Julkaistu

Tiikerinmetsästys lisääntynyt turkin kysynnän takia

Lontoossa julkistetaan tänään TRAFFIC-raportti, “Far from a Cure”, jonka tekemiseen WWF on osallistunut. Raportin mukaan tiikereiden salametsästys jatkuu kiivaana huolimatta siitä, että tiikerinluun käyttö lääkkeissä on vähentynyt viime vuosina. Tuottoisaa kauppaa käydään avoimesti Indonesiassa, Kamputseassa, Vietnamissa, Myanmarissa ja Laosissa.

“Raportti osoittaa, että laiton kauppa nostaa taas päätään. Tämä uhkaa mitätöidä sen myönteisen kehityksen tiikereiden suojelussa, joka on saavutettu sillä, että tiikerin luiden käyttöä perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä on saatu vähennettyä,” sanoo WWF Englannin villieläinkauppaa tutkivan osaston johtaja Stuart Chapman.

1990-luvulla saavutettiin tuloksia tiikerinluun käytön vähentämiseksi lääkkeiden raaka-aineena, kovennettujen lakien ja oikeustoimien sekä korvaavien raaka-aineiden käytön edistämisen ansiosta. Silti monissa maissa tiikereitä kaupataan edelleen aktiivisesti.

WWF:n hiljattain Indonesiassa tekemän tutkimuksen tulokset osoittavat, että ainakin 66 sumatrantiikeriä on tapettu viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana ja myyty matkamuistoiksi, taljoiksi ja kiinalaisen lääketieteen tarpeisiin. “Tällaisen tiikerimäärän häviäminen niinkin lyhyessä ajassa vastaa lähes 20 prosenttia sumatrantiikereiden luonnonvaraisten populaatiosta”, sanoo Chapman. “Olimme toivoneet, että tämänlaajuiset menetykset olisivat historiaa, mutta nyt on selvää, että kamppailua salametsästystä ja laitonta kauppaa vastaan on jatkettava.” Tutkimuksen aikana löydettiin jakartalaisesta lemmikkieläinkaupasta vuonna 1998 kaksi myytävänä olevaa tiikerinpoikasta. Tämä osoittaa, kuinka räikeän avointa tiikerikauppa on joissakin maissa.

Tiikerinnahkoilla ja muillakin suurilla kissaeläimillä käytävän kaupan markkinat ovat huolestuttavan suuret. Esimerkiksi leopardeja metsästetään korvaamaan tiikerinluiden kysyntää. “Far from a Cure”
–raportissa suositellaan, että kaikki maat, joissa tiikereitä elää ja ne maat, joissa niiden osia käytetään, tiukentaisivat lainsäädäntöään ja lakien noudattamisen valvontaa sekä koventaisivat laittomasta kaupankäynnistä langetettavia rangaistuksia.

WWF vaatii Indonesialta, Kamputsealta, Vietnamilta, Myanmarilta ja Laosilta välittömiä toimia laittoman kaupan lopettamiseksi. Asia on esillä Nairobissa 10. – 20.4. pidettävässä CITES-kokouksessa, johon osallistuu edustajia 150 maasta. Kokouksessa on tarkoitus saada aikaan hallituksia sitovia päätöksiä. "Tiikeriltä loppuu aika ja hallituksilta loppuvat tekosyyt. Tämä raakalaismainen kaupankäynti on lopetettava”, sanoo Chapman.

Lisätietoja:

David Cowdrey, WWF-UK, puh. +44 1483 412386, sähköposti dcowdrey@wwfnet.org 
Stuart Chapman, WWF-UK, puh. +44 1483 412502, sähköposti schapman@wwfnet.org 

* TRAFFIC on WWF:n ja Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) tukema verkosto, joka valvoo uhanalaisilla lajeilla käytävää kauppaa.

** CITES on kansainvälistä uhanalaisilla eläimillä ja kasveilla sekä niiden osilla käytävää kauppaa säätelevä elin.