WWF, K-ryhmä ja Villitaimen ry kunnostavat uhanalaiselle taimenelle kutupaikkoja kalastajien keitaana tunnetulle Läsäkoskelle

WWF, K-ryhmä ja Villitaimen ry kohentavat perjantaina uhanalaiselle taimenelle lisääntymis- ja poikasalueita Kangasniemen ja Mikkelin rajalla virtaavaan Läsäkoskeen. Talkoot ovat osa WWF:n ja K-ryhmän monivuotista K-Kalapolut-yhteistyötä. Talkookohde on kauden viides, ja se täydentää Villitaimen ry:n ja osakaskuntien useamman päivän talkoourakkaa Mäntyharjunreitin vaellustaimenen palauttamiseksi.

Läsäkoski on Etelä- ja Keski-Suomen kalastusmatkailulle erittäin merkittävä kohde, jonka taimenkanta koostuu pääosin paikallisesta taimenesta. Asemaa esimerkillisenä kalastus- ja luontopaikkana ei olisi saavutettu ilman pitkäjänteistä työtä uhanalaisen järvitaimenen eteen.

”Läsäkoskella on jo vuosien ajan varmistettu talkoilla, että taimenille on jatkuvasti tarjolla laadukkaita kutupaikkoja. Nykyään taimenkanta kasvaa siellä jo korkoa korolle, kun kannan kehittymistä seurataan ja vaalitaan tarkasti”, muotoilee WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Villitaimen ry:n puheenjohtaja Matti Huitilan mukaan Läsäkoskelle hakeutuu valveutuneita kalastajia, jotka ymmärtävät kalakantojen ja niiden hoitamisen tärkeyden.

”Tavoite on, että jollain aikavälillä taimenkannat saadaan sellaiseen kuntoon, että niitä voi hyödyntää myös ravintomielessä.”

Perjantaina talkoolaisten tehtävänä on kunnostaa poikaskivikkoja alueille, jotka ovat jääneet aikaisemmissa kunnostuksissa vähemmälle huomiolle. Talkooväki palaa myös tarkastamaan ja tarvittaessa huoltamaan jo aiemmin kunnostettuja kutupaikkoja.

Läsäkosken talkoisiin osallistuvat myös K-Market Puulantorin kauppiaat Mikko Seppänen ja Eleonoora Karlsson-Seppänen.

”On hienoa olla mukana auttamassa vaellustaimenkannan elvyttämisessä ja toimia samalla esimerkkinä niin paikallisille kuin vapaa-ajan asukkaille alueellamme”, Mikko Seppänen sanoo.

K-ryhmän ja WWF:n monivuotinen yhteistyö uhanalaisten vaelluskalojen pelastamiseksi käynnistyi viime vuonna. Viiden vuoden aikana tavoitteena on avata kalojen kulkua haittaavia vaellusesteitä, kuten tierumpuja tai vanhoja patoja eri puolilla Suomea. Lisäksi kaloille tehdään virtavesiin kutupaikkoja talkootöillä. Ensimmäisen talkoosyksyn 2017 aikana eri puolilla Suomea avattiin 9 nousuestettä ja rakennettiin 60 kutusoraikkoa.

Vuoden 2018 K-Kalapolut-kausi käynnistyi kesäkuussa talkoilla Vihdissä. Tämän jälkeen talkootyötä on tehty Kuhmossa, Heinävedellä ja Nurmeksessa. Kutureittejä avataan ja kunnostustöitä tehdään lisää loppukesällä ja syksyllä eri puolella Suomea.

Lisätiedot:

Manu Vihtonen, virtavesiasiantuntija, WWF, [email protected], puh. 040 505 0620

Inka Karjalainen, K-Kalapolut-kohdekoordinaattori, K-ryhmä, [email protected], puh. 050 320 8473

Matti Huitila, puheenjohtaja, Villitaimen ry, [email protected], puh. 0400 401 628

Seuraa K-ryhmän ja WWF:n yhteistyön etenemistä ja katso animaatio Suomen vaelluskaloista sekä kutuesteistä ja niiden purkamisen vaikutuksista sivustolta https://kesko.fi/kalapolut. Sivustolla voi myös ilmoittautua tuleviin kesän ja syksyn talkoisiin.

Lue lisää WWF:n virtavesityöstä: wwf.fi/virtavedet.