320 ilveksen henki vaarassa, jos ministeriön esitys menee läpi

Maa- ja metsätalousministeriö esittää 320 poikkeusluvan enimmäismäärää ilveksen niin sanottuun kannanhoidolliseen metsästykseen poronhoitoalueen eteläpuolella. WWF:n mielestä esitetty kiintiö on aivan liian suuri ja ministeriön esittämät perustelut ontuvat.

”WWF pitää maa- ja metsätalousministeriön esittämää ilveksen metsästyksen poikkeuslupakiintiötä poronhoitoalueen eteläpuolelle aivan liian suurena ja hyvin huonosti perusteltuna. WWF ei kategorisesti vastusta ilveksen kannanhoidollista metsästystä, mutta saalismäärän on oltava kohtuullinen ja poikkeuslupien on oltava asianmukaisen selkeästi ja tiedepohjaisesti perusteltuja” perustelee WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen.

Erityisesti niillä alueilla, joilla valkohäntäpeurakanta koetaan kasvavaksi ongelmaksi, ilveskannan tulee antaa kasvaa nykyisestä.

“Ilves auttaa pitämään Suomessa vieraslajina esiintyvää ja yhä suurempaa haittaa aiheuttavaa valkohäntäpeurakantaa kurissa. Se säätelee myös pienpetojen, kuten haitallisen vieraslajin supikoiran kantoja, ja vaikuttaa näin suotuisasti esimerkiksi metsäkanalintu- ja metsäjäniskantoihin”, Tolvanen sanoo.

Perusteluna suurelle ilveksen poikkeuslupakiintiölle maa- ja metsätalousministeriö antaa ymmärtää, että ihmisten sietokyky ilveksiä kohtaan tulisi muuten vastaan. Tämän tueksi ministeriö ei kuitenkaan esitä mitään lukuja tai tutkimuksia.

“Mielipidekyselyjen mukaan selvä enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että ilveksiä ei ole liikaa eikä heidän sietokykynsä ilvestä kohtaan ei ole ylittynyt. Nykyistä suuremmallakin ilveskannalla on todistetusti kansan enemmistön hyväksyntä”, Tolvanen sanoo.

Poronhoitoalueen osalta ministeriö ehdottaa, että suurinta sallittua saalismäärää ilvekselle ei asettaisi lainkaan. Poronhoitoalueella elää vain pari prosenttia Suomen ilveskannasta. WWF esittää, että myös poronhoitoalueelle tulisi asettaa kiintiö varmistamaan, ettei ilveksen levinneisyysalue pienene.

WWF on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon, jossa järjestö perustelee, miksi poikkeuslupakiintiö on ylimitoitettu ja miksi ilveskannan kasvua nykyisestä ei ole mitään tarvetta estää näin voimakkaasti. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täällä:

WWF:n lausunto esityksestä ilveksen metsästyskiintiöksi

Lue lisää ilveksestä ilves-tietosivultamme!

LIITY KUMMIKSI - SAAT WWF-LEHDEN KOTIISI!

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä WWF-lehti on täynnä inspiroivia tarinoita ja upeita kuvia luonnonsuojelusta. Liittymällä kummiksi tuet työtämme ja saat lehden kotiin toimitettuna.

Liity kummiksi

LIITY KUMMIKSI - SAAT WWF-LEHDEN KOTIISI!

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä WWF-lehti on täynnä inspiroivia tarinoita ja upeita kuvia luonnonsuojelusta. Liittymällä kummiksi tuet työtämme ja saat lehden kotiin toimitettuna.