WWF: Suden kannanhoidolliseen metsästykseen ei lainopillisia edellytyksiä

Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt talvelle 2023–2024 enintään 28 poikkeusluvan myöntämistä suden metsästämiseksi muualla kuin poronhoitoalueella. WWF muistuttaa ministeriölle lähettämässään lausunnossa, että niin sanottuun kannanhoidolliseen metsästykseen poikkeuslupia ei juridiselta kannalta voi myöntää. 

”Niin sanottu suden kannanhoidollinen metsästys on lainopillisesti yhtä mahdotonta toteuttaa tänä vuonna kuin kaksi vuotta sitten, jolloin kaikki myönnetyt luvat kaatuivat oikeudessa”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen 

WWF toteaa lausunnossaan, että poikkeuslupia on mahdollista myöntää ainoastaan vahinkoperusteisina. Se tarkoittaisi esimerkiksi lupaa ampua toistuvia vahinkoja lammastilalla aiheuttava susi. 

”Poikkeuslupien perustelujen tulee aina olla riittävän vahvat ja lain mukaiset, ja poikkeusluvilla tapahtuva suden metsästys ei saa vaarantaa susikannan kehittymistä suotuisan suojelun tasolle”, sanoo WWF:n ohjelmajohtaja Petteri Tolvanen 

Suden poikkeuslupien kiintiöstä tulee myös vähentää joko poliisin määräyksellä poistetut tai esimerkiksi liikenteessä kuolleet sudet. 

Susi kiistatta aiheuttaa paikallisesti ja henkilökohtaisesti tuntuvia vahinkoja karjataloudelle ja metsästyskoirille. Uhanalaisen eläimen metsästys ei kuitenkaan voi olla ensisijainen keino ratkaista suden ja ihmisen rinnakkaiselon ongelmia. 

Sen sijaan on tehtävä toimia ihmisen ja suden rinnakkaiselon mahdollistamiseen, suden aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja niiden oikeudenmukaiseen korvaamiseen.  

”WWF pyrkii myös osaltaan edistämään ja löytämään ratkaisuja rinnakkaiselon mahdollistamiseksi muun muassa laumanvartijahankkeessa, jossa tutkitaan laumanvartijakoirien toimivuutta petovahteina karjatiloilla. Olimme myös mukana EU:n tukemassa LIFE EuroLargeCarnivores -hankkeessa, joka tuotti lukuisia suosituksia ja dokumentteja ihmisen ja suurpetojen rinnakkaiselon helpottamiseksi”, Tolvanen kertoo.

Lausuntokierros suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi päättyy perjantaina 1. joulukuuta. WWF:n lausunto on luettavissa täällä:

WWF:n lausunto suden metsästyskiintiöksi talvella 2023-2024

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Sinua saattaa kiinnostaa