Julkaistu

Uusi laaja tietokirja: Ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat kaikkialle

Puolueet puntaroivat hallitustunnusteluissa näinä päivinä muun muassa sitä, miten ne suhtautuvat Suomen EU:ssa ja kansainvälisesti tekemiin ilmastopoliittisiin sitoumuksiin. Tänään julkistettu, WWF:n pääsihteeri KTT Liisa Rohwederin ja FT Anne Virtasen toimittama ja Gaudeamuksen julkaisema laaja tietokirja Ilmastonmuutos käytännössä antaa tähänkin asiaan näkökulmia. Kirjan mukaan Suomen tulee muun muassa varautua laajoihin, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin kansainvaelluksiin, jos kasvihuonekaasupäästöjä ei saada kuriin.

”Ilmastonmuutoksen seurauksena lämpötilat meillä Suomessa nousevat enemmän kuin maapallolla keskimäärin ja sadetta saadaan varsinkin talvella nykyistä runsaammin. Suomen tulevaisuuteen vaikuttavat kuitenkin enemmän ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset seuraukset, kuten esimerkiksi muutoksen kehitysmaissa aiheuttamat inhimilliset kärsimykset ja niiden laukaisemat kansainvaellukset. Päättäjät voisivat ajatella asiaa tästäkin näkökulmasta, kun ne laativat hallitusohjelman ilmastonmuutosta koskevia osioita”, sanoo kirjan toimittaja, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Kirjan yksi tärkeä johtopäätös on, että teknologisen, institutionaalisen ja asenteellisen muutoksen tulee olla maailmanlaajuista, ja muutoksen tulee tapahtua etenkin maissa, jotka ovat suurimpia päästöjen aiheuttajia. Muutoksia vaaditaan myös vähän päästöjä henkeä kohti tuottavissa maissa, sillä suuret hiilivuodot niissä voivat tehdä tyhjiksi vastuullisesti toimivien maiden ponnistelut.

”Globaalista näkökulmasta on erittäin kyseenalaista, jos edelläkävijät hoitavat päästövähennyksensä tavoilla, joita ne eivät voi suositella muille maille. Tämä koskee erityisesti ydinvoiman runsasta lisärakentamista”, painottaa WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen, joka on yksi kirjan kirjoittajista.

Muita kirjoittajia ovat muun muassa Ilmatieteen laitoksen johtaja Mikko Alestalo; ympäristöministeri Paula Lehtomäki; johtaja Jukka Seppälä, Metso; johtaja Osmo Kammonen, Neste ja erikoistutkija Osmo Kuusi, Valtion taloudellinen Tutkimuskeskus. 

Ilmastonmuutos käytännössä -teos on tietopaketti ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista ja käytännöistä ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Se käy läpi tärkeimmät ilmastonmuutokseen liittyvät asiat kansainvälisistä sopimuksista ilmiön luonnontieteellisiin perusteisiin ja valottaa ilmastonmuutoksen merkitystä erityisesti Suomen näkökulmasta. Esimerkkejä soveltavasta ilmastotyöstä kertovat monet eri kuntien, yritysten ja kansalaisjärjestöjen toimijat.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi, puh. 040840 7461, etunimi.sukunimi@wwf.fi

Vuosi 2011 on YK:n kansainvälinen metsävuosi. WWF:n tavoitteena on pysäyttää maailman metsäkato; Suomessa työskentelemme metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn myös metsien hyväksi. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi.