Ympäristö ja ihmiset hyötyvät sertifikaateista

Mitä sertifikaatteja WWF suosittelee?
Puu- ja paperituotteissa suosittelemme FSC:tä, kalatuotteissa pyydetyn kalan MSC:tä ja kasvatetun kalan ASC:tä. RSPO puolestaan kertoo kestävästä palmuöljystä, RTRS ja ProTerra soijantuotannon vastuullisuudesta. Kaikki nämä sertifikaatit ovat maailmanlaajuisia eli niiden kriteerit ovat samat kaikkialla. Niille on yhteistä, että tuotannossa huomioidaan erityisesti tuotannon ympäristövaikutukset.

Ketkä sertifikaateista hyötyvät?
Sertifioinnin avulla työntekijät voivat saada oikeudenmukaisempaa korvausta tekemästään työstä. Tuottajat ja tuotteita ostavat yritykset saavat käytännön apua siihen, miten tuotantoa voi muuttaa ympäristölle suotuisammaksi. Lisäksi ne saavat tuotteilleen uskottavan merkinnän ympäristön huomioivasta tuotantotavasta. Kuluttajan puolestaan on merkkien avulla helpompi tehdä ympäristön kannalta vastuullisia ostovalintoja. Lopulta hyötyy tietenkin ympäristö.

”Ympäristö­merkkiä ei voi ostaa pelkällä rahalla.”

Voiko sertifikaatin ostaa rahalla?
Sertifikaatin saaminen maksaa, mutta tuotteeseen ei voi ostaa pelkästään rahalla ympäristömerkkiä. Jokaisen sertifikaatin saamisen edellytyksenä on tiettyjen toimien tekeminen. Esimerkiksi vastikään sademetsään raivatulla alueella tuotettu tuote ei voi saada vastuullisuussertifikaattia.

Silloin tällöin julkaistaan tietoja, joiden mukaan tuottaja on käyttänyt ympäristömerkkiä väärin perustein. Ovatko sertifikaatit uskottavia?
Väärinkäytökset ovat aina harmillisia. Niiden paljastuminen on toisaalta selkeä osoitus siitä, että ympäristömerkkien valvontajärjestelmät toimivat. On tärkeää, että sertifiointijärjestelmän toimintaa tarkkailee riippumaton osapuoli. Mikään sertifiointimenetelmä ei ole kuitenkaan täydellinen. Siksi myös me olemme aktiivisesti mukana kehittämässä sertifikaattien kriteereitä ja valvontaa.

Ovatko sertifioidut tuotteet muita tuotteita kalliimpia?
Sertifiointijärjestelmä ja tuotantoketjun vastuullisuuden varmistaminen aiheuttavat aina jonkin verran kuluja, mutta niiden osuus tuotteen loppuhinnasta ei useimmiten ole kovinkaan merkittävä. Sertifiointiorganisaatioiden on huolehdittava järjestelmänsä kustannustehokkuudesta. Kansainvälinen järjestelmä on useimmissa tapauksissa yrityksille edullisempi tapa varmistaa tuoteketjujensa vastuullisuuden perustaso kuin se, että yritykset perustaisivat omia järjestelmiä.

Onko mahdollista, että ympäristösertifioituja tuotteita tehdään esimerkiksi työntekijöiden terveyttä tai etuja polkien?
Kaikissa WWF:n suosittelemissa sertifikaateissa on mukana myös sosiaalisen kestävyyden kriteerit. Niiden teossa ovat mukana muun muassa työtekijä- ja paikallisyhteisöjä edustavat järjestöt.

Kerro jokin sertifikaattien avulla saavutettu konkreettinen ympäristöhyöty.
Indonesian Sumatralla palmuöljyn pientuottajat onnistuivat nostamaan satoaan 20 prosenttia RSPO-sertifioinnin ja kohdistettujen toimenpiteiden ansiosta. Parempien tuotantomenetelmien avulla on pystytty parantamaan satoja, mikä ehkäisee tarvetta laajentaa tuotantoa sademetsien puolelle.