Vieraslajitalkoot

Talkoot keskittyvät vieraslajien torjunnan kautta luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Samalla luonnossa oleskelu lisää sekä kehon että mielen hyvinvointia.

Tietoa talkoista

Mitä vieraslajit ovat?

Vieraslajit ovat eläin-, kasvi- ja sienilajeja, jotka ovat levinneet ihmisen tahallisen tai tahattoman toiminnan seurauksena luontaisilta esiintymisalueiltaan uusiin sijainteihin. Haitalliset vieraslajit uhkaavat maassamme luontaisesti esiintyviä lajeja. Maailmanlaajuisesti vieraslajeja pidetään toiseksi merkittävämpänä uhkana luonnon monimuotoisuudelle.

Tehokkaasti leviävät vieraskasvilajit tukahduttavat elintilaa muulta kasvillisuudelta, kuten esimerkiksi puutarhoissa, metsänreunoissa ja puronvarsilla viihtyvät jättipalsamit. Vaikutukset yltävät laajemmin ekosysteemiin, kun alkuperäistenkasvilajien vähenemisen seurauksena kärsivät myös niistä riippuvaiset selkärangattomat eliöt.

WWF:n luonnonsuojelun kenttätyö innostaa vuosittain monia vapaaehtoisia liittymään joukkoon. Vieraslajitalkoisiin osallistumalla pääsee helpottamaan täällä luontaisesti esiintyvien eliölajien tilannetta ja turvaamaan näin ollen koko luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi talkoot tuottavat osallistujille runsaan hyötyliikunnan ohella yhteisöllisen kokemuksen samanhenkisten ihmisten seurassa. Tasapainoisempi luonto tarjoaa jokaiselle myös paremmat virkistäytymismahdollisuudet.

Talkoot

Lisätietoa ja osallistumislinkit kaikkiin vieraslajeihin liittyviin tapahtumiin löytyvät osoitteesta https://wwf.fi/kalenteri/.

Vieraslajien torjuntaa on tärkeää suunnata arvokkaille luonnonsuojelualueille sekä niiden lähistölle, jotta ne säilyttävät elinympäristölleen ominaisen kasvillisuuden ja eläimistön. Vuoden 2021 aikana aloitetussa Suojelualueiden vieraslajit kartalle ja kuriin! – hankkeessa vieraslajien torjuntasuunnitelma kohdistuu koulutettujen vapaaehtoisten avustuksella Metsähallituksen suojelualueille Uudellemaalle. Hanketta on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa myös muualle Suomeen.

Etenkin nopeasti leviävät kurtturuusu, komealupiini ja jättipalsami uhkaavat suojelualueiden luontotyyppejä. Vieraslajien torjunnassa toimet tulee olla oikea-aikaisia, toistuvia ja sopivalla poistamistekniikalla tehty huomioiden kunkin poistettavan vieraslajin kasvuominaisuudet.

Hankkeen tavoitteena on luonnonsuojelualueiden elinympäristöjen tilan parantaminen sekä haitallisten vieraskasvilajien aiheuttamien haittojen vähentäminen hävittämällä tehokkaasti keskeisiä vieraslajikasvustoja. Samalla tarjotaan osallistujille merkityksellistä ja hyvää fyysistä kuntoa ylläpitävää talkootyötä. Ihmisiä kannustetaan järjestämään myös omatoimisia talkootapahtumia.

Seuraavalla videolla esitellään erilaisia vieraskasvilajeja, jaetaan tehokkaita torjuntamenetelmiä sekä kerrotaan tietoutta WWF:n vieraskasvitalkoista.