WWF selvitti: Näin puolueet suhtautuvat EU-vaalien tärkeisiin ympäristökysymyksiin

WWF kysyi puolueilta niiden kantoja EU-vaalien tärkeisiin ympäristökysymyksiin. Neljä puoluetta jätti vastaamatta kyselyyn, mitä WWF pitää selkeänä arvovalintana. Kyselyn lisäksi WWF ja neljä muuta organisaatiota on julkaissut analyysin europarlamentaarikkojen äänestyskäyttäytymisestä kuluneella vaalikaudella.

Joulukuussa 2023 WWF julkaisi vaatimuksensa poliittisista toimenpiteistä, jotka EU:n tulisi toteuttaa tulevalla vaalikaudella ilmasto- ja luontokriisien ratkaisemiseksi. Selvittääkseen, miten EU-vaaleihin valmistautuvat eduskuntapuolueet suhtautuvat näihin politiikkavaatimuksiin, WWF lähetti puolueille 11 kysymyksestä koostuvan kyselyn. WWF sai vastaukset kyselyyn vasemmistoliitolta, vihreiltä, SDP:ltä ja RKP:ltä.

”Kyselyyn vastanneet puolueet näyttäisivät sitoutuvan moniin WWF:n esittämiin vaatimuksiin. Kaikki vastanneet puolueet ovat esimerkiksi valmiita asettamaan sitovat aikataulut fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiselle sekä suuntaamaan EU:n ja jäsenvaltioiden jakamia ympäristölle haitallisia tukia jatkossa kohti vihreää siirtymää”, WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen sanoo.

”Vaikka vastausten yleiskuvaa voidaan pitää ilmaston ja luonnon kannalta hyvänä, löytyy vastanneiden puolueiden väliltä eroja siinä, kuinka kunnianhimoisiin ja tiukkoihin ympäristöpoliittisiin toimiin ne ovat valmiita sitoutumaan. Esimerkiksi vasemmistoliitto ja vihreät aikaistaisivat EU:n ilmastoneutraalisuustavoitetta vuoteen 2040, kun taas SDP ja RKP kannattavat ainoastaan 90 prosentin päästövähennystavoitteen asettamista”, Luukkonen sanoo.

Huomionarvoista on, että keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset eivät vastanneet lainkaan kyselyyn. Kokoomus ei vastannut kyselyyn, mutta toimitti kysymyksiin kirjalliset kommentit.

”Pidämme selkeänä arvovalintana sitä, että osa puolueista päätti jättää vastaamatta kyselyyn”, Luukkonen sanoo.

Puolueiden kantoihin voi tutustua WWF:n sivuilla. Tarkempaan analyysiin puolueiden vastauksista pääsee tutustumaan tässä tekstissä, jonka loppuun on koottu myös puolueiden avoimet vastaukset. Tällä sivulla pääsee puolestaan tutustumaan analyysiin parlamentin poliittisten ryhmien kannoista.

Meppien äänestyskäyttäytyminen analysoitiin

BirdLife Europe, Climate Action Network Europe, European Environmental Bureau (Euroopan ympäristötoimisto), Transport & Environment (Euroopan liikenne- ja ympäristöliitto) ja WWF:n Brysselin toimisto julkaisivat 15. huhtikuuta pisteytyksen, joka mittaa europarlamentaarikkojen ja heidän edustamiensa puolueiden ja poliittisten ryhmien sitoutumista ympäristönsuojeluun. Jokaisen Euroopan parlamentin jäsenen äänestyskäyttäytymistä vaalikaudella 2019–2024 arvioitiin vertaamalla äänestyspäätöksiä pisteytyksen toteuttaneiden organisaatioiden vaatimuksiin.

Pisteytyksessä tarkasteltiin 30:tä ilmasto-, energia- ja ympäristölainsäädäntöön liittyvää sääntelyhanketta. Niistä 12 liittyi ilmastoneutraaliin ja sosiaalisesti oikeudenmukaiseen siirtymään, 10 kiertotalouteen ja saasteiden vähentämiseen ja 8 luonnon monimuotoisuuteen.

Suomalaisista puolueista pisteytyksessä parhaiten menestyi vasemmistoliitto, jonka ainoa edustaja sai 92 pistettä sadasta. Vihreiden meppien keskiarvoinen tulos oli 88/100. Vähiten ympäristöä huomioivat äänestyskäyttäytymisessään perussuomalaiset mepit, joiden keskiarvoinen tulos oli 9/100.

”Luonto köyhtyy hälyttävällä vauhdilla. Se on uhka myös meille ihmisille, sillä olemme riippuvaisia monimuotoisesta luonnosta ja sen tarjoamista palveluista. EU:lla on iso rooli luontokadon torjumisessa ja ilmastokriisin hillitsemisessä. Seuraavat EU-parlamentaarikot ovatkin paljon vartijoina”, Jari Luukkonen sanoo.

”EU on tehnyt paljon luonnon ja ilmaston hyväksi, mutta petrattavaakin riittää. Siksi kannustammekin suomalaisia vaalimaan luontoa ja äänestämään luonnon puolesta. Tämä selvitys antaa osviittaa, mutta toki ympäristömyönteisiä ehdokkaita voi löytyä monesta puolueesta.”

Pisteytykseen ja sen metodologiaan voi tutustua Climate Action Network Europen nettisivuilla.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.