Lihantuotanto uhkaa Amazonin suojelu­alueita

Kestämätön taloudellinen toiminta uhkaa Amazonin sade­metsiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Lisääntyneen lihankulutuksen seurauksena suojelualueita halutaan purkaa erityisesti viljelysmaiden ja karjankasvatuksen tieltä. WWF:n julkaiseman Living Amazon 2016 -raportin mukaan viime vuosina tuhotuista sademetsäalueista jopa 80 prosenttia on lihakarjan laidunmaana ja loput rehun viljelymaana.

”Esimerkiksi soijapapuviljelmien tieltä raivataan koskematonta luontoa muun muassa Brasiliassa, Argentiinassa, Boliviassa ja Paraguayssa. Soijassa konkretisoituvat ongelman globaalit mittasuhteet, sillä Etelä-Amerikassa viljeltyä soijaa syövät myös suomalaiset siat ja broilerit”, kertoo WWF Suomen ekologisen jalanjäljen ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

Suojeltuja alueita puretaan ja sademetsää raivataan myös patojen ja teiden tieltä. Metsäkadolla on peruuttamattomat vaikutukset alueen luontoon. Amazonin alueella elää kymmenesosa kaikista maailman lajeista, ja lisää löydetään jatkuvasti. Myös metsäkadon ilmastovaikutukset ovat valtaisat.

”Amazonin kasvit ja maaperä sitovat suuria määriä hiilidioksidia ja hidastavat siten ilmastonmuutosta. Lisäksi sademetsät vapauttavat ilmakehään vesihöyryä ja vaikuttavat siten elintärkeiden sateiden muodostumiseen eri puolilla Etelä-Amerikkaa”, sanoo Nikula.
Raportissa esitetään ratkaisuksi valtioiden rajat ylittävä lähestymistapaa, jossa yhdistyvät suojelutoimenpiteet ja kestävä kehitys. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on vastuullisen tuotannon edistäminen.

Teksti Kaisa Ryynänen