Yhteistyön periaatteet

Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto on välttämätön yhteiskunnallemme ja yritystoiminnalle. Yhdessä yritysten kanssa voimme saada aikaan muutoksia, jotka eivät muuten olisi mahdollisia.

Miksi työskentelemme yritysten kanssa?

Yritykset hallitsevat valtaosaa maailman taloudesta, joten niillä on paitsi mahdollisuus myös vastuu huolehtia luonnonvarojemme kestävästä kulutuksesta ja ekosysteemeistä, joiden varaan yritysten oma liiketoimintakin perustuu. Ihmisten ja luonnon suhde on määriteltävä uudelleen, jotta voimme turvata yhteisen planeettamme tulevaisuuden ja elämämme edellytykset.

Kannustamme yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa tavalla, joka on hyväksi luonnolle, ympäristölle ja ihmisille. Monimuotoisen luonnon köyhtymisen vähentämiseksi yritysten pitää esimerkiksi investoida nykyistä kestävämpään tuotantoon, käyttää luonnonvaroja viisaasti, edistää kiertotaloutta ja irtautua hiilestä.

Muutos vaatii selkärankaa! Mo­ni­muo­toi­sen luonnon turvaaminen on otettava nyt huomioon kaikessa pää­tök­sen­teos­sa. Yrityksillä on tilaisuus johtaa muutosta ja luoda kestävän kehityksen ratkaisuja.

Kati Malmelin
Yritysyhteistyön johtaja, WWF Suomi

Muutos vaatii selkärankaa! Mo­ni­muo­toi­sen luonnon turvaaminen on otettava nyt huomioon kaikessa pää­tök­sen­teos­sa. Yrityksillä on tilaisuus johtaa muutosta ja luoda kestävän kehityksen ratkaisuja.

Kati Malmelin
Yritysyhteistyön johtaja, WWF Suomi

Miten teemme yhteistyötä?

Yhdessä yritysten kanssa edistämme kulutuksen ja tuotannon kestävyyttä sekä pienennämme ekologista jalanjälkeä. Keräämme varoja WWF:n suojelutoimintaan ja nostamme tietoisuutta ympäristöasioista.

Toimimme yhdessä sellaisten yritysten kanssa, joilla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa maailman vakavimpiin ympäristöongelmiin. Yhdessä etsimme ratkaisuja esimerkiksi ylikalastukseen, vesipulaan ja ilmastonmuutokseen. Teemme töitä maailman luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpien ekosysteemien, kuten esimerkiksi sademetsien ja arktisen alueen, säilyttämiseksi.

Kaikkea yhteistyötämme ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Kerromme julkisesti yhteistyöstä ja sen tavoitteista.

    Julkaisemme vuosittain raportin yhteistyökumppaneistamme, jossa kerromme tarkemmin suurimmista yhteistyökumppaneistamme ja yhteistyön sisällöistä. Kerromme yhteistyökumppaneistamme myös verkkosivuillamme.

  • Yhteistyö on läpinäkyvää ja vaikutuksiltaan mahdollisimman hyvin mitattavaa.

    Suurin mahdollinen vaikuttavuus ja kestävien tulosten saavuttaminen suuressa mittakaavassa on kaiken yritysyhteistyömme tavoite.

  • Käymme kumppaneidemme kanssa rakentavaa vuoropuhelua vastuullisuudesta.

    Haluamme olla yrityksille kriittinen kumppani – tavoitteenamme ovat yhteiset saavutukset ja paremmin voiva maapallo. Sekä meillä että kumppaneillamme on oikeus toisen osapuolen toiminnan julkiseen arviointiin.

Kenen kanssa toimimme?

Teemme yhteistyötä monenlaisten toimialojen, kuten metsäteollisuuden, elintarvikealan ja vähittäiskaupan kanssa. Kannustamme kaiken kokoisia yrityksiä edistämään liiketoimintansa kestävyyttä ja ympäristönsuojelua. Yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja ovat usein edelläkävijöitä alallaan.

Teemme kansallista yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa eri maissa. Kansainvälistä yhteistyötä teemme etenkin monikansallisten yritysten kanssa, jolloin myös yhteistyön vaikutukset ovat suuret.

Emme voi hyväksyä yhteistyökumppaneiksemme sellaisten toimialojen yrityksiä, joiden toiminta on ristiriidassa suojelutavoitteidemme kanssa. Näitä ovat esimerkiksi aseteollisuus, tupakkateollisuus sekä yritykset, joiden liiketoiminta keskittyy fossiilisiin polttoaineisiin tai ydinvoimaan.

Viime vuonna vaikutimme Suomessa ja ulkomailla

Julkaisemme vuosittain WWF Suomen yritysyhteistyöraportin, jossa kerromme kumppaneistamme ja yhteistyön sisällöistä. Viime tilikaudella työskentelimme muun muassa metsätalouden kestävyyden edistämiseksi, vaelluskalojen suojelemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä Suomessa että ulkomailla.

Yritysyhteistyöraportti tilikaudella 2020-2021

Viime vuonna vaikutimme Suomessa ja ulkomailla

Julkaisemme vuosittain WWF Suomen yritysyhteistyöraportin, jossa kerromme kumppaneistamme ja yhteistyön sisällöistä. Viime tilikaudella työskentelimme muun muassa metsätalouden kestävyyden edistämiseksi, vaelluskalojen suojelemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä Suomessa että ulkomailla.

Mitkä yritykset ovat jo kumppaneitamme?

Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoituksilla ja royalty-myynnillä yritykset ovat mukana tukemassa luonnonsuojelutyötämme ja mediakumppaneiden avulla tavoitamme uusia yleisöjä.

Tutustu kumppaneihimme

Mitkä yritykset ovat jo kumppaneitamme?

Yhteistyökumppaneidemme kanssa edistämme yritystoiminnan vastuullisuutta. Lahjoituksilla ja royalty-myynnillä yritykset ovat mukana tukemassa luonnonsuojelutyötämme ja mediakumppaneiden avulla tavoitamme uusia yleisöjä.

Ei liiketoimintaa ilman luontoa

Kestävä liiketoiminta on hyödyllistä yrityksille, ihmisille ja planeetalle. Kansainvälinen julkaisumme Nature Means Business kertoo esimerkein, miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa.

Tutustu julkaisuun

Ei liiketoimintaa ilman luontoa

Kestävä liiketoiminta on hyödyllistä yrityksille, ihmisille ja planeetalle. Kansainvälinen julkaisumme Nature Means Business kertoo esimerkein, miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa.

Löydä yrityksesi tapa vaikuttaa ympäristöön

Haluatko muuttaa liiketoimintaasi vastuullisemmaksi tai lahjoittaa suojelukohteillemme? WWF:llä on monia yhteistyötapoja erilaisille ja eri kokoisille yrityksille.

Katso kaikki yhteistyötavat

Löydä yrityksesi tapa vaikuttaa ympäristöön

Haluatko muuttaa liiketoimintaasi vastuullisemmaksi tai lahjoittaa suojelukohteillemme? WWF:llä on monia yhteistyötapoja erilaisille ja eri kokoisille yrityksille.

Kysy yhteistyöstä

Johtaja
Kati Malmelin