WWF:n ohjelmajohtaja: ”Nyt jos koskaan tarvitsemme yrityksiä luonnon tueksi”

WWF:n joulukeräykseen lahjoitetuilla varoilla hillitään ilmastonmuutosta ja korjataan luonnolle aiheutuneita haittoja. Yritykset ovat tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa, kannustaa WWF Suomen ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen. 

Monella meistä on merkityksellinen suhde luontoon. Se on syntynyt esimerkiksi asuinympäristön lähiluonnon, harrastuksen tai mökkeilyn kautta. Valitettavasti luonnon tila on kuitenkin tällä hetkellä kriittinen: lajeja ja elinympäristöjä katoaa tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan ihmisen historian aikana. Lisäksi me suomalaiset olemme kuluttaneet oman osuutemme maapallon vuotuisista luonnonvaroista loppuun jo maaliskuussa. Luonto on kirjaimellisesti antanut meille kaiken. Nyt viimeistään vuodenvaihteen lähestyessä on meidän vuoromme auttaa.

Yritysten tuki on ratkaisevassa roolissa luonnonsuojelussa

Yrityksillä on sekä mahdollisuus että vastuu huolehtia ympäristöstä ja luonnonvarojemme kestävästä kulutuksesta. Ajoitus on myös mitä parhain: ”Kun hallituksemme leikkaa luonnonsuojelun määrärahoista ja valtion vetämistä hankkeista, niin yritysten rooli korostuu. Nyt jos koskaan tarvitsemme edelläkävijäyrityksiä tueksemme”, Petteri Tolvanen muistuttaa.

Yksi helppo ja luotettava tapa auttaa luontoa on osallistua WWF:n joulukeräykseen. Joululahjoitus on Petterin mukaan myös vaikuttava, koska WWF voi parhaimmillaan kolminkertaistaa yrityksen tukieuron luonnonsuojeluhankkeidemme kautta. Kun WWF Suomella on hankkeissaan yritysten mahdollistama omarahoitusosuus pohjalla, niin esimerkiksi Euroopan unioni voi hankerahoittajana kattaa 50 % tai jopa 75 % kokonaiskuluista.

Kolme esimerkkiä, joihin yrityksesi voi vaikuttaa lahjoittamalla WWF:n joulukeräykseen:

1. Luonto- ja lajikato, joka uhkaa maailmantaloutta ja ruuantuotantoa

Hyvinvoivat luonnonympäristöt ovat elämän edellytys. Hallitustenvälisen luontopaneeli IBPESin mukaan sukupuutto uhkaa tällä hetkellä jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Luontokato on myös riski jokaisen yrityksen tulevaisuudelle, sillä maailmantalous on riippuvainen monimuotoisesta luonnosta. 

”Monessa hankkeessa yritysten tuki on merkittävässä roolissa, yksi onnistunut esimerkki siitä Suomessa on naalinsuojelu”, Petteri iloitsee. Pitkäjänteisen suojelutyön avulla naalin pesintä onnistui Suomessa kesällä toista kertaa peräkkäin yli 25 vuoden tauon jälkeen. Joululahjoituksella yrityksesi on mukana lajien suojelutavoitteiden saavuttamisessa tulevaisuudessakin.

2. Turmeltu Itämeri

Itämeri on yksi maailman saastuneimmista meristä. Maalta mereen valuvien ravinteiden aiheuttama rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma. Myrkylliset sinilevälautat kuuluvat sen näkyvimpiin vaikutuksiin. Yrityksesi tuella rakennamme kosteikkoja (kuvassa), jotka imevät ravinteita ja pidättävät vettä pesusienen lailla.

Pandan muotoinen kosteikko Suomessa

Kosteikot hidastavat veden virtausta, jolloin rehevöittävät ravinteet ja kuormittava maa-aines saavat aikaa laskeutua kosteikon pohjaan ja imeytyä kasvillisuuteen.

3. Ilmastonmuutos, joka näkyy jo Suomessakin

Sään ääri-ilmiöt kuten palot, myrskyt ja tulvat ovat jo yleistyneet ja voimistuneet. Tämä kehitys tulee mallinnusten mukaan ilmaston lämmetessä jatkumaan. Ilmastotyömme tärkein tavoite on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen ja torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ihmisille ja ympäristölle. Tavoitteeseen pääseminen vaatii myös yritysten panosta.

Petteri on nähnyt dramaattisen muutoksen Suomen luonnossa ja talvissa jo oman elämänsä aikana: Erityisesti huolestuttaa meidän pohjoinen luontomme. Alkuperäinen Pohjolan oloihin sopeutunut lajistomme on entistä ahtaammalla, kun eteläiset lajit saapuvat ja valtaavat alaa. Ilmastonmuutos on jo täällä ja nyt täytyy toimia.”

Luonto on lahjan arvoinen – WWF:n joulukeräys yrityksille

Joululahjoituksella autat hillitsemään ilmastonmuutosta ja korjaamaan luonnolle aiheutuneita haittoja. Kiitoksena lahjoituksesta tarjoamme joulun viestintäpaketin, jolla kerrot yrityksesi arvoista.

Tee yrityksesi joululahjoitus nyt

Luonto on lahjan arvoinen – WWF:n joulukeräys yrityksille

Joululahjoituksella autat hillitsemään ilmastonmuutosta ja korjaamaan luonnolle aiheutuneita haittoja. Kiitoksena lahjoituksesta tarjoamme joulun viestintäpaketin, jolla kerrot yrityksesi arvoista.