Julkaistu

Ilmastonmuutos uhkaa arktisia lintuja

Englannissa julkistetaan tänään raportti, jonka mukaan ilmaston lämpenemisen ja elinalueiden kaventumisen myötä jopa puolet arktisilla alueilla elävien harvinaisten vesilintujen ja kahlaajien kannoista saattaa tuhoutua seuraavien 100 vuoden aikana. Raportin perustana olevan tutkimuksen on tehnyt World Conservation Monitoring Centre ja rahoittanut WWF.

”Ilmaston lämpeneminen on jo alkanut, mutta monet hallitukset eivät vieläkään ole tehneet mitään ilmiön pysäyttämiseksi”, sanoo tri Ute Collier, WWF:n ilmastonmuutoskampanjan johtaja. ”Nämä linnut eivät tunne poliittisia ja valtiollisia rajoja. Ne ovat maailmankansalaisia, ne lisääntyvät arktisilla alueilla ja muuttavat muualle talvehtimaan. Ilmastonmuutoksen aiheuttama meren pinnan kohoaminen uhkaa niiden levähdys- ja talvehtimisalueita. Jos haluamme näiden lintujen säilyvän maapallon lajistossa, meidän täytyy tehdä kaikkemme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.”

Tiedemiehet arvioivat, että kun ilmasto lämpenee, metsärajat siirtyvät pohjoiseen ja pienentävät miljoonien vesilintujen ja kahlaajien elinympäristön, arktisen tundran pinta-alaa. Noin 40 – 57 prosentin tundra-alueiden menetys merkitsisi tämän vuosisadan loppuun mennessä noin viiden miljoonan hanhen ja 7,5 miljoonan sirrin pesimäalueiden häviämistä. Muutokset tapahtuvat asteittain, ja ensimmäiset merkit saattavat olla näkyvissä jo ensi vuosikymmenen aikana.

Pahimmin kärsivät todennäköisesti jo uhanalainen punakaulahanhi (Branta ruficollis), metsähanhen tundramuoto (Anser fabalis serrirostris), lusikkasirri (Eurynorhynchus pygmaeus) ja beringinhanhi (Anser canagicus)

Lievän lämpenemisen myötä maapallon ilmasto lämpenee 1,7 asteella vuoteen 2070 mennessä, jolloin kaikkien yllämainittujen lajien elinalueet olisivat kutistuneet puoleen. Rajumpi lämpeneminen, noin viisi astetta samana ajanjaksona merkitsisi sitä, että punakaulahanhien nykyisestä elinalueesta olisi jäljellä enää yksi prosentti.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös kohoavan lämpötilan vaikutusta kuoriutuvien poikasten määrään. Erityisesti Grönlannin tundrahanhi kärsisi sekä elinalueen kaventumisesta että lämpötilan noususta.
Sen kanta on tällä hetkellä noin 33 000 yksilöä

Lisätietoja:

Raportti on nähtävissä ja ladattavissa Internetissä: www.wcmc.org.uk/climate/waterbirds/index.htm