Ei enää metsäkatotuotteita EU-markkinoille – metsäkatolaista päästiin sopuun EU:ssa

EU:n metsäkatolaki estää jatkossa metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden pääsyn EU-markkinoille. Globaaliin metsäkatoon puuttuva laki on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Sen vaikutus on merkittävä, sillä EU-maiden kulutus on globaalisti suurimpia metsäkadon aiheuttajia.

Europarlamentti, EU-komissio ja jäsenmaat pääsivät tiistaina sopuun EU:n metsäkatolain sisällöstä. Useita vuosia valmisteltu uusi laki on ensimmäinen globaaliin metsäkatoon puuttuva laki koko maailmassa.

”Tämä on merkittävä onnistuminen, joka osoittaa, että sinnikkäällä vaikuttamistyöllä on todella merkitystä. Kunhan lain toimeenpanosta huolehditaan kunnolla, suomalaisenkaan ei tarvitse esimerkiksi suklaata tai kahvia ostaessaan pelätä tuotteen aiheuttaneen metsäkatoa toisella puolella maailmaa”, sanoo WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

Metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuontia EU-markkinoille ei ole aiemmin rajoitettu järjestelmällisesti, ja EU-maiden kulutuksen luontovaikutus on ollut suuri. Vuonna 2017 EU oli vastuussa 16 prosentista kaikesta kansainvälisestä kaupasta aiheutuneesta metsäkadosta. Niin sanottuja metsäkatoriskituotteita, eli tuotteita joiden tuotannon alta raivataan usein metsää ja muita luonnonympäristöjä, ovat muun muassa liha, palmuöljy, kahvi, kaakao ja puutavara.

Jatkossa metsäkatotuotteiden tuonti EU-markkinoille on kielletty. Yritysten pitää pystyä osoittamaan, ettei tuotantoketjussa ole aiheutunut metsäkatoa, ja lisäksi metsäkatoriskituotteille tehdään vuosittain pistotarkastuksia.

Laissa on edelleen parantamisen varaa

Metsäkatolaki on merkittävä voitto luonnolle, mutta lakiin jää vielä parantamisen varaa. Nikula toivoo, että metsäkatolaki olisi ulotettu koskemaan metsien lisäksi myös muita tärkeitä ekosysteemejä. EU-parlamentti esitti omassa ehdotuksessaan, että laki puuttuisi myös esimerkiksi savanneilla, ruohomailla ja kosteikoilla tapahtuvaan metsäkatoon, mutta nämä eivät lopulta päätyneet lakiin asti.

”Muutkin ekosysteemit toivottavasti saadaan lakiin mukaan melko pian, sillä asiaa on tarkoitus arvioida uudestaan vuoden kuluessa lain voimaan astumisesta. Se olisi todella tärkeää, sillä näitä luonnonympäristöjä raivataan tuotannon tieltä hurjaa vauhtia: esimerkiksi noin puolet maailman ruohomaista ja savanneista on jo kadonnut”, Nikula sanoo.

“Metsien tilan heikkenemisen määritelmä jäi myös laissa riittämättömäksi. Se ei tosiasiassa kuvaa lainkaan metsien tilan heikkenemistä, vaan tilannetta, jossa metsä muutetaan kokonaan puuplantaasiksi. Määritelmää tulisi vielä parantaa.”

WWF kampanjoi vahvan metsäkatolain puolesta

WWF on vaikuttanut metsäkatolakiin laajasti sen valmistelun aikana. Olemme ottaneet kantaa ehdotuksiin ja vaikuttaneet päättäjiin jäsenmaissa.  WWF Nuoret, eli ryhmä vapaaehtoisia nuoria vaikuttajia, vierailivat viime vuoden marraskuussa Brysselissä ja tapasivat Suomen europarlamentaarikkoja metsäkatolain tiimoilta.

Päättäjien lisäksi olemme vaikuttaneet yrityksiin. Lähes 80 eurooppalaista yritystä vaati yhteisesti sitovaa lainsäädäntöä metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden poistamiseksi markkinoilta.

Osana järjestöjen yhteistä Together4Forests -kampanjaa pyysimme EU-kansalaisia lähettämään europarlamentaarikoille viestejä ja vaatimaan heiltä tukea vahvalle metsäkatolaille. Yli 200 000 EU-kansalaista lähetti mepeille viestejä.

Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.

Lahjoita alk. 10 €/kk
Vuorigorillan poikanen

Auta Sademetsä-kummina

Tuellasi suojelemme luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja, joita tuhotaan hälyttävällä vauhdilla. Tavoitteemme on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä. Siihen pystymme vain yhdessä.