Elävä luonto on myös talouden perusta

Eduskuntavaalit ovat ohi, onnea uusille kansanedustajille! Jos hallitus on tämän lehden ilmestyessä valittu, WWF onnittelee lämpimästi myös ministereitä.

Uusi hallitus tekee toimikautensa aikana suuria luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyviä linjapäätöksiä, joita esiteltiin tämän lehden edellisessä numerossa. WWF toivoo päättäjiltä luovaa otetta, sillä hallituksella on mahdollisuus saada sekä luonto että talous kuntoon uudenlaisella ajattelulla.

Tarvitsemme lajirikkaita ja elinvoimaisia metsiä, puhtaan ja vetovoimaisen Itämeren ja järviluonnon sekä vaelluskalat takaisin jokiimme monesta syystä. Hyvinvoiva luonto luo perustan talouden kehittämiselle, ihmisten hyvinvoinnille, innovaatioille ja uusille työpaikoille. Puhdas monimuotoinen luonto on myös arvo itsessään ja olennainen osa suomalaista kulttuuria.

WWF tekee hartiavoimin vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan luonnon suojelemiseksi. Toivon, että myös WWF:n tukijat kannustaisivat kaikin mahdollisin tavoin päättäjiä yhteisen ympäristömme suojeluun. Tulemme tarjoamaan tähän erilaisia keinoja.

Pysykää kuulolla ja vaikuttakaa kanssamme!

Liisa Rohweder
pääsihteeri, WWF Suomi