SEB

Yhteistyökumppani Green office Lahjoitus

SEB ja WWF Suomi ovat aloittaneet yhteistyön 1980-luvulla. Yhteistyö Suomessa pohjautuu WWF Ruotsin ja SEB:n väliseen yhteistyökumppanuuteen.

Näkyvimmillään yhteistyö on SEB Östersjöfond/WWF -rahastossa, joka noudattaa sijoitustoiminnassaan WWF:n eettisiä suosituksia. SEB lahjoittaa vuosittain yhden prosentin rahaston kokonaisarvosta WWF:lle Itämeren suojelutyöhön Suomessa ja Ruotsissa sillä edellytyksellä, että rahaston arvo on noussut vuoden aikana vähintään prosentin. Lisäksi SEB lahjoittaa Itämeren suojeluun rahaston hallinnointipalkkiot.

SEB:n toimisto Helsingissä on ollut mukana WWF Green Office -verkostossa vuodesta 2009.

SEB on yli 20 maassa toimiva ja 15 000 työntekijää työllistävä finanssipalvelukonserni. Suomessa SEB on toiminut vuodesta 1984 lähtien.