Freshabit LIFE IP -hankkeessa kunnostetaan sisävesiä

WWF on mukana Metsähallituksen Luontopalveluiden vetämässä Freshabit LIFE IP -hankkeessa, jossa parannetaan järvien, jokien ja pienvesien tilaa Suomessa. Tammikuussa 2016 alkanutta hanketta rahoittaa Euroopan komissio.

Mistä on kyse?

Euroopan komission rahoittamassa ja Metsähallituksen Luontopalveluiden koordinoimassa Freshabit LIFE IP -hankkeessa parannetaan Suomen sisävesien eli järvien, jokien ja pienvesien tilaa. Lähes seitsemän vuotta kestävä hanke on Suomen EU-historian mittavin LIFE-hanke.

Hankkeen aikana muun muassa rakennetaan kalateitä, kunnostetaan puroja, vähennetään ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueilta vesistöihin, elvytetään kuihtuvia jokihelmisimpukkakantoja sekä edistetään sisävesien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristöystävällisempää vesivoimaa. Lisäksi hankkeessa parannetaan sisävesiin liittyvän matkailun edellytyksiä ja muita luonnosta kumpuavia elinkeinomahdollisuuksia.

Ala-Koitajoella talkoiltiin

Mitä WWF tekee?

Talkooleirit

Hanke sisältää viisi virtavesiin keskittyvää talkooleiriä. Leirien aikana muun muassa kunnostetaan vaelluskalojen lisääntymiselle tärkeitä soraikkoja ja rakennetaan uusia käsivoimin.

Lue juttu Ala-Koitajoen talkooleiristä, jolla kunnostettiin uhanalaisen järvilohen elinympäristöjä

Ympäristökasvatus

Kehitämme vesistöopetusta yhteistyössä koulujen kanssa. Tavoitteena on tehdä rantaretkeilystä ja sisävesien tutkimisesta mahdollisimman hyvin oppimista tukevaa sekä opettajalle helppoa ja houkuttelevaa.

Yhteistyökoulujen kanssa tehtyjen rantaretkien ja opettajien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta olemme kehittäneet vesistötutkimuksia tukevan mobiilioppimateriaalin. Alakouluille suunnattu Suuri rantaseikkailu ja yläkouluille suunnattu Vesistömysteeri opastavat havaintojen tekemiseen rannan elinympäristössä. Oppimateriaalin taustatueksi olemme tuottaneet videomateriaalia.

Olemme tuottaneet hankkeessa myös leirioppaan, jonka avulla voi toteuttaa vesistöihin liittyvää ohjelmaa lasten tai nuorten kanssa leirillä.

Sisävesien kalakantojen arviointi

Teemme uudet kestävyysarvioinnit sisävesien muikku-, särki- ja kuhakalojen osalta ja tuotamme niistä viestintämateriaalit.

Tutustu faktalehtisiin kirjolohesta, kuoreesta, kuhasta ja särkikaloista.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä