Julkaistu

2000-luvun ensimmäiset saimaannorpan kuutit syntymässä

WWF julistaa tänään Joensuussa saimaannorpille uuden vuosituhannen ensimmäisen pesimärauhan. Norppaemot synnyttävät pienet kuutit rantakinosten lumipesiin helmikuun lopulla Nestorin nimipäivän tienoilla 26.2. Pesimärauhaa tarvitaan, sillä moottorikelkkailun ja muun liikkumisen aiheuttama häiriö pesien lähellä vaikeuttaa emojen huolehtimista poikasista aiheuttaen turhia kuuttien kuolemia. ”Kun liikut Saimaalla tammi-maaliskuussa, vältä erityisesti saarien ja luotojen rantoja, koska norpat kaivavat pesänsä juuri niiden lumikinoksiin”, Jari Luukkonen WWF:stä neuvoo.

Norppakanta kasvoi 80-luvulla, mutta nyt kasvu on pysähtynyt. Vuosittain syntyy noin 40 poikasta ja vähän yli 200 norpan kanta on edelleen sukupuuton partaalla. Näin pieni kanta on hyvin altis häiriötekijöille. Norppien säilyminen Saimaalla vaatisi vähintään 400 yksilön suuruisen joukon. EU:n asettaman aikataulun mukaan tähän olisi päästävä vuoteen 2025 mennessä. Nykyponnistuksin ei tavoitetta kuitenkaan saavuteta.

”Talviaikaisen häiriön lisääntyminen on noussut uusimmaksi uhkatekijäksi norpalle. Pohjois- ja Etelä-Saimaalla tämä saattaa olla syyllinen koko pesivän norppakannan häviämiseen. Talviaikaisen häiriön vaikutuksia ei vielä tunneta riittävän tarkasti. Joensuun yliopiston ja WWF:n tavoitteena on talviaikaisen radioseurannan avulla selvittää häiriön vaikutuksia norpalle. Selvää kuitenkin on, että saimaannorpan pesimäalueilla tulee rajoittaa huomattavasti moottorikelkkailua”, Jari Luukkonen toteaa.

”WWF on työskennellyt saimaannorpan säilyttämiseksi jo yli 20 vuoden ajan. Ensimmäinen saavutus, joka käänsi norppakannan kasvuun, olivat verkkokalastuksen rajoitukset. WWF:n saimaanhyljetyöryhmän aloittaessa toimintansa 70-luvun lopulla pyydyksiin hukkui kuuteista yli neljä viidestä ja verkkorajoitusalueita ei ollut lainkaan. Nykyisin rajoitusalueiden määrä on jo 300 neliökilometriä. Kuuttikuolemien estäminen vaatisi alueiden määrän lisäämistä yli puolella.”

Jokainen Saimaalla liikkuja voi tehdä oman osansa norpan tulevaisuuden turvaamiseksi. WWF vetoaa kalastajiin, hiihtäjiin, kelkkailijoihin, luonnonsuojelijoihin, kaavoittajiin ja mökkeilijöihin, jotta Saimaalla liikuttaisiin varoen pesimärauhan aikaan.