottaa, että sama ei saa toistua tulevissa neuvotteluissa. 

”Viivyttelyyn ei ole aikaa, sillä joka päivä maailman meriin päätyy 30 000 tonnia muovijätettä. Muovi täyttää jokemme ja meremme, tappaen merieläimiä, saastuttaen ruokamme, ilmamme ja vetemme. Tämä koko maailmaa koskettava kriisi vaatii pikaista ratkaisua.” 

Seuraavat muoviroskaneuvottelut järjestetään marraskuussa Keniassa. Kansainvälisen muoviroskasopimuksen ensimmäinen luonnos on tarkoitus julkaista ennen sitä. 

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.