Öljyntorjuntajoukkolainen © Laura Rahka / WWF
Päivitetty

Öljyntorjuntajoukot

Öljyvahingot uhkaavat Itämerta ja myös esimerkiksi Saimaan vesistöä. Kun öljyvahinko tapahtuu, WWF haluaa toimia nopeasti viranomaisten apuna. Silloin paikalle hälytetään vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot.


WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot toimivat viranomaisten apuna öljyvahingon jälkeisessä rantojen puhdistuksessa ja öljyyntyneiden eläinten hoidossa. Kun öljyonnettomuus tapahtuu, WWF hälyttää öljyntorjujat paikalle viranomaisen kutsusta. Voimme koota ja varustaa nopeasti "iskuryhmän" ja hälyttää myöhemmin avuksi lisää vapaaehtoisia.

Öljyntorjuntajoukot perustettiin vuonna 2003. Ne olivat silloin ainoat laatuaan koko maailmassa. Nyt öljyntorjuntajoukkoihin kuuluu jo 7500 suomalaista. Malli on innostanut perustamaan vastaavat joukot Norjaan, Viroon ja Venäjälle.