Kuivuuden ja tulvien kaltaiset ilmastotuhot lisääntyvät Afrikan maissa: ”Sopeutumistoimiin tulee investoida kiireesti”

Alice Estelle Nkongo Nchare työskentelee WWF Afrikan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen keskittyvässä ohjelmassa. Jutussa hän kertoo, millaisia tuhoja ilmastonmuutos aiheuttaa Afrikan maissa, ja kuinka niihin voidaan varautua.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Afrikan maihin?

Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät jo Afrikan alueella, ja riskien arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi. Ääri-ilmiöt, kuten kuivuus, tulvat, myrskyt ja lämpöaallot aiheuttavat tuhoa ja menetyksiä sekä ihmisille että maanosan ainutlaatuiselle luonnolle.

Esimerkiksi Madagaskarilla yli miljoona ihmistä kärsii voimakkaista tulvista, jotka ovat johtaneet ruokaturvan heikkenemiseen ja nälänhätään. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä merenpinnan nousu uhkaa jopa 116 miljoonaa afrikkalaista.

Monet alueella elävät villieläimet, kuten norsut ja gorillat, ovat jo valmiiksi uhanalaisia, ja ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan lisää haasteita lajeille esimerkiksi elinympäristöjen hävitessä.

Mitä tarkoitetaan ilmastonmuutokseen sopeutumisella?

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi on välttämätöntä kehittää ratkaisuja sen mukanaan tuomiin riskeihin ja muutoksiin. Luonnon, ihmisten ja yhteiskuntien sopeutumiskykyä voidaan parantaa erilaisilla toimilla: maanviljelijöitä voidaan esimerkiksi kouluttaa istuttamaan kuivuutta kestäviä kasveja, jotta satoa voidaan saada runsaasti myös kuivuusjaksojen aikana.

Erityisesti luontopohjaiset ratkaisut ovat tärkeitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Esimerkiksi Madagaskarilla on varauduttu tulviin mangrovemetsiä ennallistamalla. Mangrovepuut toimivat rannikkoalueella puskurina aaltoja ja myrskyä vastaan ja tarjoavat samalla elinympäristön useille lajeille.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Alice Estelle Nkongo Nchare

Il­mas­ton­muu­tok­sen hillinnän lisäksi on vält­tä­mä­tön­tä kehittää ratkaisuja sen mukanaan tuomiin riskeihin ja muutoksiin.

Alice Estelle Nkongo Nchare

Il­mas­ton­muu­tok­sen hillinnän lisäksi on vält­tä­mä­tön­tä kehittää ratkaisuja sen mukanaan tuomiin riskeihin ja muutoksiin.

Alice Estelle Nkongo Nchare

Kuinka kotimaassasi Kamerunissa suhtaudutaan ilmastonmuutokseen?

Kamerun ei ole säästynyt ilmastonmuutoksen vaikutuksilta, ja erityisesti maan pohjoisosa on haavoittuvainen ilmastotuhoille.

Lähes puolet kamerunilaisista asuu maaseudulla ja on riippuvaisia maanviljelystä, joten ääri-ilmiöt, kuten kuivuus ja tulvat, vaikuttavat suoraan ihmisten toimeentuloon.

Kamerunin hallitus on tästä syystä ollut halukas ottamaan laajasti käyttöön sopeutumistoimia.

Varsinkin nuoret kamerunilaiset kokevat ilmastotyön erittäin tärkeäksi, ja he ovat olleet aktiivisesti mukana erilaisissa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvissä aloitteissa ja projekteissa.

Kuinka Afrikan maanosan tilanne pitäisi huomioida kansainvälisessä ilmastopolitiikassa?

Afrikka on poikkeuksellinen maanosa. Alueella on ainutlaatuisia ekosysteemejä, kuten Kongon sademetsät, jotka toimivat ilmastonmuutosta hillitsevänä hiilinieluna ja ovat korvaamattoman arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle. Afrikan päästöt ovat pienet; maanosa tuottaa vain noin neljä prosenttia koko maailman päästöistä. Silti ilmastonmuutos iskee kaikista kovimmalla voimalla Afrikan maihin. Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arvioiden mukaan ilmastonmuutokseen sopeutuminen on Afrikassa liian hidasta, ja se muuttuu myös vuosi vuodelta kalliimmaksi ilmastonmuutoksen edetessä. Sopeutumistoimiin tulee siksi investoida kiireesti. Puolet kansainvälisestä ilmastorahoituksesta tulisi osoittaa sopeutumistoimiin kehittyvissä maissa, ja kehittyneiden maiden tulisi lunastaa lupauksensa 100 miljardin dollarin vuosittaisesta tuesta kehittyvien maiden ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimiin.

Jutun kirjoitushetkellä Alice Estelle Nkongo Nchare valmistautui osallistumaan YK:n ilmastokokoukseen WWF Suomen rahoituksella.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!