Nousueste © Petteri Hautamaa / WWF
Päivitetty

Autetaan uhanalaisia kaloja – poistetaan vaellusesteet

Kaikki suomalaiset vaelluskalalajit ovat uhanalaisia. Syy on yksinkertainen: kalat voisivat nousta joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueilleen, mutta niiden tie on tukittu padoilla, siltarummuilla ja muilla ylitsepääsemättömillä esteillä. Voimme kuitenkin vielä pelastaa uhanalaiset kalalajimme!Solisevat joet, purot ja norot – sanalla sanoen virtavedet – ovat monelle lajille tärkeitä elinympäristöjä. Jos näihin vesiin rakennetaan patoja tai muita virtausta haittaavia esteitä, luonto kärsii.

Huono uutinen on, että jokemme ja puromme ovat jo esteitä pullollaan. Se tarkoittaa, että syy monien lajien ahdinkoon on yksinomaan ihmisen. Esimerkiksi lohet ja taimenet eivät pääse nousemaan joissa ja puroissa sijaitseville lisääntymisalueilleen, koska ne törmäävät joko suuriin vesivoimapatoihin tai pieniin ja energian tuotannon kannalta merkityksettömiin esteisiin. Pienimmillään kalojen nousun voi estää esimerkiksi tie- tai siltarumpu tai vanha myllypato. Tällaisia pieniä kutuesteitä, joihin sukupuuton partaalla olevat kalat lyövät päitään, on Suomessa kymmeniä tuhansia. Kalojen lisäksi vapaana virtaavia vesiä kaipaavat muun muassa saukko, vesisammaleet, ravut ja simpukat. Luonnontilaisista virtavesistämme on kuitenkin jäljellä enää muutama prosentti.

Näin sinä voit auttaa!

  • Katso K-kalapolut -sivuilta, missä on vaelluskaloja auttavia talkoita, ja lähde mukaan talkoisiin!

 

Miksi vesiä on padottu?

Jokia ja puroja on padottu, perattu ja suoristettu niin vesivoiman kuin maa- ja metsätaloudenkin tarpeisiin. Kaupunkiympäristössä virtavedet on muokattu kulkemaan putkissa maan alla. Mikä pahinta, luonnontilaisia virtavesiä uhkaavia voimalapäätöksiä tehdään edelleen.

Lisäksi vasta viime vuosina on oivallettu, että tie- ja siltarumpuverkostomme uhkaavat virtavesien lajistoa. Suomessa on arvioiden mukaan kymmeniä tuhansia sellaisia rumpurakenteita, jotka toimivat vaelluskalojen kutuesteinä. Rumpu voi esimerkiksi olla sijoitettu niin korkealle, etteivät kalat pääse kulkemaan sen läpi kutupaikalleen. Kutuesteiden seurauksena kalojen ja muiden lajien ulottumattomissa on tuhansia kilometrejä luonnontilaisia puroja ja jokia.

 Katso animaatiosta, miksi vaelluskalamme ovat uhanalaisia.

Virtavesien patoamisen ja perkaamisen seurauksena joissa ja puroissa elävä lajistomme on uhanalaistunut voimakkaasti. Esimerkiksi kaikki vaelluskalakantamme ovat tätä nykyä uhanalaisia. Jopa 90 prosenttia Suomen lohikannoista on menetetty kuluneen puolen vuosisadan aikana, ja 60 meritaimenjoesta on jäljellä enää 11.

Vedessä olevien esteiden lisäksi virtavesilajiston elinolosuhteita heikentää veden laatu. Esimerkiksi rehevöittävät ravinteet ja eroosion myötä vesiin kulkeutuva liika maa-aines tukkivat ja peittävät eläimille arvokkaita kivi- ja sorapohjia. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät talvisateet pahentavat kuormitusta, mikä kiihdyttää ongelmaa.

Mitä WWF tekee?

Karkkilan talkoot Sampsa Vilhunen / WWF
© Sampsa Vilhunen / WWF

  • Autamme muun muassa raivaamalla, korvaamalla ja korjaamalla pienempiä kutuesteitä yhdessä lukuisten toimijoiden kanssa. Tätä työtä teemme sekä vuonna 2017 käynnistyneessä Patokato-hankkeessa että yhteistyössä Keskon kanssa. Molemmissa hankkeissa työskentelemme yhdessä maanomistajien ja talkoolaisten kanssa.
  • Olemme mukana myös Euroopan komission osin rahoittamassa Freshabit LIFE IP -hankkeessa. Hankkeessa järjestämme talkooleirejä, joilla kunnostetaan uhanalaisten kalojen lisääntymisalueita. Lisäksi hankkeessa lisätään ihmisten tietoisuutta muun muassa ympäristökasvatuksen keinoin.
  • Monet toimijat ovat tehneet pitkäjänteistä käytännön työtä virtavesiemme suojelemiseksi. Olemme palkinneet Virtavesien hoitoyhdistys Virhon kahdesti 20 000 euron arvoisalla Panda-palkinnolla. Yhdistys tekee työtä virtavesien kunnostamiseksi ja vaelluskalojen kutupaikkojen ennallistamiseksi.
  • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon ja tällä hetkellä työskentelemme erityisesti virtavesiluontoa heikosti suojaavan vesilain avaamiseksi. Vesilain avaaminen tarkoittaisi sitä, että vesivoimalat olisivat velvoitettuja rakentamaan patoihin kalatiet vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi. Vaikutamme kalojen vahvemman lainsuojan puolesta myös erilaisissa työryhmissä.
  • Myös kuluttajilla on merkittävä osa virtavesien suojelemisessa. Yhdessä kuluttajien kanssa olemme onnistuneet vaikuttamaan suomalaisten kauppojen ja ravintoloiden kalavalikoimiin. WWF:n Kalaoppaan vihreällä listalla olevien kala- ja äyriäistuotteiden osuus on lisääntynyt Suomen markkinoilla, ja vältettäviä punaisen listan lajeja on tarjolla enää hyvin vähän. Tutustu WWF:n Kalaoppaaseen.

  • Vesiensuojelu 4K -hankkeessa tähtäämme vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseen sisävesissä. Käytännön vesiensuojelutyötä tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa. Rakennamme esimerkiksi kosteikkoja, ennallistamme soita ja palautamme rakennettuja uomia luonnontilaan. Vesiensuojelu 4K on hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihanke.