Luonnonsuojelu tuottaa tulosta

Ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, laji- ja metsäkatoon voidaan edelleen vaikuttaa. Vaikka muutos voi viedä vuosikymmeniä, tuo pitkäjänteinen työ tulosta. Tällä sivulla voit tutustua luonnonsuojelutyömme tuloksiin.

Tutustu työmme tuloksiin

Vuonna 2022 teimme jälleen monipuolista työtä luonnon ja ympäristön hyväksi niin kotimaassa kuin maailmalla.

Katso 30 kohokohtaa vuodelta 22

Tutustu työmme tuloksiin

Vuonna 2022 teimme jälleen monipuolista työtä luonnon ja ympäristön hyväksi niin kotimaassa kuin maailmalla.

Viimeisimmät onnistumistarinat

WWF:n asiantuntijat ja vapaaehtoiset kolasivat viikonlopun aikana kahdeksan kinosta erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojaksi. WWF vastaa apukinosten kolaamisesta eteläisellä Saimaalla, jonne tehdään yhteensä noin 25 kinosta.

Nuoret altainseipit (Oreoleuciscus potanini) joutuivat vaaraan, kun niiden Mongoliassa asuttama lampi alkoi jäätyä umpeen. Kalat siirrettiin turvallisempaan elinympäristöön läheiseen jokeen.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa varmistettiin viime kesänä yhteensä 164 naalinpesintää. Yksi pesinnöistä oli Enontekiön tunturialueella, kun naali pesi kesällä onnistuneesti Suomessa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996. Pesintätulokset olivat ennätyksellisiä myös Ruotsissa ja Norjassa. Naalinpentuja todettiin viime vuonna kolmen maan alueella yhteensä 762.

WWF on pääosin tyytyväinen YK:n luontokokouksen lopputulemaan. Maailman valtiot sopivat luontokadon pysäyttämisestä ja luonnon tilan vahvistamisesta vuoteen 2030 mennessä. Uudet luontotavoitteet jäivät osin vaillinaisiksi, sillä esimerkiksi ekologisen jalanjäljen pienentämiselle ei saatu riittävän tarkkaa tavoitetta.

Syksyn ajan Varkauden Ämmäkoskella on rakennettu Suomen suurimpiin kuuluvaa ohitusuomaa. Nyt työ on saatu päätökseen ja uoma avattiin marraskuun lopussa vaeltaville kaloille.