Vieraslajitalkoot

Talkoot keskittyvät vieraslajien torjunnan kautta luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Samalla luonnossa oleskelu lisää sekä kehon että mielen hyvinvointia.

Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat levinneet ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan seurauksena luontaisilta esiintymisalueiltaan uusiin sijainteihin. Haitalliset vieraslajit uhkaavat maassamme luontaisesti esiintyviä lajeja. Maailmanlaajuisesti vieraslajeja pidetään toiseksi merkittävämpänä uhkana luonnon monimuotoisuudelle heti elinympäristöjen tuhoutumisen jälkeen.

Tehokkaasti leviävät vieraskasvilajit, kuten esimerkiksi metsänreunoissa ja puronvarsilla viihtyvät jättipalsamit, tukahduttavat elintilaa muulta kasvillisuudelta. Vaikutukset yltävät laajemmin ekosysteemiin, kun alkuperäisten kasvilajien vähenemisen seurauksena kärsivät myös niistä riippuvaiset selkärangattomat eliöt.

WWF:n luonnonsuojelun kenttätyö innostaa vuosittain monia vapaaehtoisia liittymään joukkoon. Vieraslajitalkoisiin osallistumalla pääsee helpottamaan täällä luontaisesti esiintyvien eliölajien tilannetta ja turvaamaan näin ollen koko luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi talkoot tuottavat osallistujille runsaan hyötyliikunnan ohella yhteisöllisen kokemuksen samanhenkisten ihmisten seurassa. Tasapainoisempi luonto tarjoaa jokaiselle myös paremmat virkistäytymismahdollisuudet.

Talkoot

Lisätietoa ja osallistumislinkit kaikkiin vieraslajeihin liittyviin tapahtumiin löytyvät tapahtumakalenterista.

WWF toteuttaa vieraslajien torjuntaa talkoovoimin Uudenmaan alueella. Vieraslajien torjuntaa suunnataan arvokkaille luonnonsuojelualueille sekä niiden välittömään läheisyyteen.  Yhteistyökumppaneina toimivat tällä hetkellä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys. Järjestämme varsinaisten vieraslajitalkoiden lisäksi perinne- ja uuselinympäristöön sijoittuvia luonnonhoitotalkoita, joihin kuuluu merkittävänä osana vieraslajien hävittäminen.

WWF:n vieraslajitalkoiden kohdelajeihin kuuluvat jättipalsami, komealupiini, kurtturuusu, japanintatar ja kanadanpiisku.

Vieraslajien torjunnassa tärkeää on oikea-aikaisuus, toistuvuus ja sopiva poistamistekniikka huomioiden kunkin hävitettävän vieraslajin leviämisominaisuudet.

Seuraavalla videolla esitellään erilaisia vieraskasvilajeja, jaetaan tehokkaita torjuntamenetelmiä sekä kerrotaan WWF:n vieraskasvitalkoista.  

Tule mukaan talkoisiin!

Talkoissa pääset auttamaan luontoa torjumalla haitallisia vieraslajeja.

WWF:n tapahtumakalenteriin

Tule mukaan talkoisiin!

Talkoissa pääset auttamaan luontoa torjumalla haitallisia vieraslajeja.