Vieraslajitalkoot

Talkoot keskittyvät vieraslajien torjunnan kautta luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Samalla luonnossa oleskelu lisää sekä kehon että mielen hyvinvointia.

Tietoa talkoista

Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat levinneet ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan seurauksena luontaisilta esiintymisalueiltaan uusiin sijainteihin. Haitalliset vieraslajit uhkaavat maassamme luontaisesti esiintyviä lajeja. Maailmanlaajuisesti vieraslajeja pidetään toiseksi merkittävämpänä uhkana luonnon monimuotoisuudelle heti elinympäristöjen tuhoutumisen jälkeen.

Tehokkaasti leviävät vieraskasvilajit tukahduttavat elintilaa muulta kasvillisuudelta, kuten esimerkiksi puutarhoissa, metsänreunoissa ja puronvarsilla viihtyvät jättipalsamit. Vaikutukset yltävät laajemmin ekosysteemiin, kun alkuperäisten kasvilajien vähenemisen seurauksena kärsivät myös niistä riippuvaiset selkärangattomat eliöt.

WWF:n luonnonsuojelun kenttätyö innostaa vuosittain monia vapaaehtoisia liittymään joukkoon. Vieraslajitalkoisiin osallistumalla pääsee helpottamaan täällä luontaisesti esiintyvien eliölajien tilannetta ja turvaamaan näin ollen koko luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi talkoot tuottavat osallistujille runsaan hyötyliikunnan ohella yhteisöllisen kokemuksen samanhenkisten ihmisten seurassa. Tasapainoisempi luonto tarjoaa jokaiselle myös paremmat virkistäytymismahdollisuudet.

Talkoot

Lisätietoa ja osallistumislinkit kaikkiin vieraslajeihin liittyviin tapahtumiin löytyvät kalenterista.

WWF toteuttaa vieraslajien torjuntaa talkoovoimin Uudenmaan alueella kenttätyötä suorittavien talkookoordinaattoreidensa avustuksella. Yhteistyökumppaneina toimivat sekä Metsähallitus että Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Vieraslajien torjuntaa on tärkeää suunnata arvokkaille luonnonsuojelualueille sekä niiden välittömään läheisyyteen, jotta kohteet säilyttävät elinympäristöilleen ominaisen kasvillisuuden sekä eläimistön.

WWF:n vieraslajitalkoiden kohdelajeihin kuuluvat jättipalsami, komealupiini, kurtturuusu ja espanjansiruetana. Vieraslajien torjunnassa toimien tulee olla oikea-aikaisia, toistuvia ja sopivalla poistamistekniikalla tehtyjä huomioiden kunkin hävitettävän vieraslajin leviämisominaisuudet. Keskeisiä vieraslajikasvustoja hävittämällä parannetaan luonnonsuojelualueiden elinympäristöjen tilaa sekä vähennetään haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja. Samalla tarjotaan vapaaehtoisille osallistujille merkityksellistä ja hyvää fyysistä kuntoa ylläpitävää talkootyötä.

Seuraavalla videolla esitellään erilaisia vieraskasvilajeja, jaetaan tehokkaita torjuntamenetelmiä sekä kerrotaan tietoutta WWF:n vieraskasvitalkoista.