Hiitolanjoki virtaa nyt vapaana

Yrittäjä Aatu Vaittinen on ollut isänsä Heikki Vaittisen kanssa purkamassa Hiitolanjoen patoja –kirjaimellisesti. Mittava ennallistamisprojekti toi maanrakentajille töitä, minkä lopputuloksena syntyi lisää elintilaa äärimmäisen uhanalaisille vaelluskaloille.

Tiesitkö, että...

Nyt voit myös kuunnella jutun. Klikkaa tästä.

”Maanrakennusyritykseni nimi, River Diggers, juontaa juurensa Hiitolanjoen Kangaskoskelle. Kangaskoski oli ensimmäinen Hiitolanjoen kolmesta padosta, jotka purettiin ja ennallistettiin takaisin luonnonmukaiseen tilaansa. Olimme isäni Heikki Vaittisen kanssa mukana purkamassa Kangaskosken patoa vuonna 2021, Lahnasenkosken patoa vuonna 2022 ja tänä syksynä olimme purkamassa viimeistä, Ritakosken patoa.

Työskentely yhdessä isäni kanssa on ollut mukavaa. Kun työmaalla on tuttu työpari, ja tunnemme toisemme läpikotaisin, kommunikointi ja yhteistyö on saumatonta. Se on mielestäni suuri voimavara. Olemme työskennelleet aikaisemmin monenlaisissa ympäristöissä ja tehneet esimerkiksi järvenrantaruoppauksia ja kosteikkoja. Virtavesiympäristössä työskenteleminen on kuitenkin hyvin erilaista ja vaatii paljon suunnittelua ja varovaisuutta.

Haasteita tuo esimerkiksi veden ohjaaminen työpadon tai pohjapadon avulla pois työmaa-alueelta, jotta työskentely onnistuu kuivissa olosuhteissa. Jokiympäristöstä ei aina tiedä, minkälainen tai miten syvä pohja missäkin kohtaa jokea on. Onkin huomioitava muun muassa oikeanlaiset syvyydet ja se, ettei koskesta tule liian jyrkkä, jotta kalat pääsevät nousemaan siihen helposti.”

Katso videolta, kun Hiitolanjoen viimeinen pato puretaan.

”Padonpurku viimeistellään maisemointivaiheessa, jolloin raakalouheen päälle tehdään luonnonkiviverhoilu ja kutusoraikkoja. Matti Tapaninen ELY-keskukselta päätti niistä Hiitolanjoella ja oli ohjeistamassa meitä kiviaineksen ja kutusoraikkojen asettelemisessa oikeisiin kohtiin. Se on erittäin tärkeää, sillä ennallistamisessa halutaan luoda uhanalaisille vaelluskaloille mahdollisimman hyvät olosuhteet elää ja lisääntyä.

Patojen purkaminen on haastavaa mutta palkitsevaa työtä. Ennallistamistyö konkretisoitui viime vuonna, kun Lahnasenkosken maisemointi oli vasta puolessavälissä: Laatokan järvilohet nousivat kaivinkoneiden sekaan ja yrittivät tehdä kutupesiä raakalouheeseen. Kalat palasivat alueelle heti, kun esteet niiden tieltä oli purettu.  Lisäksi järvilohien poikaslaskennoista on saatu hienoja tuloksia.

Olen luontoihminen, joten on ollut hienoa olla mukana Hiitolanjoen kaltaisessa patojenpurun pioneerihankkeessa. Erityisen hienoa on myös se, että Hiitolanjoelle on tehty myös esteettömät ulkoilureitit kaiteineen. Ne mahdollistavat myös liikuntarajoitteisen pääsyn alueelle ja turvalliset olosuhteet päästä nauttimaan luonnossa retkeilemisestä.”

Kuuntele juttu

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.

Auta lahjoituksella

Puretaan padot yhdessä!

Tule mukaan! Pelastamme tuhotut koskimaisemat, päästämme virtavedet vapaiksi ja annamme uhanalaisille lohikaloille mahdollisuuden lisääntyä. Kaikkia tarvitaan nyt, sillä purettavia ja ennallistettavia kohteita on satoja.