Kasvatus osana kestävää kehitystä -verkkokurssi

Tervetuloa kansainvälisen WWF-verkoston tuottamalle 1 opintopisteen verkkokurssille päivittämään osaamistasi kestävästä kehityksestä ja oivaltamaan, miten koulu voi olla aktiivisessa roolissa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  Verkkokoulutus on tuotettu osana Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutushanketta ja sen voi suorittaa jälleen syksystä 2022 alkaen.

Mitä sinä saat tästä?

Kurssi auttaa sinua ymmärtämään kestävää kehitystä koulun näkökulmasta entistä paremmin ja antaa välineitä oppilaiden tukemiseen ajankohtaisten ympäristöhaasteiden keskellä kasvamisessa. Tutuiksi tulevat esimerkiksi systeeminen ajattelu, osallisuus, ilmastokasvatus ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen. Saat myös käsityksen siitä, miten koko koulun toimintakulttuuria voi kehittää kestävämpään suuntaan. Tutustut kokeneiden opettajien ideoihin ja inspiroiviin kansainvälisiin esimerkkeihin, joiden avulla voit tuoda kestävyyskasvatuksen vahvemmin osaksi opettajuuttasi. Kurssilla käytetään WWF:n, Netflixin ja Silverback Filmsin yhteistyönä syntyneen Our Planet: Uskomaton planeettamme -sarjan videomateriaalia, joka herättää henkiin planeettamme tarinan.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kurssi on ensisijaisesti suunniteltu ala- ja yläkoulujen opettajille, jotka haluavat tuoda kestävän kehityksen vahvemmin osaksi opetustaan ja edistää ympäristövastuullisuutta koko kouluyhteisössä. Kurssille voivat osallistua myös esiopettajat sekä lukion opettajat. Kurssi toimii hyvin lähtölaukauksena toimintaan sinulle, joka et vielä ole asiaan perehtynyt, ja tuo uusia ideoita ja kansainvälisiä näkökulmia sinulle, joka olet jo päässyt kestävyyskasvatuksen makuun. Myös opiskelijat voivat osallistua kurssille.

Koulutuksen kieli

Koulutussisältö ja webinaarit ovat suomeksi. Kansainvälisessä videomateriaalissa on suomenkielinen tekstitys. Tarvittaessa suuri osa materiaalista on mahdollista saada myös englanniksi.

Koulutuksen ohjelma

Koulutus pohjautuu WWF:n kansainvälisen kasvattajaverkoston yhteistyönä toimittamaan kokonaisuuteen mutta on toimitettu vastaamaan suomalaisten opettajien tarpeisiin. Panoksensa koulutukseen ovat antaneet kokeneet opettajat ja WWF:n ympäristökasvattajat eri puolilta maailmaa.

Verkkokoulutus on tuotettu osana Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutushanketta, ja sen laajuus on 1 opintopiste. Kurssi tapahtuu kokonaan verkossa ja koostuu itsenäisesti suoritettavista viidestä oppimisetapista. Etapit sisältävät videoita, kirjallisuutta ja tehtäviä sekä reflektiokysymyksiä omatoimisen oppimisen tueksi. Suoritettuasi kurssin ja lopputestin saat WWF:n todistuksen kurssisuorituksesta sekä halutessasi 2500 pistettä Microsoft Educator Centerissä.

  • Oppimisetappi 1: Kestävä kehitys muuttuvassa maailmassa
  • Oppimisetappi 2: Miten kaikki liittyy kaikkeen? Monimutkaiset ympäristökysymykset ja systeeminen ajattelu
  • Oppimisetappi 3: Aktiivinen oppiminen ja osallisuus osana ympäristöopetusta
  • Oppimisetappi 4: Kohti kestävää koulua
  • Oppimisetappi 5: Lasten ja nuorten ympäristötoimijuuden tukeminen

Oletko opiskelija? Voit suorittaa kurssin Microsoft Education Center -kurssialustalla ja saada todistuksen 1 opintopisteen suorittamisesta. Kysy oppilaitoksestasi mahdollisuutta sisällyttää tämä kurssi opintoihisi.

Lisätiedot

Ympäristökasvatuksen asiantuntija
Johanna Lassander