Julkaistu

WWF: Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelmasta tehty esitys on heikko

WWF katsoo, että Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelman kakkosvaiheesta eli Metso II -ohjelmasta tänään tehty esitys on riittämätön metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. WWF Suomi jätti eriävän mielipiteen Metso II -työryhmän esitykseen. WWF on erityisen pettynyt ohjelmassa oleviin, valtion metsiä koskeviin toimiin.

Etelä-Suomeen tarvitaan nykyistä laajempia suojelualueita. Parhaat edellytykset niiden luomiseksi löytyisivät valtion mailta. Laajoja suojelualueita saataisiin puolestaan parhaiten aikaiseksi täydentämällä nykyisiä suojelualueita niitä ympäröivillä kohteilla. Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmien yhteydessä on selvinnyt, että tällaisia suojelun kannalta kiinnostavia metsiä on Metso-ohjelman toiminta-alueella noin 50 000 hehtaaria.

"Koska nämä arvometsät nyt jäivät Metso-ohjelman ulkopuolelle, teollisuuden puupulan lisäämät hakkuut uhkaavat niitä", sanoo WWF Suomen metsäpäällikkö Harri Karjalainen, joka osallistui Metso-työryhmään. "Tällaisia tärkeitä alueita on kymmenittäin, mm. Evon seudulla sekä nykyisten pienten kansallispuistojen läheisyydessä esimerkiksi Kolovedellä ja Seitsemisessä."

Metso II -esityksen toimet valtion talousmetsissä jäävät niin ikään vaatimattomiksi. WWF esitti ohjelmaan periaatetta, että Metso-alueella olevissa valtion maiden erityiskohteissa luovuttaisiin nykykäytäntönä olevista avohakkuista ja jatkossa käytettäisiin pääsääntöisesti metsien eheyttä paremmin säilyttäviä pienaukko- ja poimintahakkuita. Esitys kuitenkin hylättiin.

"Pidämme erittäin huolestuttavana, että valtion mailla olevien riista- ja maisema-alueiden, virkistysmetsien, retkeilyalueiden ja erilaisten monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden hakkuisiin ei tule muutosta. Edellä kuvattuja erityisarvoja on Metsähallituksen paikkatietojärjestelmissä noin 100 000 hehtaarilla Metso-alueella", sanoo Harri Karjalainen.

Kansallisen metsäohjelman uusissa suunnitelmissa on tarkoitus lisätä kotimaan metsien hakkuita noin neljänneksellä eli 10-15 miljoonaa kuutiota tulevien 10 vuoden aikana. WWF korostaa, että tämän rinnalle tarvitaan ehdottomasti nyt esitettyä parempi Metso II -ohjelma, jotta metsien käytön ekologinen kestävyys voidaan turvata.

Metso II -ohjelman esitys valmistui laajapohjaisessa työryhmässä ympäristönministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärven johdolla. Esitys menee seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn.

Lisätietoja:

WWF Suomi, metsäohjelman päällikkö Harri Karjalainen, 040 563 7179