Julkaistu

Suomalainen johtamaan kansainvälisen WWF:n sellu- ja paperiohjelmaa

WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen on valittu kansainvälisen WWF:n metsäohjelman päälliköksi. Harri Karjalaisen työnä on johtaa kansainvälisen WWF:n metsäosastolla järjestön sellu- ja paperiohjelman toimintoja. Karjalainen raportoi ohjelman tuloksista kansainvälisen WWF:n metsäjohtaja Rodney Taylorille.

WWF:n sellu- ja paperiohjelman tavoitteena on sellun ja paperin tuotannon ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Kasvava sellun ja paperin tuotanto uhkaa monin paikoin luonnontilaisia metsiä, kuluttaa suuria määriä energiaa ja aiheuttaa haitallisia päästöjä ympäristöön.

Maailmassa kulutetaan noin miljoona tonnia paperia joka päivä. Paperin tuhlaavan kulutuksen vähentäminen on välttämätöntä erityisesti EU:n alueella, USA:ssa ja Japanissa, jotka yhdessä kuluttavat yli puolet maailman paperista. Tämä tekee mahdolliseksi maailman kehittyville talouksille välttämättömän paperin saannin kestävällä tavalla.

WWF:n paperiohjelman toisena päätavoitteena on varmistaa, että sellun ja paperin tuotanto ei vaaranna maailman arvokkaita sademetsäalueita ja muita luonnonmetsiä. Sellu- ja paperiohjelman toiminta metsien suojelemiseksi sijoittuu erityisesti Aasiaan, Etelä-Amerikkaan ja Venäjän kaukoidän alueille.

Harri Karjalainen on toiminut WWF Suomen metsäpäällikkönä yli 10 vuotta. 1990-luvulla Karjalainen koordinoi kahden vuoden ajan WWF:n Euroopan metsien suojeluohjelmaa kansainvälisen WWF:n päämajassa Sveitsin Glandissa. Harri Karjalainen on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteiden maisteri.

Karjalaisen työpiste säilyy edelleen WWF Suomen toimistolla Helsingissä.

Lisätietoja:
Metsäjohtaja Rodney Taylor, kansainvälinen WWF, puh. + 62811387308
Metsäpäällikkö Harri Karjalainen, kansainvälinen WWF, puh. + 358405637179