Yritysten on sovitettava liiketoimintansa planeetan rajoihin 

Yrityksillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus huolehtia ympäristöstä ja luonnonvarojen ylikulutuksen lopettamisesta.

Suomalaisyritykset ymmärtävät, että luontokato uhkaa niiden liiketoimintaa, selviää WWF Suomen ja Bain & Companyn helmikuussa julkaisemasta raportista. Finnish businesses and the biodiversity crisis -raportti kuitenkin osoittaa, että yritysten toimet luontokadon pysäyttämiseksi ovat vielä riittämättömiä ja harvoille yrityksille se on strateginen prioriteetti. Kyselyyn osallistui Suomen 100 suurimmasta yrityksestä 48. Lisäksi 15 yritystä osallistui syventäviin haastatteluihin.

WWF:ssä suojelun neuvonantajana työskentelevän Jussi Nikulan mukaan luontokato on nousemassa yritysten agendalle, mutta syvällisempi ymmärrys aiheesta on puutteellista. Se on ongelma paitsi luonnon myös yritysten näkökulmasta.

”Luonto köyhtyy hälyttävää vauhtia. Se voi tarkoittaa myös yritysten köyhtymistä, sillä yhteiskuntamme ja taloutemme on riippuvainen monimuotoisesta luonnosta. Yksinkertaisesti sanottuna: luontokato on riski jokaisen yrityksen tulevaisuudelle”, Nikula sanoo.

Nikulan mukaan yrityksillä on mahdollisuus ja velvollisuus huolehtia ympäristöstä ja luonnonvarojen kulutuksen sopeuttamisesta planeetan rajoihin. Niitä ohjaa yhä vahvemmin myös pakko: sääntely kiristyy, kun päättäjät heräävät vaatimaan yrityksiltä enemmän. Esimerkiksi EU hyväksyi joulukuussa uuden lain, joka estää useiden metsäkatoa aiheuttaneiden tuotteiden pääsyn EU-markkinoille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi suklaatuotteita valmistavan yrityksen tulee olla tietoinen siitä, mistä sen käyttämä raaka-aine on peräisin.

”Vaikka sääntelyn kiristyessä pakko on paras motivaattori, yritysten kannattaa toimia nopeasti ennen kuin vaihtoehtoja ei enää ole. Edelläkävijät voivat myös saada taloudellista etua”, Nikula sanoo.  

Mitä yritysten on tehtävä luontokadon pysäyttämiseksi?

Nikulan mukaan suomalaisten yritysten tulisi keskittyä ensin parantamaan omaa toimintaansa ja minimoitava suorat ja välilliset luontovaikutuksensa.

”Yksi tärkeimmistä asioista on tuotantoketjussa käytettävien raaka-aineiden alkuperän selvittäminen. Suomalaiset yritykset luottavat usein globaaleihin toimitusketjuihin, joiden luontovaikutuksista niillä ei välttämättä ole ymmärrystä. Tähän yritysten on puututtava”, Nikula sanoo.

Luontovaikutusten vähentäminen voi hyödyttää sekä yrityksiä että luontoa, mutta Nikulan mukaan pelkkä vaikutusten vähentäminen ei riitä.

”Luontokadon ja ilmastokriisin ytimessä on luonnonvarojen liiallinen käyttö. Siksi kaiken liiketoiminnan on muututtava kohti kunnianhimoisempia tavoitteita niin, että se on kannattavaa ilman ylikulutusta. Yritysten on kysyttävä nyt itseltään, onko niiden toiminta sovitettavissa yhden planeetan rajoihin ja luotava luontomyönteisiä liiketoimintamalleja. Pian samaa kysyvät myös asiakkaat, omistajat ja sijoittajat”, Nikula sanoo.

Finnish businesses and the biodiversity crisis -raportin mukaan yrityksillä on erilaisia haasteita edessään. Niillä voi esimerkiksi olla käytettävissään liian vähän tietoa toimintansa luontovaikutuksista, minkä lisäksi luonnon monimuotoisuutta edistävien aloitteiden arvoa voi olla vaikea osoittaa. Nikulan mukaan haasteiden edessä ei pidä lamautua, vaan tärkeintä on tarttua toimeen. 

”On välttämätöntä, että yritykset toimivat nyt sen sijaan, että ne odottaisivat ”täydellisen” infrastruktuurin – eli puitteiden, mittarien ja sääntelyn – valmistumista. Luonto köyhtyy ja sen pysäyttämisellä on kiire”, Nikula sanoo.

Webinaari suomalaisten yritysten luontovaikutuksista ja tärkeimmistä toimista luontokadon pysäyttämiseksi

WWF Suomi ja Bain & Company järjestivät 8.3. webinaarin, jossa esiteltiin Finnish Businesses and the Biodiversity Crisis -raportti.  WWF esitteli myös alkuvuodesta julkaistun Biodiversity Risk Filter -työkalun. Katso tapahtuman tallenne.

Päivitetty: 14.3.2023

Miksi WWF tekee töitä yritysten kanssa?

Yhteistyössä yritysten kanssa edistämme kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä pienennämme ekologista jalanjälkeä. Keräämme varoja WWF:n suojelutoimintaan ja nostamme tietoisuutta ympäristöasioista.

Yhteistyön periaatteet

Miksi WWF tekee töitä yritysten kanssa?

Yhteistyössä yritysten kanssa edistämme kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä pienennämme ekologista jalanjälkeä. Keräämme varoja WWF:n suojelutoimintaan ja nostamme tietoisuutta ympäristöasioista.