Julkaistu

Hylkeenkuutteja syntyi luodoille heikon jäätilanteen takia

Harmaahylkeet ovat heikon jäätilanteen takia poikineet tänä vuonna jälleen Saaristomerellä luodoille. Suomen WWF:n laskennoissa löydettiin Saaristomereltä yli 200 luodoille syntynyttä harmaahylkeen poikasta eli kuuttia. Kuuteista yli kymmenesosa todettiin kuolleiksi, mutta kuolinsyy ei ole tiedossa.

Harmaahylkeen eli hallin (Halichoreus grypus) kuutit löytyivät WWF:n Itämeren hyljetyöryhmän järjestämissä laskennoissa maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla. Kuutteja etsittiin myös Ahvenanmaan länsipuolen luodoilta, joilla niitä ei kuitenkaan havaittu. Saaristomerellä laskettiin myös viime vuonna luodoilta yli 200 kuuttia.

"Tänä vuonna kuutteja löydettiin hieman vähemmän kuin viime vuonna", sanoo WWF:n Itämeren hyljetyöryhmän puheenjohtaja Antti Halkka. "Yhtenä syynä voi olla esimerkiksi , että aallokko on huuhtonut kuutteja mereen. Saaristomeri on joka tapauksessa viime vuosina varmistunut yhdeksi Itämeren harmaahylkeiden tärkeimmistä leutojen talvien poikimisalueista."

Perämerellä ja Merenkurkussa jäitä on riittänyt ja harmaahylkeet poikivat siellä normaaliin tapaan ajojäävyöhykkeessä. Jääalueelle syntyvistä kuuteista voidaan saada vain hajatietoja, koska mahdollinen poikimisalue on erittäin laaja. Merivartioston vartiolaivan mukana eteläisen Merenkurkun alueella maaliskuun alussa liikkuneet WWF:n hyljetyöryhmän jäsenet havaitsivat kuitenkin 12 hallin kuuttia, vaikka poikiminen oli tuolloin vielä kesken. Suomenlahdelta on tiedossa havaintoja muutamasta kuutista.

Itämerellä elää vuoden 2001 kansainvälisen laskennan mukaan ainakin 10 300 harmaahyljettä. Hylje-emo saa vain yhden kuutin, joka syntyy helmi–maaliskuussa. Emo ei synnytä joka vuosi, vaan pitää silloin tällöin lepovuosia.

Viime vuosikymmen oli Merentutkimuslaitoksen mukaan toiseksi leudoin 1720-luvulta asti jatkuneen tilastoinnin aikana. Kuluva jäätalvi vastaa suunnilleen keskimääräistä 1990-luvun talvea.

Lisätietoja:

Antti Halkka, Suomen WWF:n Itämeren hyljetyöryhmän puheenjohtaja, 040 700 65 82
Anita Mäkinen, WWF:n Meriasiantuntija, 040 527 1425
Jäätilanteesta on tietoa Merentutkimuslaitoksen kotisivulla www.fimr.fi