WWF ja HIFK monivuotiseen yhteistyöhön Itämeren suojelemiseksi

Yhteistyön konkreettisin teko on kosteikon rakentaminen Länsi-Uudellemaalle. Kosteikkoon rakennetaan HIFK-kirjainten muotoiset saaret.

WWF ja jääkiekkoseura HIFK aloittavat monivuotisen yhteistyön, jonka tavoitteena on suojella Itämerta. Kumppanuuden alku keskittyy kosteikon rakentamisen rahoittamiseen eri tavoin.

Kosteikko torjuu Itämeren rehevöitymistä, sillä se puhdistaa vedestä ravinteita ja kiintoainesta sekä pidättää vettä. Vettä pidättämällä pystytään vähentämään tulvia, jotka huuhtovat ravinteita pelloilta vesistöihin. Lisäksi kosteikko edistää luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla ravintoa ja elinympäristön monille lajeille.

”Kosteikko on erinomainen tapa lisätä luonnon monimuotoisuutta ja suojella Itämerta rehevöittäviltä ravinteilta. Itämeren suojelu tarvitsee paljon yksityisiä maanomistajia, jotka ovat valmiita perustamaan kosteikoita mailleen”, sanoo WWF:n sisävesivastaava Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Kosteikkoon muotoillaan HIFK-kirjaimet

Kosteikkoon rakennetaan HIFK-kirjainten muotoiset saaret, jotka näkyvät myös ilmasta. Kosteikon sijainti julkistetaan myöhemmin.

”WWF:n pitkään jatkuneessa vesienhallintatyössä toimintatavat ovat hioutuneet huippuunsa, ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan toteuttaa uniikkeja ja näyttäviä kohteita. Olemme aikaisemmin rakennuttaneet kosteikkoihin esimerkiksi lintujen muotoisia saaria”, Jyrkänkallio-Mikkola kertoo.

Jokainen voi osallistua projektiin lunastamalla Itämeren puolustaja -diplomin. Lue lisää diplomista.

”On upeaa, että pääsemme aloittamaan näin laajan yhteistyön WWF:n kanssa. Yhteinen maali häämöttää ja päästään tekemään useita toimenpiteitä tämän ympärille, upean yhteisön kanssa. Meidän termein tämä rakennettava kosteikko toimii parhaana puolustajana, joka mahdollistaa sen, että maali – tässä tapauksessa Itämeri – pysyy puhtaana”, sanoo HIFK:n markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja Raakel Koittola.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kosteikkojen rakentamisessa voi käyttää luovuutta. Vuonna 2022 WWF rakensi pandan pään muotoisen kosteikkosaaren Uudellemaalle.

Itämeren suojelua yritysyhteistyössä

Yritysyhteistyön aikana tullaan esittelemään myös muita tapoja osallistua WWF:n Itämerityön tukemiseen.

HIFK:n vastuullisuusryhmän yritykset sekä HIFK ovat vahvasti mukana tukemassa suojelutyötä omilla suorilla lahjoituksillaan. HIFK:n miesten ja naisten liigajoukkueet osallistuvat myös Itämeren suojelutyöhön yhdessä keräämillään lahjoitusvaroilla.

Yksi konkreettisista yhteistyön muodoista on HIFK:n pääyhteistyökumppanin ja lipunmyyntikumppani Ticketmasterin mahdollistama lahjoitusmahdollisuus lipunoston yhteydessä. Tuotto ohjataan suoraan kosteikkoprojektiin.

HIFK-konserniin kuuluvat myös Red Events sekä Red Events Restaurants -yritykset. Helsingin Jäähallissa, HIFK:n kotihallissa, on mahdollista ostaa Red Events Restaurants -kioskista planetaarista ruokavaliota edustava Kasvisgyros-annos. Jokaisen annoksen myyntituotosta lahjoitetaan osa Itämerityöhön.

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.

Katso lahjoitus- ja kumppanuustavat

Yritys, auta luontoa yhdessä WWF:n kanssa

Toimimme yhdessä yritysten kanssa luontokadon pysäyttämiseksi, sillä kaikkia tarvitaan mukaan rakentamaan tasapainoista tulevaisuutta luonnolle ja ihmisille.