Luonnonsuojelu tuottaa tulosta

Ympäristöongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, laji- ja metsäkatoon voidaan edelleen vaikuttaa. Vaikka muutos voi viedä vuosikymmeniä, tuo pitkäjänteinen työ tulosta. Tällä sivulla voit tutustua luonnonsuojelutyömme tuloksiin.

Tutustu työmme tuloksiin

Vuonna 2022 teimme jälleen monipuolista työtä luonnon ja ympäristön hyväksi niin kotimaassa kuin maailmalla.

Katso 30 kohokohtaa vuodelta 22

Tutustu työmme tuloksiin

Vuonna 2022 teimme jälleen monipuolista työtä luonnon ja ympäristön hyväksi niin kotimaassa kuin maailmalla.

Viimeisimmät onnistumistarinat

Kaksipäiväinen öljyntorjuntakoulutus keräsi vapaaehtoiset syyskuun alussa Hangon Syndaleniin harjoittelemaan, miten öljyonnettomuuksissa toimitaan viranomaisten apuna. Koulutus toteutettiin osana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen johtamaa Turvallinen Uusimaa 2023 -kotiseutuharjoitusta.

Tiistaina 22.8. Pohjois-Norjan Porsanginvuonolla laskettiin peräti 137 kiljuhanhea, joista 83 tunnistettiin tänä kesänä syntyneiksi poikasiksi. Poikasten määrä on ennätyksellinen, ja herättää toivoa Pohjoismaiden äärimmäisen uhanalaisen kiljuhanhikannan elpymisestä. Kiljuhanhet pysähtyvät säännöllisesti muuttomatkallaan Suomessa.

Saruskurjen kanta on maailmanlaajuisesti laskussa, mutta Nepalissa kurkien määrä on saatu kasvuun elinympäristöjä suojelemalla. 

Vuonna 2022 WWF Suomen tuella turvattiin muun muassa yli 400 000 hehtaaria ainutlaatuisia metsiä ja autettiin yli 13 000 ihmistä sopeutumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin.

WWF:n asiantuntijat ja vapaaehtoiset kolasivat viikonlopun aikana kahdeksan kinosta erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojaksi. WWF vastaa apukinosten kolaamisesta eteläisellä Saimaalla, jonne tehdään yhteensä noin 25 kinosta.