© Staffan Widstrand / WWF
Julkaistu

WWF:n hallintoneuvostoon vahva edustus yhteiskunnan huippuvaikuttajia

WWF Suomen hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi on valittu filosofi ja Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto. WWF Suomen ylimmässä päättävässä elimessä eli hallintoneuvostossa on edustettuna laaja kirjo Suomen tieteen, yritysmaailman ja politiikan vaikuttajia sekä WWF:n tukijoita.

Hallintoneuvostoon valittiin lisäksi uusiksi jäseniksi johtaja Pirjo Nurmilaukas A-lehdistä, Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja, FT Leif Schulman, FM Carola Teir-Lehtinen ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Jyrki Wallenius. Toisena varapuheenjohtajana toimii Suomen ympäristökeskuksen professori Mikael Hildén. Presidenttiehdokas, kansanedustaja Pekka Haavisto jatkaa hallintoneuvoston puheenjohtajana.

”On luottamuksen osoitus WWF:lle saada hallintoneuvostoon näin laaja kirjoyhteiskunnan eri vaikuttajia”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder. ”Tärkein WWF:n periaatteista on se, että toiminta perustuu tutkittuun tietoon. Näin ollen tieteen vahva edustus hallintoneuvostossa on ensi arvoisen tärkeää. WWF:n muita keskeisiä periaatteita ovat ratkaisukeskeisyys ja yhteistyöhakuisuus, koska tosiasia on se, että tuloksia ei saada aikaan yksin. Sen vuoksi on tärkeää, että hallintoneuvostossa on niin poliitikkoja, virkamiehiä, muiden säätiöiden ja yritysmaailman edustajia sekä tietysti kansalaisia, jotka tukevat meidän työtämme”, Rohweder jatkaa.

Uuden hallintoneuvoston toimikausi alkaa 1.7.2011. Hallintoneuvostoon kuuluu kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme toimintavuotta kerrallaan.

Hallintoneuvosto muun muassa päättää WWF:n tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hyväksyy WWF:n toimintakertomuksen ja -suunnitelman sekä valitsee WWF:n hallituksen.

WWF:n hallintoneuvosto kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
WWF Suomi, pääsihteeri Liisa Rohweder, gsm 040 840 7461

Vuosi 2011 on YK:n kansainvälinen metsävuosi. WWF:n tavoitteena on pysäyttää maailman metsäkato; Suomessa työskentelemme metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn myös metsien hyväksi. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi.