Äärimmäisen uhanalaiset vaelluskalat saavat kipeästi kaipaamiaan vaellusreittejä ja kutupaikkoja – WWF:n ja K-ryhmän talkoissa tartutaan lapioon monimuotoisemman ympäristön puolesta

K-ryhmä ja WWF aloittavat perjantaina 8. kesäkuuta syksyyn saakka ulottuvan talkookauden, jonka aikana äärimmäisen uhanalaiselle taimenelle sekä muille vaelluskaloille kunnostetaan uusia reittejä ja lisääntymis- ja poikasalueita jokiin ja puroihin. Ensimmäinen kunnostuskohde on Vihtijokeen kuuluva koski Uudellamaalla. Talkoot ovat osa K-ryhmän ja WWF:n monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä Suomen vaelluskalojen pelastamiseksi. Yhteistyön tunnistaa ”Kuteminen kuuluu kaikille” -sloganista.

Vihtijoen kohteessa taimenella ei ole riittävästi kutupaikkoja eikä pienillä kalanpoikasilla kasvualueita. Siksi WWF, K-ryhmän työntekijät ja kauppiaat sekä Virtavesien hoitoyhdistys Virho kunnostavat koskea kone- ja käsivoimin noin sadan metrin matkalta.

WWF:n suojeluasiantuntija Jenny Jyrkänkallio-Mikkola ja virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen kunnostavat koskialuetta Vihdissä.

Kunnostuksella koskialueen taimentiheyden odotetaan kasvavan merkittävästi. Myös muut eläin- ja kasvilajit hyötyvät, kun niiden elinympäristöä kohennetaan monimuotoisemmaksi.

”Vihtijoen kohteen kunnostus ei ole merkittävää vain kaloille, vaan se luo pohjaa myös Suomen vanhimman ja erittäin uhanalaisen eläimen, jokihelmisimpukan, palauttamiseksi alueelle. Jokihelmisimpukat eli raakut voivat elää jopa 200-vuotiaiksi, mutta toukkavaiheessa ne tarvitsevat isäntäkaloikseen taimenen tai lohen. Raakku on erinomainen esimerkki virtavesiekosysteemien herkistä vuorovaikutussuhteista: jos lohi- ja taimenkannat ovat huonossa kunnossa, raakulla ei ole isäntää”, sanoo WWF:n sisävesivastaava Elina Erkkilä.

”Esitän lämpimät kiitokseni maanomistajalle ja osakaskunnalle, joiden myötämielisyyden ansiosta kosken kunnostus on mahdollista.”

K-Supermarket Vihdin diplomikauppias Timo Laukkanen tarttuu myös lapioon perjantaina kotikuntansa koskella.

”Meidän on huolehdittava siitä, että paikalliset kalakannat säilyvät. Haluan olla kehittämässä ja viemässä koko Vihdin kuntaa kohti vastuullisempaa suuntaa. Kotimaisuus, paikallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen ovat tässä tärkeässä roolissa.”

Käsipareja tarvitaan pitkälle syksyyn

K-ryhmän ja WWF:n yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi alkoi viime vuonna ja päättyy vuonna 2021. Viiden vuoden aikana tavoitteena on avata kalan kulkua haittaavia vaellusesteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja patoja eri puolilla Suomea. Lisäksi kaloille tehdään virtavesiin kutupaikkoja talkootöillä.

Tulevana kautena talkoillaan noin 10–15 kohteessa, jotka ovat aiempaa isompia ja vaikuttavampia.

”Siksi talkoisiin tarvitaan paljon käsipareja”, kannustaa Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

“Tärkeää vapaaehtoistyötä virtavesien kunnostamiseksi on tehty jo pitkään, ja pilottisyksyn aikana oli ilo nähdä, miten vahva talkoohenki Suomessa vallitsee. Maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä ja vastuullisena kalan myyjänä haluamme kutsua jälleen kaikki suomalaiset talkoisiin uhanalaisten vaelluskalakantojemme puolesta.”

Alkavalla kaudella kunnostusryhmä palaa myös katsomaan, ovatko vaelluskalat löytäneet jo viime vuonna avatut ja parannellut elinympäristöt.

”Aiemmin kunnostetuissa kohteissa vaelluskalojen tiheydet ovat nousseet yleensä 300-500 prosenttia. Muutoksia voi nähdä jo vuodessa”, sanoo Markus Penttinen Virtavesien hoitoyhdistyksestä, jonka kanssa WWF tekee virtavesikunnostuksia monissa kohteissa. Yhteistyö Virhon kanssa kattaa myös kalateiden rakentamista.

Lisätiedot:

Elina Erkkilä, sisävesivastaava, WWF Suomi, [email protected], 050 522 4540

Manu Vihtonen, virtavesiasiantuntija, WWF Suomi, [email protected], 040 505 0620

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj, [email protected], 050 306 4081

Markus Penttinen, Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry, [email protected], 040 7728861

Seuraa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta http://kesko.fi/kalapolut. Sivustolla voi myös ilmoittautua tuleviin kesän ja syksyn talkoisiin.

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä: http://wwf.fi/virtavedet.

WWF:n virtavesityö

Keskon ja WWF:n yhteinen hanke on osa WWF:n virtavesityötä. Siihen kuuluu myös Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittama Patokato-hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä kalavesien hoidon parissa toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa haittaavista turhista vaellusesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi. WWF osallistuu myös suurempien vaellusesteiden poistoon muun muassa rakentamalla luonnonmukaisia kalateitä sekä vaikuttamalla aktiivisesti lainsäädäntöön. Tavoite on, että tulevaisuuden Suomessa virtavedet ovat esteettömiä ja kalojen elinkierto ja virtavesilajiston monimuotoisuus turvattu.

K-ryhmä

K-ryhmän noin 42 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Valko-Venäjällä. Autamme yli 1 800:aa kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme jo maailman vastuullisin kaupan alan yritys ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin www.kesko.fi.

Virho ry

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry:n tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä ja turvata koko vesiekosysteemin elinehdot niin laajasti kuin mahdollista. Tavoitetta toteutetaan koski- ja purokunnostuksin, rakentamalla kalateitä ja lohikalojen kotiutusistutuksilla. Virho antaa asiantuntija- ja neuvonta-apua mm. vesialueiden omistajille. Paikallisesti ja valtakunnallisesti Virho vaikuttaa valistustyöllä ja asiantuntijalausunnoin mm. kaavoitukseen ja lakiesityksiin.