Ilmastokriisin ratkaisu vaatii energiatehokkaita rakennuksia

Ilmaston lämpeneminen ihmisen toiminnan seurauksena on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä parantamalla rakennusten energiatehokkuutta, projektikoordinaattori Kata Kreft-Burman sanoo.

Mitä tarkoitetaan rakennusten energiatehokkuudella?

Rakennukset kuluttavat energiaa moneen välttämättömään asiaan, kuten valaistukseen, lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmanvaihtoon. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta on tärkeää, ettei tätä arvokasta energiaa hukata. Energiatehokkaat rakennukset käyttävät energiaa vähemmän ja tehokkaammin.

Miksi WWF työskentelee rakennusten energiatehokkuuden parissa?

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on todella olennaista ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta. Esimerkiksi EU:n alueella rakennukset kuluttavat arviolta 40 prosenttia energiasta ja tuottavat 36 prosenttia hiilidioksidipäästöistä. Mahdollisuudet vähentää kulutusta ja päästöjä ovat siis merkittäviä. Suomen ilmastopaneelin mukaan energiankulutusta voidaan Suomessa vähentää jopa 21–33 prosenttia vuoteen 2050 mennessä parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta ja toteuttamalla vähähiilisiä ratkaisuja uusissa rakennuksissa. Eniten energiaa voidaan säästää, kun vanhoihin kiinteistöihin tehdään energiatehokkuusremontti.

Mitä WWF tekee rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi?

Toimimme koordinaattorina EU:n rahoittamassa LIFE EconomisE -hankkeessa, joka tähtää rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Suomen ympäristökeskus ja Suomen ympäristöopisto. Työn tavoite on vaikuttaa energiatehokkuusasioihin yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien, eli esimerkiksi sijoitusyhtiöiden ja eläkerahastojen, sekä kaupunkien ja kuntien kanssa. Lisäksi työskentelemme yritysten vastuullisuusasiantuntijoiden, cleantech-yritysten, kuntien, rakennussektorin virkamiesten ja poliitikkojen kanssa.

Mitä LIFE EconomisE -hankkeessa tehdään käytännössä?

Tuomme eri tahot yhteen uusien projektien ja liikeideoiden synnyttämiseksi. Järjestämme esimerkiksi tapahtumia ja työpajoja, joissa alan ammattilaiset tapaavat. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotta ne muuttaisivat kiinteistöomistuksiaan nykyistä vähähiilisemmiksi ja ilmaston kannalta kestävämmiksi. Autamme kaupunkien ja kuntien päättäjiä tekemään rakennuksiin liittyviä sijoituspäätöksiä, jotka lisäävät energiatehokkuutta.

Mitä hyötyä energiatehokkaasta rakennuksesta on sen omistajalle tai käyttäjälle?

Energiatehokkaat rakennukset tarjoavat omistajilleen ja käyttäjilleen hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen pienenemisen lisäksi myös muita hyötyjä. Rakennusten ylläpitokustannukset pienenevät ja kiinteistöjen arvo nousee. Usein energiatehokkaat ratkaisut parantavat myös rakennuksen toimivuutta ja viihtyisyyttä.

Asiaa: Tällä palstalla asiantuntijamme yrittävät vastata vaikeisiin kysymyksiin ymmärrettävästi.

Tutustu LIFE EconomisE -hankkeeseen

LIFE EconomisE -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Lue lisää

Tutustu LIFE EconomisE -hankkeeseen

LIFE EconomisE -hankkeen tavoitteena on vähentää päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Sinua saattaa kiinnostaa