Kunnissa tehdään isoja ympäristöpäätöksiä

Suomessa on huhtikuussa kuntavaalit. Kymmenettuhannet ehdokkaat tavoittelevat paikkaa kunnan ylimmässä päättävässä elimessä. Onko kuntavaaleilla merkitystä ympäristölle ja luonnolle? WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen vastaa.

Tehdäänkö kunnissa merkittäviä ympäristöpäätöksiä?
Tehdään. Kunnat ovat keskeisiä vaikuttajia ympäristöasioissa. Kuntien energiavalinnat vaikuttavat ilmastonmuutokseen, ja kaavoituksella säädellään vaikkapa metsien ja rantojen käyttöä, joka liittyy luonnon suojeluun. Kunnat vaikuttavat myös siihen, onko lapsilla ja nuorilla yhtäläinen mahdollisuus saada ympäristökasvatusta ja luonto-opetusta.

Mitä ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja kunnilla on energiantuotannossaan?
Esimerkkeinä voisi mainita energiatehokkuuden parantamisen ja aidosti päästöttömät uusiutuvat energianlähteet, kuten geotermisen energian, suuret lämpöpumput, kiinteistökohtaiset maa- ja ilmalämpöpumput, hukkalämmön talteenoton ja aurinkolämmön.

Mitä muita merkittäviä ilmastoon liittyviä päätöksiä tulisi pitää silmällä?
Ruoka muodostaa noin viidesosan ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Olennaista on, miten paljon eläinkunnasta peräisin olevaa ruokaa syömme, sillä liha- ja maitotuotteiden tuotanto aiheuttaa suurimmat päästöt. Lihan kulutuksen vähentäminen on myös terveellistä: monen kunnan kouluissa esimerkiksi syödään valtakunnallisten terveyssuositusten vastaisesti liikaa lihaa. Kuntien tulisi laitostensa ruokatarjoiluissa korvata lihaa kasviksilla ja kestävästi pyydetyillä kaloilla, joita ovat useimmat kotimaiset kalat.

Mikä on tärkeätä metsäluonnon kannalta?
Metsät ovat tärkeitä kuntalaisten virkistäytymispaikkoja. Kuntien metsäpinta-alasta on suojeltu vain alle kaksi prosenttia, vaikka metsätaloudella ei ole monelle kunnalle taloudellista merkitystä. Kunnat voisivat nykyistä enemmän suojella metsiään ja valita luontoystävällisempiä metsänhoitotapoja. Tutkimusten mukaan noin 70 prosenttia suomalaisista vastustaa avohakkuita ja suhtautuu myönteisesti metsänhoitoon, jossa metsät ovat jatkuvasti puiden peittäminä.

”Kunnat voisivat suojella metsiään nykyistä enemmän.”

Millaiset ympäristöasiat ovat tulevien neljän vuoden aikana kunnissa ajankohtaisia?
Monissa kunnissa tehdään päätöksiä esimerkiksi siitä, miten ne pääsevät hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti eroon fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa. Lisäksi valtava määrä kuntien kiinteistöjä tulee peruskorjausikään, jolloin korjauksen yhteydessä on järkevää tehdä energiatehokkuusremontteja. Kunnat tekevät myös jatkuvasti päätöksiä siitä, miten niiden omistamia metsiä käsitellään: otetaanko kuntalaisten toiveet ja metsien luonnonarvot huomioon.

Voisiko ympäristö- ja luonnonsuojelu olla kaikkia valtuustoryhmiä yhdistävä aihe?
Luonto ja sen rikkaus ovat tärkeitä valtaosalle suomalaisista. Luonnon- ja ympäristönsuojelun pitäisi olla kaikille puolueille keskeinen asia ja sen soisi näkyvän vaaliohjelmissa.

Teksti: Anne Brax

Lue WWF:n kuntavaaliesite