Kasvatus osana kestävää kehitystä -verkkokurssi

Tervetuloa kansainvälisen WWF-verkoston tuottamalle maksuttomalle verkkokurssille. Kurssilla pääset päivittämään osaamistasi kestävästä kehityksestä ja oppimaan, miten koulu voi olla aktiivisessa roolissa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Seuraava ryhmä käynnistyy syksyllä.

Mitä sinä saat tästä?

Kurssi auttaa sinua ymmärtämään kestävää kehitystä koulun näkökulmasta entistä paremmin ja antaa välineitä oppilaiden tukemiseen ajankohtaisten ympäristöhaasteiden keskellä kasvamisessa. Tutuiksi tulevat esimerkiksi systeeminen ajattelu, osallisuus, ilmastokasvatus ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen. Saat myös käsityksen siitä, miten koko koulun toimintakulttuuria voi kehittää kestävämpään suuntaan. Tutustut kokeneiden opettajien ideoihin ja inspiroiviin kansainvälisiin esimerkkeihin, joiden avulla voit tuoda kestävyyskasvatuksen vahvemmin osaksi opettajuuttasi.

Kurssilla käytetään WWF:n, Netflixin ja Silverback Filmsin yhteistyönä syntyneen Our Planet: Uskomaton planeettamme -sarjan videomateriaalia, joka herättää henkiin planeettamme tarinan.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kurssi on ensisijaisesti suunniteltu peruskoulun ala- ja yläkoulujen opettajille, jotka haluavat tuoda kestävän kehityksen vahvemmin osaksi opetustaan. Kurssille voivat kuitenkin osallistua myös varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstö. Myös opiskelijat voivat osallistua kurssille.

Kurssi toimii hyvin lähtölaukauksena toimintaan sinulle, joka et vielä ole kestävyyskysymyksiin perehtynyt, ja tuo uusia ideoita ja kansainvälisiä näkökulmia sinulle, joka olet jo päässyt kestävyyskasvatuksen makuun.

Koulutuksen kieli

Koulutussisältö ja webinaarit ovat suomeksi. Kansainvälisessä videomateriaalissa on suomenkielinen tekstitys. Tarvittaessa suuri osa materiaalista on mahdollista saada myös englanniksi.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus pohjautuu WWF:n kansainvälisen kasvattajaverkoston yhteistyönä laatimaan kokonaisuuteen mutta on toimitettu vastaamaan suomalaisten opettajien tarpeisiin. Panoksensa koulutukseen ovat antaneet kokeneet opettajat ja WWF:n ympäristökasvattajat eri puolilta maailmaa.

Verkkokoulutus on tuotettu osana Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutushanketta, ja sen laajuus on 0.5 opintopistettä. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Kurssi tapahtuu kokonaan verkossa ja koostuu aloitus- ja lopetuswebinaareista (2 x 2 h, voi tarvittaessa katsoa tallenteena) sekä itsenäisesti suoritettavista viidestä oppimisetapista. Etapit sisältävät videoita, tietotekstiä ja tehtäviä sekä reflektiokysymyksiä omatoimisen oppimisen tueksi. Suoritettuasi kurssin saat WWF:n todistuksen kurssisuorituksesta.

  • Oppimisetappi 1: Kestävä kehitys muuttuvassa maailmassa
  • Oppimisetappi 2: Miten kaikki liittyy kaikkeen? Monimutkaiset ympäristökysymykset ja systeeminen ajattelu
  • Oppimisetappi 3: Aktiivinen oppiminen ja osallisuus osana ympäristöopetusta
  • Oppimisetappi 4: Kohti kestävää koulua
  • Oppimisetappi 5: Lasten ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen

Ilmoittautuminen aukeaa elokuun alussa.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander

Sinua saattaa kiinnostaa