Arvokkaimmat asiat eivät ole tarjouksessa

Ylikulutus hävittää hyvinvointimme kannalta arvokkainta asiaa, luontoa. Jos luonto häviää, sitä ei voi ostaa takaisin. Sinä voit tehdä paremman Black Week –päätöksen ja antaa luonnolle arvoa lahjakortilla.

Rajoitettu erä! Luonto hupenee vauhdilla 

Ylikulutuksemme vaikutukset näkyvät luonnossa hyvin konkreettisesti. Selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat kutistuneet keskimäärin 69 prosenttia vuodesta 1970. Hallitustenvälisen luontopaneeli IBPESin mukaan sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Usein emme kuitenkaan hahmota elintapojemme vaikutuksia, koska merkittävä osa kulutuksemme haitoista on ulkoistettu esimerkiksi kehittyviin maihin. Alla on esimerkkejä lajeista, jotka ovat vaarassa hävitä luonnostamme.

Näin käytämme lahjakortin 

Vaikutamme yhteiskunnassa - myös yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa

Poliittiset päätökset ohjaavat talouden toimintaa. Vaikutamme vaaleissa ja vaalikausien aikana työryhmissä ja kuulemisissa, jotta kestävän kehityksen ratkaisumme muokkaisivat taloutta nykyistä kestävämpään suuntaan. Vaikutamme päätöksentekoon myös kansainvälisesti ja EU-tasolla. Otamme myös kansalaiset ja yritykset mukaan vaikuttamaan. Muun muassa EU:n metsäkatolaki saatiin aikaan yhteisellä kampanjoinnilla, kun lähes 80 eurooppalaista yritystä ja 200 000 kansalaista ilmaisi päättäjille vaativansa vahvaa metsäkatolakia. Merkittävän lakiuudistuksen myötä metsäkatoa aiheuttavia tuotteita ei saa enää tuoda EU-markkinoille.

Suojelemme lajeja ja niiden elinympäristöjä eri puolilla maapalloa

Työskentelemme hallitusten, yritysten ja paikallisten yhteisöjen kanssa estääksemme elinympäristöjen tuhoutumista ja torjuaksemme ilmastonmuutosta. Toteutamme konkreettisia kenttähankkeita lajien suojelemiseksi ympäri maailmaa. Toimimme ainutlaatuisten ekosysteemien hyväksi esimerkiksi arktisella alueella, Isolla valliriutalla ja Himalajalla. Suomessa työskentelemme erityisesti metsien, Itämeren, sisävesien, perinneympäristöjen, arktisen alueen ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Suojelun lisäksi ennallistamme lajien elinympäristöjä, Suomessa esimerkiksi perinneympäristöjä, vaelluskalojen lisääntymisalueita virtavesissä ja kosteikoita.

Vaikutamme yrityksiin päästöjen vähentämiseksi 

Vaikutamme yrityksiin, jotta ne vähentäisivät päästöjään tieteeseen perustuvien tavoitteiden mukaisesti. Edistämme yritysten luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen liittyviä tavoitteita. Olemme esimerkiksi kehittäneet WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän, joka auttaa vähentämään kulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä työpaikoilla.

Osallistamme kansalaisia ja autamme arjen kestävissä valinnoissa 

Mahdollistamme vapaaehtoistoiminnan turvallisesti ja kannustavasti. Järjestämme esimerkiksi talkooleirejä ympäri Suomen, joissa kansalaiset pääsevät ennallistamaan perinneympäristöjä ja torjumaan vieraslajeja. Johdamme ja koulutamme vapaaehtoisista koostuvia öljyntorjuntajoukkoja, jotka auttavat viranomaisia öljyonnettomuuksien torjunnassa. Lisäksi joka maaliskuu järjestämme suuren Earth Hour -ilmastotapahtuman, johon osallistuu vuosittain maailmanlaajuisesti lähes pari miljardia ihmistä.

Black Week on ylikulutuksen jäävuoren huippu

Ylikulutuksen perimmäiset syyt ovat syvällä yhteiskuntamme rakenteissa. Suurin vastuu muutoksesta on julkisella vallalla, mutta myös kansalaiset voivat vaikuttaa.

Lue lisää

Black Week on ylikulutuksen jäävuoren huippu

Ylikulutuksen perimmäiset syyt ovat syvällä yhteiskuntamme rakenteissa. Suurin vastuu muutoksesta on julkisella vallalla, mutta myös kansalaiset voivat vaikuttaa.