Julkaistu

Luontomatkailu tuo toivoa Brasilian rannikkosademetsille

Brasilian rannikkosademetsä on maailman uhanalaisimpia ja lajistoltaan rikkaimpia ekosysteemejä. Nykyään metsäalasta on jäljellä vain noin 7 %, ja metsäalan väheneminen jatkuu yhä. Rannikkosademetsän alkuperäisellä alueella (12 % Brasilian pinta-alasta) asuu 70 % maan väestöstä.

Brasilian metsälaki on vuodelta 1965, ja parlamentti aikoo päättää uudesta metsälaista jo maaliskuussa. Samaan aikaan parlamentti valmistelee yksityiskohtaisempaa, rannikosademetsän säilyttämiseen tähtäävää lakia. Siinä määritellään sademetsän suojelun ja kestävän hyödyntämisen periaatteet.

“Rannikkosademetsien suojelu on kiireellinen tehtävä ja työtä on paljon. Sademetsien suojelemiseksi on käytettävä useita eri keinoja. Suojelutoimien ja metsien kestävän hyödyntämisen ohella on tarvetta myös metsäluonnon palauttamiseen esimerkiksi pirstoutuneiden alueiden yhdistämiseksi”, toteaa WWF:n rannikkosademetsäkoordinaattori Luis Paulo Ferraz.

WWF on laatinut Brasilian rannikkosademetsän suojelustrategian. Brasilian ja Suomen WWF valmistelevat tähän liittyvää hanketta, jolla pyritään edistämään rannikkosademetsän säilymistä eräillä arvokkaimmilla alueilla. Tavoitteena on, että elävä sademetsä tarjoaa taloudellista ja sosiaalista hyötyä paikalliselle väestölle. Siksi hankkeessa kehitetään ekologisesti kestävää luontomatkailua, joka tuottaa uusia elinkeinoja ja parempaa toimeentuloa sademetsien lähellä asuvalle väestölle. Sademetsät säilyvät vain jos metsän säilyttäminen on tuottoisampaa kuin sen tuhoaminen.

Metsäyhtiöiden omistamilla mailla on usein alkuperäisen rannikkosademetsän saarekkeita. Metsien sertifiointi kansainvälisen FSC-sertifiointijärjestelmän avulla on yksi keino säilyttää alkuperäisiä sademetsäalueita suojelualueiden ulkopuolella.

Suomen WWF on hakenut hankerahoitusta ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista rannikkosademetsien suojelun ja paikallisen väestön toimeentulon edistämiseksi luontomatkailua kehittämällä. “Toivottavasti ulkoministeriö näkee hankkeen merkityksen kuten me WWF:ssä”, sanoo suojelujohtaja Jari Luukkonen.